Trane: system klimatyzacyjny musi być spójny

Jego zdaniem należy stosować jedną zasadę – traktować klimatyzację, wentylację i ogrzewanie supermarketu jako jeden system. Warto przyjąć tę regułę z kilku powodów. – Chodzi o panowanie nad przepływami powietrza w całej przestrzeni supermarketu, niskich gradientach temperatur, oszczędności energetycznej wynikającej z centralizacji urządzeń oraz wspólnym sterowaniu. Panując nad systemami chłodniczymi supermarketu umożliwiamy także zaawansowany odzysk ciepła, który da się łatwo wykorzystać dla potrzeb klimatyzacji obiektu – zaznacza Markiton.

Coraz częściej mówi się o modernizacjach systemów klimatyzacyjny w dość nowych obiektach handlowych. Zdaniem ekspertów z branży, nie świadczy to jednak o błędach lub przeoczeniach na etapie ich projektowania czy konstrukcji systemu klimatyzacyjnego. – Zmieniły się po prostu uwarunkowania zewnętrzne, w tym ceny energii elektrycznej i cieplnej. Audyt energetyczny jest praktycznym i skutecznym sposobem oceny budynku oraz wyspecyfikowania potencjalnie istniejących możliwości usprawnień proenergetycznych. Jest tylko jeden warunek – audyt wykonać musi specjalista, a najlepiej firma specjalistyczna, która przedstawi następnie projekt techniczny modernizacji – wyjaśnia Paweł Markiton. – Jeśli byłaby to firma, która dostarczy również niezbędne wyposażenie techniczne i wykona prace „pod klucz”, to właściciel obiektu znajduje się w komfortowej sytuacji posiadania jednego w pełni odpowiedzialnego partnera – dodaje.

Do elementów systemów klimatyzacji, wentylacji i ogrzewania budynku, które na ogół kwalifikują się do modernizacji, zaliczamy: obiegi wody lodowej i centralnego ogrzewania, układy odzysku ciepła central klimatyzacyjnych i rooftopów, elementy oświetlenia oraz elementy i układy sterowania. – Czasem warto zastanowić się nad wymianą niektórych urządzeń, gdyż na przykład agregaty chłodnicze nowej generacji posiadają współczynniki sprawności znacznie wyższe od tych instalowanych w przeszłości – radzi Paweł Markiton.

Reklama

Galeria Jurajska