Nielsen: 444 mln zł to roczna wartość rynku jogurtów pitnych

Według Nielsena, mniejszą część rynku stanowią natomiast jogurty pitne smakowe o smaku nieowocowym, których sprzedaż wyniosła 21 mln zł, czyli objęła 4,8 proc. wartości rynku w ostatnim roku, a wynik ten był większy o 34,9 proc., porównując analogiczne przedziały czasowe. Dopełnieniem rynku są oczywiście jogurty pitne naturalne, których obroty miały 13,6-proc. udział w rynku i jako jedyny segment notowały stabilną wartość sprzedaży, co przekładało się na spadek znaczenia na rynku jogurtów pitnych o 0,6 punktu procentowego. Warto zaznaczyć, że jogurty pitne mogą być rozpatrywane jako część większego rynku powstałego przez dodanie do nich jogurtów do jedzenia łyżeczką. Łącznie ten rynek wart jest 1,8 mld zł, w którym to jogurty pitne stanowią 24,5 proc. wartości całego rynku jogurtów.

Reklama

ORF 2016 FALL Semahead – 16-31.10.2016