Nielsen: wartość rynku olejów i oliw na poziomie 975,5 mln zł

Jak podaje Nielsen, rynek olejów i oliwy, podobnie jak w latach ubiegłych, rozwija się dynamiczniej pod względem wartości sprzedaży, co sugeruje wzrost średniej ceny. Wśród najważniejszych produktów, obok oliwy z oliwek, wyróżniamy olej rzepakowy, słonecznikowy i sojowy. Wzrost całej kategorii o 3,6 proc. pod względem sprzedaży ilościowej, w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, był sterowany przede wszystkim przez znaczący wzrost sprzedaży oleju sojowego (o 97,3 proc.) oraz oliwy z oliwek (o 14,1 proc.).
W tym czasie olej rzepakowy i słonecznikowy pozostały raczej na stabilnym poziomie pod względem sprzedaży wolumenowej. Oleje rzepakowe, które stanowią największy segment na rynku, w największym stopniu straciły udziały, osiągając poziom 78,7 proc. (spadek o 2,2 p.p.). Z kolei najwięcej zyskały sojowe (2,7 p.p.), których udziały w ostatnim roku wyniosły 5,6 proc. Pozostałe segmenty mają następujące udziały: oleje słonecznikowe – 6,4 proc., oliwa z oliwek – 3 proc. oraz inne – 6,3 proc.

Analizując rynek pod kątem sprzedaży wartościowej, możemy zauważyć dynamiczny wzrost olejów i oliwy (o 17,7 proc.) w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego (czerwiec 2007–maj 2008 roku), spowodowany wzrostem sprzedaży wszystkich rodzajów produktów tej kategorii. Jednak w okresie czerwiec 2008–maj 2009 roku jedynie olej sojowy wzrósł szybciej niż rynek (118,5 proc.), co spowodowało wzrost udziałów tego segmentu. Obserwujemy wyraźną dominację olejów rzepakowych, które jednak tracą na znaczeniu. Oliwa z oliwek, która jest drugim pod względem wartości segmentem, także zanotowała niższy poziom udziałów wartościowych w porównaniu do roku ubiegłego. W okresie czerwiec 2008–maj 2009 roku wśród opakowań olejów i oliwy w dalszym ciągu dominowała najbardziej popularna dla tej kategorii wielkość 1 litr – przynajmniej co drugi produkt kupowany przez konsumentów miał tę właśnie pojemność. Ponadto obserwujemy nieznaczny spadek znaczenia opakowań małych (0,5 l) i średnich (0,9 l) na korzyść butelek 1l. Ich udziały ilościowe w okresie czerwiec 2008–maj 2009 roku osiągnęły prawie 62 proc. pod względem wielkościowym i prawie 60 proc. pod względem wartościowym.

Biorąc pod uwagę lokalizację sprzedaży kategorii olejów i oliwy, obserwujemy wzrost znaczenia handlu nowoczesnego. Pod względem preferowanych miejsc zakupu oleju i oliwy dominują w dalszym ciągu placówki hipermarketów i supermarketów – w sumie generują ponad 66 proc. wartości sprzedaży. Wzrostem wartości sprzedaży na tym rynku sterują przede wszystkim supermarkety i duże sklepy spożywcze (101–300 mkw.). Kanały te osiągnęły wzrost kosztem głównie hipermarketów i małych sklepów spożywczych, których powierzchnia jest niższa niż 40 mkw. – Z kolei duże sklepy spożywcze, ze względu na bardzo dynamiczny rozwój w ostatnim roku, odpowiadają już za ponad 10,1 proc. wartości sprzedaży tej kategorii. Jednak to supermarkety nadal pozostają najważniejszym kanałem dystrybucji dla tej kategorii – ich udział w wartościowej sprzedaży olejów i oliwy wynosi ponad 44 proc. – mówi Maria Milewska.

Reklama

ORF 2016 Fall – 16-31.10.2016