Columbus IT wdrożył nowy system w Nine West

Instalują je także m.in. importerzy i eksporterzy działający na rynku FMCG czy w branży obuwniczej. – Każdego roku Nine West sprowadza do Polski najnowsze wyroby m.in. z Kanady. Rozliczenia z dostawcami prowadzone są w zagranicznych walutach, najczęściej w kanadyjskich i amerykańskich dolarach oraz w euro. Z drugiej strony, przychody ze sprzedaży detalicznej ujmowane są w polskich złotówkach. Naszym zadaniem było wdrożenie takiego rozwiązania, które uprościłoby zarządzanie tego typu transakcjami – mówi Michał Słabowski, project manager w firmie Columbus IT.

Jak dodaje, efekty były widoczne po trzech miesiącach. W tym czasie rozwiązanie zautomatyzowało m.in. zarządzanie płatnościami i rozliczanie kosztów, księgowanie oraz weryfikację wszystkich przychodzących i wychodzących dokumentów, w tym także faktur wystawianych przez zagranicznych dostawców. – Jeśli jest taka potrzeba, menedżerowie mogą błyskawicznie wygenerować raport z wynikami przedstawiony zarówno w polskiej, jak i zagranicznej walucie – dodaje Michał Słabowski.

Równie często z aplikacji obsługujących wielowalutowe transakcje korzystają najemcy powierzchni komercyjnych. – Problem jest ten sam, co przy zarządzaniu dostawami i sprzedażą – dodaje Tomasz Fidos, prezes Humansoft.

Jak informuje, przy gwałtownych wahaniach kursów walut zaplanowanie zysków i inwestycji w dłuższym okresie jest trudne i ryzykowne. – Byłoby inaczej, gdyby Polska przystąpiła do strefy EURO, ale to stanie się dopiero za kilka lat. Póki co jedynym wyjściem jest przygotowywanie różnych scenariuszy rozwoju.
W tym celu firmy coraz chętniej wykorzystują także narzędzia analityczne, które mogą być albo wbudowane w architekturę systemów ERP albo zintegrowane jako autonomiczne rozwiązanie – podsumowuje.

Od 2009 roku polskie firmy mogą rozliczać się między sobą w walutach obcych. W tym celu nie jest potrzebne uzyskiwanie indywidualnego zezwolenia dewizowego w Narodowym Banku Polskim. Obowiązek spełnienia świadczenia w walucie obcej można wyraźnie zapisać w umowie bez obawy, że z tego powodu zostanie ona uznana za nieważną.

Reklama

ORF 2016 FALL Semahead – 16-31.10.2016