Parametry pracy zmniejszą zużycie energii

– Często pojawiającym się problemem jest brak wiedzy, doświadczenia oraz umiejętności oceny danego rozwiązania w dłuższym horyzoncie czasowym. Stąd jedynym kryterium staje się nierzadko cena, jako parametr łatwy do porównania i dający szybką odpowiedź, które rozwiązanie wybrać – mówi  Andrzej Szymanik, koordynator ds. sprzedaży w firmie Danfoss.

Błędem są także niewłaściwie ustawione parametry pracy urządzeń chłodniczych, zwłaszcza tych, które znajdują się na zapleczu. Pracownicy sklepów nie zawsze dbają o części składowe systemu, bardzo często zdarza się, że np. skraplacze są zanieczyszczone. – Wszystkie te błędy prowadzą do zwiększonego zużycia energii, ale są dość łatwe do zidentyfikowania i usunięcia, tym bardziej dziwi fakt, że są spotykane dość często – zauważa Szymanik.

Szymanik zwraca uwagę na osobną grupę błędów eksploatacyjnych, których zidentyfikowanie nie jest już tak proste – te dotyczą braku optymalizacji ustawień lub niewykorzystywania dostępnych w urządzeniach funkcji. – Z pozoru wszystko jest w porządku, urządzenia pracują zgodnie z oczekiwaniem, brak większych zastrzeżeń co do osiąganych temperatur, awarie nie są zbyt częste. Problemem może być jednak zbyt duże zużycie energii w stosunku do tego, jakie byłoby możliwe do uzyskania w przypadku pełnej optymalizacji działania instalacji chłodniczej. Jest to zagadnienie dość złożone, wiele zależy od umiejętnego wykorzystania możliwości w zainstalowanym sprzęcie. Niemałą rolę odgrywa tu właściwa współpraca z serwisem – zaznacza Andrzej Szymanik.

Reklama

ORF 2016 FALL Semahead – 16-31.10.2016