Złote Tarasy stawiają na bezpieczeństwo

– Zdiagnozowaliśmy wszystkie znane nam zagrożenia i opracowaliśmy procedury, które regulują zasady reagowania. Ochrona centrum wybierana jest spośród firm posiadających udokumentowane doświadczenie w realizacji tego typu usług. Wymagamy, by przedsiębiorstwa te zatrudniały odpowiednio wykwalifikowanych pracowników. Oczekujemy, że podstawowi pracownicy będą posiadać stałe umowy o pracę – dodaje Beata Sadowska.

Procedury bezpieczeństwa obowiązujące na terenie zarówno Galerii Mokotów, jak również Złotych Tarasów zakładają, że na każdej zmianie znajduje się pracownik posiadający uprawnienia paramedyczne. Potrafi on w fachowy sposób udzielić pierwszej pomocy lub ją szybko i skutecznie zorganizować.

Administracja zarówno Złotych Tarasów, jak i Galerii Mokotów wymaga od pracowników ochrony dużego zaangażowania oraz właściwego – i przede wszystkim zgodnego z procedurami – reagowania na to, co dzieje się w centrum. – Zwracamy dużą uwagę na to, by zatrudnione osoby posiadały umiejętności komunikowania się z klientami i najemcami oraz by odznaczały się wysoką kulturą osobistą i nienagannym umundurowaniem. Oprócz funkcji związanych z ochroną osób i mienia od pracowników firmy ochroniarskiej oczekujemy, że będą znali centrum jak przysłowiową własną kieszeń – mówi Beata Sadowska.

Ważnym aspektem w organizacji ochrony w galerii handlowej jest topografia samego obiektu. Zarządcy centrów niechętnie zdradzają szczegóły w tym zakresie. – Informacje na temat liczby pracowników ochrony oraz rozmieszczenia posterunków są poufne – mówi wprost Beata Sadowska. – Ogólnie rzecz ujmując, posterunki są wszędzie tam, gdzie występują potencjalne zagrożenia lub gdzie można w prosty sposób kontrolować sytuację. Pracownicy ochrony znajdują się także przy wejściach do centrum, aby uniemożliwić wejście do środka osobom, które na pierwszy rzut oka mogą stwarzać problemy (np. osoby nietrzeźwe lub zachowujące się agresywnie) – tłumaczy Beata Sadowska.

Jak dodaje, ochrona stale patroluje wszystkie kondygnacje centrum, w tym także parking podziemny. Do jej zadań należy także kierowanie ruchem w obszarach niewidocznych dla klientów, np. dostaw towarów. Pracownicy ochrony prowadzą również stały monitoring obiektu za pomocy telewizji przemysłowej (CCTV), opartej o technologię cyfrową. System ten, poza możliwością łatwego obserwowania różnych obszarów centrum, umożliwia bieżącą rejestrację zdarzeń.

Ponadto Galeria Mokotów i Złote Tarasy są wyposażone w system kontroli dostępu i sygnalizacji włamania, który daje możliwość monitorowania wejść, ograniczenia dostępu do niektórych pomieszczeń wyłącznie dla osób posiadających uprawnienia nadawane przez zarządcę oraz generowania alarmów w przypadku naruszenia wejść chronionych.

Reklama

ORF 2016 Fall – 16-31.10.2016