Konsultacja z firmą ochroniarską już na etapie powstawania CH

Jak dodaje, w obiektach o wielkości od 20 do 50 tys. mkw. powierzchni handlowej, a nawet większych, monitoringiem należy objąć także parking, foodcourt i część rozrywkową. Podstawową sprawą jest przeprowadzenie tzw. audytu bezpieczeństwa. – Jest to przegląd zagrożeń potencjalnych typów ryzyka w obiekcie o charakterze centrum handlowego i danej lokalizacji. Idealnie, gdy taki audyt ma miejsce już na etapie budowy centrum handlowego. Wtedy w pierwszej fazie powstawania galerii możemy zaproponować optymalny system bezpieczeństwa na co mogą mieć wpływ np. umiejscowienie w projektach budowlanych wyjść ewakuacyjnych, ramp załadowczych a także ilość i jakość systemów bezpieczeństwa. Jednak w praktyce, konsultacja z profesjonalna firmą ochrony na etapie powstawania obiektu zdarza się dość rzadko. Najczęściej firmy ochrony zapraszane są do współpracy w momencie, gdy gotowy obiekt przejmuje administrator – mówi Miron Kowerczuk.

Niebezpieczeństwa, nad którymi musi zapanować ochrona, charakteryzuje tzw. piramida zagrożeń. – Patrząc od góry, na szczycie znajdują się te sytuacje, których wystąpienie zdarza się stosunkowo rzadko, ale stanowią największe niebezpieczeństwo, jak np. pożar, katastrofa budowlana, podłożenie ładunku wybuchowego i inne akty sabotażu o dużym potencjale, destrukcja dla wizerunku centrum – wymienia Miron Kowerczuk. – Pożar jest największym zagrożeniem dla wszelkich obiektów, w których zgromadzone są duże ilości towaru. Zarówno łatwość zainicjowania ognia jak i szybkość powstawania oraz rozmiar potencjalnych strat sprawiają, że zagrożenie to musi być traktowane priorytetowo. W dużych skupiskach ludzkich, do jakich niewątpliwie należą centra handlowe, ryzyko jest spotęgowane. Nawet jeśli towar ma pełne pokrycie ubezpieczeniowe, fakt sparaliżowania działalności obiektu na długi czas spowoduje niepowetowane straty. Ewentualne straty ludzkie mogą zaowocować roszczeniami z odpowiedzialności cywilnej i potencjalną koniecznością wypłaty wysokich odszkodowań. Dalej są katastrofy budowlane, awarie czy zapadnięcie się części konstrukcji pod naporem śniegu – mówi Miron Kowerczuk.

Reklama

ORF 2016 Fall – 16-31.10.2016