Rohlig Suus Logistics na rynku przewozów art. spożywczych

Wdrożenie HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) to wynikający z przepisów prawa obowiązek dla firm, które chcą uczestniczyć w łańcuchu dostaw produktów spożywczych. Uznanie HACCP przez SGS – światowego lidera certyfikacji w dziedzinie zarządzania jakością – potwierdza, iż Rohlig Suus Logistics ma kompetencje, które pozwalają na bezpieczne magazynowanie i dystrybucję produktów spożywczych.

Dzięki uzyskaniu pozytywnej oceny przez renomowaną jednostkę certyfikującą Rohlig Suus Logistics poszerzył swoje możliwości związane z rynkiem przewozów towarów spożywczych trwałych i – oprócz obsługi spedycyjnej towarów – realizuje również usługi z zakresu kompleksowej logistyki, w tym dystrybucji, usług dodanych i coopackingu.

„Wymogi prawne stanowią, że dla obrotu towarami spożywczymi konieczne jest działanie zgodnie z HACCP, dlatego pozytywny wynik audytu daje nam nowe możliwości. Najważniejsze to obsługa zleceń całopojazdowych wymagających HACCP oraz magazynowanie towarów spożywczych trwałych według najwyższych standardów bezpieczeństwa. To kolejny krok znacznie poszerzający grupę docelową naszych klientów” – mówi Tomasz Smolarek, Security & Internal Audit Manager w Rohlig Suus Logistics.

Obowiązek wdrożenia systemu HACCP i przestrzegania wynikających z niego zasad obejmuje firmy będące częścią łańcucha dostaw produktów spożywczych, także zajmujące się dystrybucją. Wynika to z przepisów prawa tj. ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz rozporządzenia WE Dz. U. Nr. 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych.

Reklama

ORF 2016 Fall – 16-31.10.2016