Wagi muszą być dostosowane do koncepcji sprzedaży

Na stoiskach owocowo-warzywnych z obsługą pracowników stosuje się zazwyczaj wagi wskazujące tylko masę produktów. W supermarketach z działami samoobsługowymi można zaś wyróżnić dwa rodzaje rozwiązań. – Można zastosować profesjonalne, samoobsługowe wagi etykietujące, z dużymi panelami klawiaturowymi, na których umieszcza się tzw. piktogramy obrazujące asortyment stoiska. Przy tego typu stoiskach spotyka się jednocześnie wago-skanery montowane w boksach kasowych, których zadaniem, oprócz przyspieszenia obsługi klientów, jest eliminowanie pewnych możliwych przypadków oszustw klientów wykorzystujących podmianę etykiet z tańszym towarem lub dokładanie towaru już po jego zważeniu – mówił na łamach magazynu Supermarket Polska przedstawiciel firmy Elzab.
Drugim sposobem jest zaopatrzenie stoiska owocowo-warzywnego w wagi wskazujące masę, czyli tzw. wagi kontrolne. – Powinny być to urządzenia wykonane ze stali nierdzewnej, niebudzące zastrzeżeń przy ewentualnych kontrolach inspekcji sanitarnej. Przy takim rozwiązaniu nieodzowne jest zainstalowanie na boksie kasowym wagi służącej do dokładnego pomiaru masy – podsumował.

W boksach czy stanowiskach kasowych w supermarketach najlepiej sprawdzają się wagi niekalkulacyjne, tzw. kontrolne, albo wagi kontrolne integrowane ze skanerem pracującym na takim stanowisku. – Wybór odpowiedniego wago-skanera jest dość prosty. Jeśli w sklepie są już jakieś skanery należy przeanalizować, czy można je wykorzystać do dalszej eksploatacji – mówi przedstawiciel firmy Jantar. Jeżeli tak, to dobieramy wówczas odpowiednią wagę do skanera. W przeciwnym wypadku, po określeniu sposobu obsługi klientów w placówce i aranżacji samego boksu należy dobrać do wago-skanera właściwy skaner – dodaje.

Przy zakupie wag do supermarketów należy zastanowić się przede wszystkim nad funkcjami, jakie mają spełniać i nad koncepcją sprzedaży w danej placówce handlowej. Warto także przemyśleć intensywność eksploatacji tego sprzętu. Bardzo ważną rzeczą jest również przewidywanie kierunku rozwoju danej placówki. Rozwój może doprowadzić do zmiany organizacji sprzedaży, a co za tym idzie, konieczności zastosowania urządzeń z dodatkowymi funkcjami. Wybór wag i ich jakość mają wpływ na sprawną obsługę klientów i efekty pracy supermarketu.

Reklama

ORF 2016 FALL Semahead – 16-31.10.2016