Sanepid kontroluje czystość w sklepach

Jak mówi Matuszkiewicz, należy poświęcać więcej uwagi na utrzymanie czystości urządzeń do krojenia. Nieumyte mogą w znacznym stopniu przyczynić się do pogorszenia jakości zdrowotnej danego produktu czy wręcz doprowadzić do zakażenia bakteriami chorobotwórczymi i narazić klientów na zatrucie pokarmowe. – W przypadku żywności niepakowanej, łatwo psującej się, sprawy higieny powinny być postawione bardzo rygorystycznie. Procedury opracowane w ramach własnego nadzoru (HACCP, GHP, GMP) należy szczegółowo określać, a personel powinien przestrzegać reguł – wyjaśnia.

Drugim ważnym aspektem przy wprowadzaniu żywności do obrotu jest higiena osobista osób zatrudnionych w sklepach. Pracownicy muszą mieć czyste ręce z obciętymi, niemalowanymi paznokciami. Nie powinni nosić ozdób, mieć osłonięte włosy i nosić czystą odzież ochronną. – Stosowanie rękawic jednorazowych jest nieporozumieniem, jeśli nie spełniają swej roli, ponieważ używane przez dłuższy czas chronią tylko ręce sprzedawcy. Aby poprawić sytuację warto prowadzić szkolenia dla personelu, zapewniać mu stosowne warunki pracy i egzekwować higieniczne zachowania dotyczące nie tylko higieny osobistej, ale również dotyczące postępowania z żywnością – podsumowuje Elżbieta Matuszkiewicz.

Dariusz Mikołajczyk, wieceprezes Polskiego Stowarzyszenia Czystości, twierdzi, że w ostatnich latach utrwaliły się negatywne trendy w podejściu do tematów sprzątania, higieny i inwestycji związanych z utrzymaniem czystości w większości obiektów handlowych. – Powód jest jeden – oszczędności, przynajmniej taki podaje się oficjalnie, i przyznam szczerze dla mnie niezrozumiały. Przecież nikt nie inwestuje w obiekty handlowe, zakładając 1–3-letni zwrot kosztów – podsumowuje.

Reklama

ORF 2016 FALL Semahead – 16-31.10.2016