Najlepsze projekty radzą sobie z kryzysem

Problemy, choć o różnej genezie, uwidoczniły się na każdym poziomie sektora centrów handlowo-rozrywkowych i dotyczyły zarówno centrów znajdujących się w fazie realizacji, obiektów już funkcjonujących, jak i tych planowanych. Z powodu pogorszenia koniunktury realizacja wielu projektów w Polsce i na świecie została odsunięta w czasie.

Echo miało nieco szczęścia. Kiedy zaczynał się kryzys, poza Galerią Echo spółka nie realizowała żadnego z projektów handlowo-rozrywkowych, więc nie było konieczności wstrzymywania inwestycji, co mogłoby się wiązać z poważnymi kosztami zabezpieczenia i późniejszego wznowienia prac budowlanych.
Jednak przede wszystkim z powodu paniki na rynku finansowym, a więc niemożności pozyskania pieniędzy, nie rozpoczęła się planowana realizacji niektórych centrów: zmienione zostały harmonogramy projektów w Słupsku, Brasovie i Budapeszcie.

Kiedy w październiku 2009 roku Galeria Echo uzyskała kredyt na realizację projektu w Kielcach, natychmiast zaczęto mówić o początkach końca kryzysu na rynku nieruchomości komercyjnych. Transakcja była rzeczywiście imponująca, opiewała na 100 mln euro i co istotniejsze, była wówczas największym kredytem deweloperskim w całym regionie CEE. Szybko została też ogłoszona symbolem "początku końca kryzysu". Patrząc z dzisiejszej perspektywy rynku nie wydaje się, aby to określenie było przesadzone – choć kryzys się jeszcze nie skończył, to dziś sytuacja wygląda o wiele bardziej optymistycznie.

Galeria Echo Kielce jest również przykładem potwierdzającym tezę, że najlepsze projekty radzą sobie zawsze, niezależnie od koniunktury. Komercjalizacja kieleckiego centrum rozpoczęła się w drugiej połowie 2008 roku, właściwie równolegle ze światowym krachem gospodarczym. Dodatkowo, mniej więcej w tym samym czasie, na rynku lokalnym, który ma przecież określoną chłonność, zostały zapowiedziane dwa inne, konkurencyjne przedsięwzięcia. Pomimo wymienionych negatywnych czynników w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy – najtrudniejszych dla rynku – udało się uzyskać finansowanie, przeprowadzić dwa z trzech etapów realizacji, a także, co najważniejsze podpisać główne umowy, w tym te z kluczowymi najemcami. Otwarcie kieleckiego centrum planowane jest na maj 2011 roku. Dziś Galeria Echo znajduje się w zaawansowanej fazie budowy, a stopień wynajmu zbliża się do 80 proc. Natomiast projekty konkurencyjne są na początku procesu administracyjnego i uzyskiwania finansowania.

Reklama

ORF 2016 FALL Semahead – 16-31.10.2016