W trosce o bezpieczeństwo klientów

W 2009 roku polskie sklepy odnotowały najniższy w Europie Środkowej odsetek strat w stosunku do obrotów – wynika ze Światowego Raportu o Kradzieży w Handlu Detalicznym (Global Retail Theft Barometer, GRTB). Wyniósł on 1,42 proc., ale wzrósł o 4,4 proc. w stosunku do poprzedniego roku. Gdyby nie kradzieże i pomyłki, przychody sieci w Polsce byłyby o prawie 1,24 mld euro wyższe. Aby skutecznie chronić centrum handlowe, trzeba jednak znać kilka zasad dotyczących pracy ochroniarzy.
– Inaczej ochrania się sklep, a inaczej centrum handlowe. To ostatnie z racji powierzchni, ilości punktów handlowych i usługowych a także ze względu na ilość przewijających się przez centrum handlowe osób i samochodów, porównałbym raczej do średniej wielkości miejscowości, w której de facto wszystko może się zdarzyć  – mówi Miron Kowerczuk, dyrektor regionalny ochrony fizycznej, pełnomocnik zarządu Securitas Polska.
Jak dodaje, w obiektach o wielkości od 20 do 50 tys. mkw. powierzchni handlowej, a nawet większych, monitoringiem należy objąć także parking, foodcourt i część rozrywkową. Z tym stwierdzeniem zgadza się Tomasz Sławik, menedżer ds. klientów kluczowych w Impel Security Polska. – W przypadku sklepów głównym zadaniem pracowników ochrony jest ograniczanie liczby kradzieży. Ochrona centrum handlowego to z kolei zespół zadań, na które składają się m.in. patrole pasaży i parkingów, dbanie o ład i porządek, obsługa monitoringu, a także reagowanie na awarie techniczne czy sprawdzanie systemów przeciwpożarowych – tłumaczy Sławik.

Piramida zagrożeń
Podstawową sprawą jest przeprowadzenie tzw. audytu bezpieczeństwa. – Jest to przegląd zagrożeń potencjalnych typów ryzyka w obiekcie o charakterze centrum handlowego i danej lokalizacji. Idealnie, gdy taki audyt ma miejsce już na etapie budowy centrum handlowego. Wtedy w pierwszej fazie powstawania galerii możemy zaproponować optymalny system bezpieczeństwa na co mogą mieć wpływ np.  umiejscowienie w projektach budowlanych wyjść ewakuacyjnych, ramp załadowczych a także ilość i jakość systemów bezpieczeństwa. Jednak w praktyce, konsultacja z profesjonalna firmą ochrony na etapie powstawania obiektu zdarza się dość rzadko. Najczęściej firmy ochrony zapraszane są do współpracy w momencie, gdy gotowy obiekt przejmuje administrator – mówi Miron Kowerczuk.
Niebezpieczeństwa, nad którymi musi zapanować ochrona, charakteryzuje tzw. piramida zagrożeń. – Patrząc od góry, na szczycie znajdują się te sytuacje, których wystąpienie zdarza się stosunkowo rzadko, ale stanowią największe niebezpieczeństwo, jak np. pożar, katastrofa budowlana, podłożenie ładunku wybuchowego i inne akty sabotażu o dużym potencjale, destrukcja dla wizerunku centrum – wymienia Miron Kowerczuk. –  Pożar jest największym zagrożeniem dla wszelkich obiektów, w których zgromadzone są duże ilości towaru. Zarówno łatwość zainicjowania ognia jak i szybkość powstawania oraz rozmiar potencjalnych strat sprawiają, że zagrożenie to musi być traktowane priorytetowo. W dużych skupiskach ludzkich, do jakich niewątpliwie należą centra handlowe, ryzyko jest spotęgowane. Nawet jeśli towar ma pełne pokrycie ubezpieczeniowe, fakt sparaliżowania działalności obiektu na długi czas spowoduje niepowetowane straty. Ewentualne straty ludzkie mogą zaowocować roszczeniami z odpowiedzialności cywilnej i potencjalną koniecznością wypłaty wysokich odszkodowań. Dalej są katastrofy budowlane, awarie czy zapadnięcie się części konstrukcji pod naporem śniegu – mówi Miron Kowerczuk.
Oczywiście do listy zagrożeń należy dodać kradzieże. Te także klasyfikuje się jak napady, włamania do sklepów jubilerskich, oddziałów banków czy kantorów znajdujących się na terenie galerii. Zdarzają się także wymuszenia, próby płacenia fałszywymi pieniędzmi lub kartami płatniczymi. Nie można wykluczyć wymuszeń z użyciem niebezpiecznych narzędzi. Zagrożenie stanowią także zorganizowane kradzieże pracownicze, a także zgony, zasłabnięcia czy samobójstwa na terenie obiektu handlowego. Na te wszystkie wypadki pracownicy ochrony muszą być przygotowani.
– Średnia, miesięczna liczba przypadków udzielenia pierwszej pomocy przez naszych pracowników ochrony w centrum handlowym waha się pomiędzy 50 a 60 i wzrasta do ok. 100 w okresie letnim. W ubiegłym roku nasz pracownik skutecznie udzielił pierwszej pomocy, z użyciem defibrylatora, młodemu pracownikowi, jednego z lokali Galerii Mokotów – mówi Miron Kowerczuk. Przyznaje, że nietypowe sytuacje wydłużają listę zagrożeń i przygotowują procedury zachowań na przyszłość. – Pracownik ochrony musi też wiedzieć, jak poradzić sobie w przypadku zaginięcia dziecka w centrum lub pojawienia się niebezpiecznego zwierzęcia – dodaje.

Jak własną kieszeń
Duże obiekty handlowe tworzą własną wizję dotyczącą ochrony. Tak jest m.in. w Galerii Mokotów i Złotych Tarasach w Warszawie. – Politykę obu centrów w kwestii ochrony można ująć jednym krótkim stwierdzeniem: osoby przebywające w centrum (klienci i najemcy) mają się czuć bezpiecznie. To nasz absolutny priorytet – mówi Beata Sadowska, rzecznik prasy Galerii Mokotów i Złotych Tarasów. – Zdiagnozowaliśmy wszystkie znane nam zagrożenia i opracowaliśmy procedury, które regulują zasady reagowania. Ochrona centrum wybierana jest spośród firm posiadających udokumentowane doświadczenie w realizacji tego typu usług. Wymagamy, by przedsiębiorstwa te zatrudniały odpowiednio wykwalifikowanych pracowników. Oczekujemy, że podstawowi pracownicy będą posiadać stałe umowy o pracę – dodaje Beata Sadowska.
Procedury bezpieczeństwa obowiązujące na terenie zarówno Galerii Mokotów, jak również Złotych Tarasów zakładają, że na każdej zmianie znajduje się pracownik posiadający uprawnienia paramedyczne. Potrafi on w fachowy sposób udzielić pierwszej pomocy lub ją szybko i skutecznie zorganizować.
Administracja zarówno Złotych Tarasów, jak i Galerii Mokotów wymaga od pracowników ochrony dużego zaangażowania oraz właściwego – i przede wszystkim zgodnego z procedurami – reagowania na to, co dzieje się w centrum. – Zwracamy dużą uwagę na to, by zatrudnione osoby posiadały umiejętności komunikowania się z klientami i najemcami oraz by odznaczały się wysoką kulturą osobistą i nienagannym umundurowaniem. Oprócz funkcji związanych z ochroną osób i mienia od pracowników firmy ochroniarskiej oczekujemy, że będą znali centrum jak przysłowiową własną kieszeń – mówi Beata Sadowska.

Kontrowersje wokół uprawnień

Wiele kontrowersji wywołuje dziś temat uprawnień ochroniarzy i granicy, której nie powinni przekraczać. – Pracownik ochrony ma prawo do kontroli osób przebywających w strefach wewnętrznych centrum i przejściach ewakuacyjnych, np. poddostawców i firm zewnętrznych. Ma obowiązek legitymowania oraz wypraszania klientów zakłócających porządek. Poza tym, w sytuacjach ujęcia złodzieja posiada obowiązek wezwania policji oraz doprowadzenia podejrzanego do wyznaczonego miejsca, najlepiej wyposażonego w kamery, w którym będzie oczekiwał na przybycie odpowiednich służb – mówi Tomasz Sławik.
Dodatkowo, w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia swojego lub klientów może użyć siły fizycznej. Gdy podejrzewa kradzież, ma prawo poprosić o pokazanie zawartości bagażu podręcznego lub okrycia wierzchniego. – Nie może jednak przeprowadzać kontroli osobistej – zaznacza Tomasz Sławik.
Pracownik ochrony przy wykonywaniu zadań ma prawo m.in. do legitymowania osób, w celu ustalenia ich tożsamości. Może także zastosować środki przymusu bezpośredniego w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na pracownika ochrony.
Standardem w dobrych firmach ochroniarskich jest szkolenie pracowników z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz standardów obsługi klienta.

Ochroniarze na każdym piętrze

Liczbę pracowników ochrony danego punktu handlowego ustala się indywidualnie, w zależności od wielkości sklepu, budżetu oraz wymagań zarządcy centrum handlowego czy sklepu.
– Optymalnym rozwiązaniem jest zatrudnienie w galerii handlowej 2–3 ochroniarzy na każdym piętrze. Dodatkowo, w okresach przedświątecznych obsada na każdej kondygnacji jest zwiększana o jednego pracownika. W przypadku parkingów wewnętrznych o bezpieczeństwo powinny dbać dwie osoby (na każdym z poziomów) – radzi Tomasz Sławik.
Na parkingach zewnętrznych, z miejscami dla 500–1000 pojazdów, optymalnym rozwiązaniem jest zapewnienie dwóch pracowników ochrony i dodatkowo jednego pracownika mobilnego, przemieszczającego się na skuterze, segwayu lub rowerze. W bazie monitoringu centrum handlowego najczęściej pracuje dowódca zmiany oraz jeden operator, a w dużych galeriach – dwóch. Jeśli firma odpowiada dodatkowo za ochronę przeciwpożarową, musi zagwarantować na zmianie przynajmniej jednego strażaka. W supermarketach, gdzie zwykle jest zatrudniania osobna ochrona, jeden pracownik powinien przypadać na 8–10 kas.
Ważnym aspektem w organizacji ochrony w galerii handlowej jest topografia samego obiektu. Zarządcy centrów niechętnie zdradzają szczegóły w tym zakresie. – Informacje na temat liczby pracowników ochrony oraz rozmieszczenia posterunków są poufne – mówi wprost Beata Sadowska. – Ogólnie rzecz ujmując, posterunki są wszędzie tam, gdzie występują potencjalne zagrożenia lub gdzie można w prosty sposób kontrolować sytuację. Pracownicy ochrony znajdują się także przy wejściach do centrum, aby uniemożliwić wejście do środka osobom, które na pierwszy rzut oka mogą stwarzać problemy (np. osoby nietrzeźwe lub zachowujące się agresywnie) – tłumaczy Beata Sadowska.
Jak dodaje, ochrona stale patroluje wszystkie kondygnacje centrum, w tym także parking podziemny. Do jej zadań należy także kierowanie ruchem w obszarach niewidocznych dla klientów, np. dostaw towarów. Pracownicy ochrony prowadzą również stały monitoring obiektu za pomocy telewizji przemysłowej (CCTV), opartej o technologię cyfrową. System ten, poza możliwością łatwego obserwowania różnych obszarów centrum, umożliwia bieżącą rejestrację zdarzeń.
Ponadto Galeria Mokotów i Złote Tarasy są wyposażone w system kontroli dostępu i sygnalizacji włamania, który daje możliwość monitorowania wejść, ograniczenia dostępu do niektórych pomieszczeń wyłącznie dla osób posiadających uprawnienia nadawane przez zarządcę oraz generowania alarmów w przypadku naruszenia wejść chronionych.

Współpraca z zarządcą
Ważne, by współpraca zarządcy z firmą ochroniarską przebiegała bez zakłóceń. – Zarządcy oczekują, aby pracownicy ochrony stanowili wizytówkę centrum – byli odpowiednio umundurowani oraz gwarantowali bezpieczeństwo i komfort klientów przebywających na terenie obiektu. Poza tym, ważnym wymogiem jest również zapobieganie kradzieżom i zakłóceniom porządku, zapewnienie warunków technicznych – reagowanie np. na awarie schodów ruchomych i współpraca ze służbami porządkowymi i serwisem technicznym – mówi Tomasz Sławik.
Częstym wymaganiem stawianym agencjom ochrony jest też nadzorowanie pracy najemców np. godzin otwarcia i zamknięcia sklepów oraz ewentualnych prac remontowych i uprawnień pracowników je wykonujących. W sytuacji imprez masowych odbywających się na terenie centrum handlowego, zarządcy wymagają zwiększenia obsady. Są centra, gdzie w administracji utworzono stanowisko koordynatora ds. bezpieczeństwa.

Reklama

ORF 2016 FALL Semahead – 16-31.10.2016