Sukces najemcy jest naszym sukcesem

Jakie projekty handlowe realizuje obecnie w Polsce RE project development?
W tej chwili realizujemy centrum handlowe Ferio Pogodno w Szczecinie, na budowę którego mamy już prawomocne pozwolenie. Obiekt powstanie na terenie dawnych zakładów Polmo przy Alei Wojska Polskiego. Całkowita powierzchnia galerii wyniesie 44200 mkw., a powierzchnia najmu – 31500 mkw. Przewidzieliśmy blisko 800 miejsc parkingowych, z czego 500 będzie się znajdować na dachu, a pozostałe na parkingach naziemnych.
W centrum znajdzie się ponad 100 sklepów, dodatkowo przygotujemy plac zabaw dla dzieci i udogodnienia dla ich rodziców i opiekunów.
Komercjalizacja Ferio Pogodno już się rozpoczęła. W fazie końcowej negocjacji znajdują się umowy z głównymi sieciami wielkopowierzchniowymi, mamy również podpisane listy intencyjne z najemcami, którzy są zainteresowani wynajmem mniejszych powierzchni.
Przewidujemy, że otwarcie Ferio Pogodno nastąpi w pierwszej połowie 2012 roku.

Co zakłada strategia firmy na kolejne lata?
Mamy w planach otwarcie centrów Ferio również w innych polskich miastach. W tej chwili mogę ujawnić, że pracujemy nad kilkoma lokalizacjami, choć na tym etapie prac nie chcę podawać szczegółów dotyczących tych przedsięwzięć.
Staramy się, by realizowane przez nas projekty były jak najlepiej przystosowane do potrzeb lokalnych społeczności. Warunkiem sukcesu jest spełnienie oczekiwań klienta, a nawet trafne przewidywanie, jak te oczekiwania będą się rozwijać. Dlatego też marka Ferio obejmuje różnorodne modele obiektów handlowych, poczynając od lokalnych, osiedlowych galerii handlowych, poprzez centra wpisujące się w śródmiejski charakter, na retail parkach kończąc. Każda decyzja o lokalizacji i charakterze danej inwestycji jest poprzedzona szczegółową analizą, która pozwala określić, jakiego typu obiekt najlepiej się sprawdzi w danym otoczeniu.
Mamy własny dział komercjalizacji, który jest odpowiedzialny za wynajem powierzchni handlowych. Natomiast jeśli chodzi o projektowanie, wykonawstwo oraz zarządzanie centrum handlowym współpracujemy z profesjonalnymi firmami, które są dobrze zorganizowane na danym terenie. Zazwyczaj nie są to te same spółki. Przy każdym projekcie przeprowadzamy przetarg.

Skąd będą pochodzić środki na finansowanie tych projektów?
Środki pochodzą zarówno z kapitału własnego, jak i finansowania bankowego.

Jaka firma może zostać najemcą centrów Ferio?
Może to być każda firma o stabilnej pozycji na rynku, oferująca klientom ciekawy produkt. Przy doborze najemców kierujemy się dwoma kryteriami: dochodem i asortymentem. Oferta sklepu powinna pasować do profilu centrum handlowego, co wzmacnia jego pozycję i oddziaływanie oraz zapewnia salonowi wysoki obrót.
Centrum handlowe jako obiekt komercyjny musi również spełniać oczekiwania inwestora pod względem dochodu z wpływów czynszowych. Dlatego wynajmujący chętnie podpisuje taką umowę najmu, w której jest zachowana równowaga pomiędzy wysokością czynszu a atrakcyjnością oferty. Atrakcyjność oferty nie zależy od tego, czy dany najemca jest najemcą sieciowym, lokalnym, krajowym czy zagranicznym. Ważne jest, aby  był rozpoznawalny przez klientów centrum handlowego, miał zbudowaną markę na rynku lokalnym i był wiarygodnym kontrahentem. Jeśli najemca dopiero wchodzi na dany rynek, istotne jest przekonanie wynajmującego, że oferowany produkt zostanie dobrze przyjęty.

Sytuacja najemców odbiła się na funkcjonowaniu wielu centrów. Czy obiekty Ferio odczuły te problemy?
Oczywiście. Nie ukrywam, że problemy najemców sieciowych, które wszyscy doskonale znamy, dotknęły również nas. Byliśmy jednak przygotowani na takie sytuacje. Wdrożyliśmy plan, który odnosi zamierzone skutki. Lokale najemców, którym nie udało się przetrwać tego trudnego okresu na rynku, zostały wynajęte innym firmom.

Oznacza to, że istniejące centra firmy RE project development wyszły z kryzysu obronną ręką?
Przede wszystkim nie zapominajmy, że centrum handlowe jest niczym innym tylko produktem, który permanentnie znajduje się na którymś z etapów cyklu życia. Sukces handlowy każdego produktu podlega tym samym regułom konkurencyjności, bez względu na to, czy w danym momencie przeżywa wzrost, nasycenie czy spadek. W okresie spowolnienia gospodarczego ogromne znaczenie ma dobór właściwych narzędzi marketingowych stymulujących sprzedaż oraz współpraca z najemcami. I z zadowoleniem przyznaję, że biorąc pod uwagę chociażby nasze centrum handlowe Ferio w Koninie udało się nam uniknąć skutków spowolnienia zarówno pod względem liczy klientów odwiedzających centrum, jak i obrotów generowanych przez najemców.

Możemy już mówić o ożywieniu na rynku centrów handlowych w Polsce?
Patrząc na wyniki naszych centrów osiągane w marcu – tak.

W takim razie, ile osób odwiedza miesięcznie Państwa centra?
Nie chciałbym operować uśrednionymi danymi liczbowymi, gdyż każde miasto jest specyficzne. Liczba klientów odwiedzających centrum, która satysfakcjonuje nas np. w Koninie, w odniesieniu do np. Wrocławia ma się nijak. Jak już wcześniej powiedziałem, dzięki odpowiednio dobranym narzędziom marketingowym oraz ścisłej współpracy z najemcami i zarządcą nie zanotowaliśmy znacznego spadku odwiedzalności, nawet w tej najtrudniejszej sytuacji rynkowej. Wyznajemy zasadę, że sukces najemcy jest naszym sukcesem. Dlatego prowadzone działania marketingowe – zarówno te prosprzedażowe jak i wizerunkowe – są zawsze konsultowane z najemcami i prowadzone przy ich aktywnym udziale. Dzięki czemu z satysfakcją przyznaję, że udaje nam się przyciągnąć klientów.

Dziękuję za rozmowę
Małgorzata Burzec

Reklama

ORF 2016 FALL Semahead – 16-31.10.2016