Rynek herbat warty 12,5 mld zł

Wojciech Tulwin, dyrektor ds. marketingu i PR sieci Recman

W okresie od lutego 2008 roku do stycznia 2009 roku sprzedaż herbat w Polsce – zarówno tych w saszetkach, jak i sypanych – wyniosła około 12,5 miliarda złotych, czyli wzrosła o 12,7 proc. rok do roku. Kategoria herbat rozpuszczalnych ma już znacząco mniejsze znaczenie dla rynku – wartość sprzedaży tych produktów w tym samym okresie wyniosła w naszym kraju około 670 milionów złotych, co stanowi nieco ponad 5 proc. sprzedaży wartościowej herbat zwykłych. Jednocześnie dynamika wzrostu sprzedaży wartościowej herbat rozpuszczalnych jest cztery i pół razy niższa niż dynamika wzrostu herbat zwykłych i z roku na rok powiększyła się jedynie o 2,8 proc.
 

Systematyczny wzrost
Pod względem ilościowym wielkość sprzedaży herbat zwykłych oraz herbat rozpuszczalnych rośnie rok do roku w podobnym stopniu. Są to wzrosty o odpowiednio 3,7 proc. i 3,9 proc. Należy jednak zaznaczyć, że pod względem liczby sprzedanych kilogramów herbaty rozpuszczalne stanowią ponad 36 proc. sprzedaży ilościowej herbat zwykłych. W przypadku napojów tradycyjnych na rynek trafiły 24 miliony kilogramów, zaś herbat rozpuszczalnych zaledwie 8,7 miliona kilogramów.
 

Połowa rynku dla herbat czarnych
W minionym roku co druga złotówka z portfela polskiego konsumenta została przeznaczona na herbaty czarne. Niemniej jednak w ostatnim czasie udziały tradycyjnej herbaty pod względem wartości sprzedaży całej kategorii zmalały o -2,1 punktu procentowego i obecnie udział tej grupy w całym rynku wynosi jedynie 47,5 proc. Jakie herbaty obok herbat czarnych kupują konsumenci? Do wyboru mają zarówno produkty owocowe, jak i ziołowe. Mogą zdecydować się na herbatę ze względu na jej smak lub na właściwości, np. herbaty relaksujące, które należą do segmentu herbat funkcjonalnych. Ta grupa produktów jest pod względem wartości sprzedaży na drugim miejscu, a jej udziały w wartości sprzedaży na rynku stanowią 17 proc., przy czym wzrost udziałów herbat funkcjonalnych w porównaniu do poprzedniego roku wyniósł 0,9 punktu procentowego. Wśród tego segmentu odnajdziemy nie tylko herbaty na odchudzanie (najbardziej popularne wśród herbat funkcjonalnych), ale też inne, np.: wspomagające urodę, poprawiające odporność lub też wspomniane wyżej herbaty relaksujące. Ilość i różnorodność herbat z tego segmentu cały czas rośnie.
Na trzecim miejscu, pod względem wartości sprzedaży, są herbaty owocowe. Ich udziały wartościowe sprzedaży wynoszą 15,1 proc. i wzrosły o 0,2 punktu procentowego w porównaniu do poprzedniego okresu. Należy zwrócić uwagę, iż herbaty owocowe są na drugim miejscu pod względem wielkości sprzedaży, natomiast cena za te herbaty jest relatywnie niższa niż herbat funkcjonalnych, stąd pod względem wartościowym są one na trzecim miejscu. Oczywiście poza herbatami czarnymi, funkcjonalnymi i owocowymi istnieją jeszcze takie typy herbat, jak Earl Grey, których udział w wartości sprzedaży wszystkich herbat wyniósł w ostatnim okresie rocznym 6,8 proc.; herbaty ziołowe z 9,8 procentowym udziałem w rynku oraz herbaty aromatyzowane, które odpowiadają za ok. 3,5 proc. wartościowej sprzedaży całej kategorii. Wśród herbat rozpuszczalnych najbardziej popularnymi smakami są: cytrynowy, malinowy oraz smak owoców leśnych. Łącznie mają one ok. 77 proc. udziałów w sprzedaży, zarówno pod względem wartościowym jak i ilościowym całego segmentu herbat rozpuszczalnych.
 

Kanały sprzedaży
Porównując lokalizację sprzedaży całej kategorii herbat w dwóch okresach rocznych widzimy, iż handel nowoczesny stracił 2,2 punktu procentowego udziałów wartościowych sprzedaży i mimo faktu, iż ponad połowa wartości sprzedaży herbat pochodzi zarówno z hipermarketów, jak i supermarketów, coraz większa część tej kategorii sprzedaje się w handlu tradycyjnym, a w szczególności w dużych i średnich sklepach spożywczych oraz małych sklepach spożywczych, których znaczenie jednak maleje (spadek z 14,7 proc. wartości sprzedaży na 13,9 proc. w ostatnim okresie rocznym). Podobnie jest w przypadku kategorii herbat rozpuszczalnych, dla których w analizowanym okresie rocznym 58,5 proc. wartości sprzedaży pochodziło z handlu nowoczesnego i było to o 0,6 punktu procentowego mniej niż w poprzednim okresie. W przeciwieństwie do herbat sypanych i w torebkach dla herbat rozpuszczalnych wzrósł udział supermarketów o powierzchni ponad 2500 mkw. pod względem wartości sprzedaży. W porównaniu do poprzedniego okresu rocznego był to wzrost o 0,7p proc.
 

Reklama

ORF 2016 FALL Semahead – 16-31.10.2016