Szansa na swobodniejszy handel alkoholem

Jeśli proponowana nowelizacja wejdzie w życie, właściciele sklepów nie będą już skazani na dobrą wolę urzędników i radnych, którzy decydują dziś o liczbie punktów sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych na terenie danej gminy. O tym, kto i gdzie będzie nimi handlować, zadecyduje już rynek.
Nowelizacja to jeden z etapów prac roboczych nad nową ustawą dotyczącą ograniczania barier w prowadzeniu działalności gospodarczej. Usuwanie niekorzystnych zapisów w prawie już cieszy przedsiębiorców.
 

Oczekiwanie na zmiany
– Propozycja Ministerstwa Gospodarki jest dla nas dobrym sygnałem – mówi Marcin Poniatowski, dyrektor ds. rozwoju sieci Lewiatan. – Zmiany muszą nadejść, bo określanie liczby punktów sprzedaży alkoholu na danym terenie przez rady poszczególnych gmin jest dzisiaj zupełnie niezrozumiałe dla prowadzących działalność gospodarczą. Uczestniczyliśmy w sesjach rad gmin, na których zapadały decyzje o sprzedaży alkoholu. Wielokrotnie radni, którzy zakazywali nadawania koncesji na alkohol w sklepach, nie potrafili racjonalnie uzasadnić swoich decyzji – dodaje Poniatowski.
Z propozycji Ministerstwa Gospodarki zadowolony jest także Jacek Roszyk, prezes sieci Żabka. – To na pewno dobra droga, bo zdecydowanie ułatwi prowadzenie biznesu. Obowiązujący zapis ustawy wprowadza poważne utrudnienia dla tych wszystkich, którzy mają alkohol w swoim asortymencie – uważa.
Do proponowanych zmian przychylnie odnosi się PKPP Lewiatan. Katarzyna Urbańska z departamentu prawnego PKPP Lewiatan przywołuje argumenty przemawiające za usunięciem tego zapisu – To działanie biurokratyczne, nieznajdujące żadnego gospodarczego i ekonomicznego uzasadnienia, ogranicza dochody budżetu państwa z tytułu podatku oraz konkurencję na rynku lokalnym – argumentuje Urbańska.
Jej zdaniem zapis ten prowadzi do sytuacji, która powoduje uwikłanie w lokalne interesy różnych grup nacisku (lokalnych przedsiębiorców), w efekcie czego sama gmina działa na własną niekorzyść zmniejszając swoje przychody. – Zadaniem gminy winno być skupienie się na kontroli przestrzegania warunków sprzedaży, a nie limitowaniu legalnego prowadzenia działalności gospodarczej – dodaje Katarzyna Urbańska.
 

Handel mniej ryzykowny
Przyszłe zmiany poprawią sytuację między innymi małych sklepów czy nowo otwieranych placówek, które teraz cierpią z powodu niekorzystnych zapisów ustawy. Bez koncesji na alkohol z góry są skazane na porażkę, bo klienci wolą zrobić zakupy u konkurencji, która ma pełen asortyment, w tym właśnie alkohol. Zatem proponowane zmiany pozwolą przedsiębiorcom lepiej oszacować ryzyko gospodarcze. – Podejmując inwestycje określa się grupy asortymentu, w tym alkohol, jeżeli więc go nie będzie, bo radni nie przyznają koncesji albo ją odbiorą, to całkowicie zmienia sumę obrotów. Zmienia także rentowność placówki, nie mówiąc o stopie zwrotu zainwestowanych środków – mówi Jacek Roszyk.
Jego zdaniem, usunięcie tego artykułu z ustawy pozwoli przedsiębiorcom na prowadzenie działalności gospodarczej na czytelniejszych zasadach. – Mamy ustawę o wychowaniu w trzeźwości, nie potrzeba więc dodatkowej ingerencji urzędników – uważa Roszyk.
 

Wygaśnięcie zezwolenia
Ministerstwo Gospodarki, oprócz usunięcia artykułu 12, chce także znieść przepis, z którego wynika, że w przypadku wygaśnięcia zezwolenia z powodu niedokonania opłaty w terminie, o kolejne można wystąpić nie wcześniej, jak po sześciu miesiącach od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu. Tę propozycję także popiera PKPP Lewiatan. – Opóźnienie w uiszczeniu opłaty za korzystanie z zezwolenia nie powinno być obarczone sankcją cofnięcia zezwolenia. Powinno być zastąpione odsetkami karnymi – cofnięcie zezwolenia może być sankcją w wypadku kilkukrotnego spóźnienia – uważa Katarzyna Urbańska.
Na razie jednak przedsiębiorcy muszą uzbroić się w cierpliwość. Nie ma jeszcze ustaleń międzyresortowych i tym samym nie wiadomo też, kiedy mogłyby one wejść w życie.
 

Reklama

ORF 2016 FALL Semahead – 16-31.10.2016