Pitne najpopularniejsze

Grupa ta odpowiadała za 81,6 proc. wartości i wykazała dynamikę wzrostu na poziomie 3,2 proc. w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej.
 

Segmentacja rynku
Mniejszą część rynku stanowią natomiast jogurty pitne smakowe o smaku nieowocowym, których sprzedaż wyniosła 21 mln zł, czyli objęła 4,8 proc. wartości rynku w ostatnim roku, a wynik ten był większy o 34,9 proc., porównując analogiczne przedziały czasowe.
Dopełnieniem rynku są oczywiście jogurty pitne naturalne, których obroty miały 13,6-proc. udział w rynku i jako jedyny segment notowały stabilną wartość sprzedaży, co przekładało się na spadek znaczenia na rynku jogurtów pitnych o 0,6 punktu procentowego. Warto zaznaczyć, że jogurty pitne mogą być rozpatrywane jako część większego rynku powstałego przez dodanie do nich jogurtów do jedzenia łyżeczką. Łącznie ten rynek wart jest 1,8 mld zł, w którym to jogurty pitne stanowią 24,5 proc. wartości całego rynku jogurtów.
 

Główne kanały dystrybucji
Porównując kategorie jogurtów pitnych i jogurtów przeznaczonych do jedzenia łyżeczką pod kątem lokalizacji sprzedaży, można powiedzieć, że nieznacznie się ona różni. W przypadku pitnych, udział w wartości sprzedaży, który generuje handel nowoczesny, to 64,1 proc. obrotów, podczas gdy w przypadku jogurtów do jedzenia łyżeczką jest to 52,3 proc. Dodatkowo należy podkreślić, że w przypadku obu kategorii wzrost sprzedaży generowany jest głównie przez konsumentów dokonujących zakupów w kanałach tradycyjnych. To właśnie w małych, średnich i dużych sklepach spożywczych łącznie wzrost sprzedaży jogurtów pitnych osiągnął pułap 10,9 proc. wartościowo, podczas gdy w super- i hipermarketach łącznie było to ledwie 0,3 proc. Ten drugi wskaźnik jest, co prawda, w dużej mierze zależny od spadku wartości sprzedaży, która została odnotowana w hipermarketach, niemniej jednak wzrost zanotowany w kanale supermarketów wyniósł jedynie 4 proc. Jedynie, oczywiście w porównaniu do kanałów tradycyjnych.
Wracając do porównania jogurtów pitnych i jogurtów do jedzenia łyżeczką, wskaźniki wzrostu wartości sprzedaży tej drugiej grupy wynoszą w kanale tradycyjnym 17 proc., a w nowoczesnym 7,4 proc., a żaden z omawianych kanałów składowych nie zanotował spadku wartości sprzedaży rok do roku. Można w tym miejscu również zauważyć, że w ogóle jogurty do jedzenia łyżeczką zanotowały dużo wyraźniejszy wskaźnik wzrostu rok do roku. Wyniósł on 11,8 proc., podczas gdy dla jogurtów pitnych – 3,8 proc.
 

Najpopularniejsze 250-gramowe
Analizując rynek jogurtów można również przyjrzeć się opakowaniom, jakie na tym rynku funkcjonują, a przede wszystkim, w jakich pojemnościach oferowane są konsumentom. Najczęściej wybierane produkty można sklasyfikować do segmentu 101–249 g. Drugą grupą pod względem udziałów wartościowych są zaś opakowania 301–400 g. Łącznie obie te grupy stanowią 68,4 proc. wartości obrotu wszystkich jogurtów.
Natomiast w przypadku jogurtów pitnych najczęściej kupowane opakowania mieszczą się w przedziale 301–400 g – łącznie jest to niemal 41 proc. wartości sprzedaży jogurtów pitnych. Drugim najważniejszym wartościowo segmentem są opakowania powyżej 500 g, czyli w większości wypadków litrowe i 750 ml, ale również wielopaki mniejszych opakowań, np. 6 x 100 ml. Segment ten osiągnął udział na poziomie 15,3 proc. w ostatnim roku.
Kolejne dwa segmenty również notują zbliżone wyniki, a mianowicie 101–249 g, który jest jednocześnie najważniejszy dla jogurtów do jedzenia łyżeczką, osiąga udział na poziomie 14,2 proc., natomiast buteleczki plastikowe o gramaturze 250 g odpowiadają za 13 proc. wartości sprzedaży jogurtów pitnych. Analizując dynamikę zmian w poszczególnych segmentach należy podkreślić, że rosną przede wszystkim dwie ostatnie wymienione grupy, czyli opakowania poniżej 251 g.
 

Reklama

ORF 2016 FALL Semahead – 16-31.10.2016