Kryzys, to nie nasz ból głowy

Czy światowy kryzys gospodarczy to czas żniw dla producentów marki własnej?
Słowo żniwa nie jest najlepszym określeniem, jednak w obecnej sytuacji na rynku ból głowy producentów marek własnych jest znacznie mniejszy niż producentów wyrobów markowych. Oczywiste jest, że w ciężkich czasach popyt może przesuwać się w kierunku produktów tańszych. Takimi w zdecydowanej większości są produkty marek własnych. Refresco produkuje między innymi wodę i napoje dla sieci dyskontowych, które specjalizują się w sprzedaży marek własnych. Prosta zależność – czym mniejsza siła nabywcza, tym pole do popisu zarówno dla handlu dyskontowego, jak i półki z markami własnymi jest większe. Nie boimy się o reakcję konsumentów, wręcz przeciwnie, niektóre ich reakcje mogą wspierać nasz segment rynku. Klasycznym przykładem jest rosnąca konsumpcja wody źródlanej i mineralnej, gdzie relatywnie niska cena łączy się z widoczną tendencją w kierunku zdrowych, „czystych” produktów.
Jednocześnie muszę obalić mit, że nastały złote czasy dla producentów marek własnych. Z jednej strony mamy bowiem do czynienia z nowymi możliwościami i dużym popytem na marki własne, ale z drugiej ogromnym naciskiem na niskie ceny ze strony sieci handlowych, które będą dopasowane do słabnącej siły nabywczej konsumentów. Wynikiem tego jest spadek rentowności naszej produkcji – w ciągu ostatnich dwóch lat bardzo znaczny i częściowo oderwany od kosztów produkcji. Wspomniany wzrost niekoniecznie przełoży się zatem na profity.
 

Czy w ostatnim czasie zaobserwował Pan wzrost zainteresowania produkowanymi przez Refresco sokami i napojami?
Jeśli chodzi o sieci dyskontowe, trudno mówić o gwałtownej reakcji na trudne czasy. W ich przypadku reorientacja na markę własną nastąpiła kilka lat wcześniej. Zauważyliśmy natomiast działania zwiększające asortyment najtańszych produktów, na przykład w kategorii wody źródlanej. Kroki te spowodowały, że dodatkowy towar musiał zabrać miejsce na półce innym produktom. Świadczy to o tym, że sieci przewidywały zwiększony popyt na najtańsze towary.
Jednak o wiele ciekawsze jest wchodzenie w soki i napoje pod marką własną polskich sieci handlowych, które dotąd się w tym nie specjalizowały. Są to przykładowo sieci supermarketów, które do tej pory były zdominowane przez produkty markowe, a w istotny sposób zwiększyły zainteresowanie marką własną. Nie mówię, że zaczęły kopiować drogę obraną przez dyskonty, ale przejęły pewne wzorce, co było widoczne pod koniec 2008 roku. Najważniejsze jest jednak to, że polskie organizacje handlowe, a także organizacje handlu hurtowego zdecydowały się poczynić pierwsze kroki w segmencie marek własnych. Jeszcze dwa–trzy lata temu było to nie do pomyślenia. Efekt jest taki, że już nie tylko dyskonty czy międzynarodowe sieci handlowe, ale też najwięksi polscy detaliści i hurtownicy o zasięgu ogólnopolskim decydują się na markę własną. To nie są już tylko plany, ale fakty.
 

Czy przekłada się to na wyniki finansowe Refresco i sytuację firmy na rynku?
Jeżeli duża organizacja handlowa, która dotąd nie miała w ofercie marki własnej, wchodzi w ten temat, to udział marki własnej na rynku musi wzrosnąć. Mam tu na myśli organizację handlową, która na przykład obsługuje kilka tysięcy sklepów i jest w stanie wyegzekwować to, że w tych placówkach pojawią się produkty pod marką własną. Musi to zaburzyć dotychczasowy podział rynku.
W naszym przypadku, jeżeli wszystkie negocjowane obecnie zamówienia zostaną zrealizowane, zanotujemy ok. 20-proc. wzrost wolumenowy.
 

Czego oczekują od producenta napojów pod marką własną polskie sieci handlowe? Chcą najtańszego produktu czy zależy im na jakości?
Nie spotykamy już zapytań "co macie najtańszego", jak to było w przeszłości. Klienci mają raczej sprecyzowane wymagania jakościowe i cenowe oraz określają produkty „premium”, mające stanowić alternatywę dla towarów markowych klasy A. Widać wyraźnie, że handel przewiduje, iż część klientów kupujących dotąd produkty premium będzie chciała zejść o półkę niżej. Bardzo często spotykamy się z zapytaniami o produkt porównywalny jakościowo ze znanymi markami, produktami premium. W wyniku tego sieci zaczynają budować zróżnicowane półki, porzucając model "najtańszy produkt to marka własna". Dochodzi do tego, że na półce w sklepie sieciowym są, przykładowo, dwa napoje gazowane dość podobne do siebie, oba pod marką własną danej sieci, natomiast różniące się w istotny sposób składem i recepturą, jakością opakowania i ceną, która może różnić się nawet o 30 proc. Dobrym przykładem są marki własne związane z wodą źródlaną i gazowaną. W ramach tej oferty już bardzo często spotyka się duże zróżnicowanie poziomów jakościowych i cenowych. Świadczy to o gotowości sieci handlowych do przechwycenia klientów, których być może nie będzie stać na klasę premium, ale którzy nie chcą schodzić na najniższą półkę.
 

Przychodzi do Pana przedstawiciele polskich sieci i mówią: Chcę taki sam nektar, jaki ma w ofercie Lidl lub chcę produktu podobnego do 7 Up, a może mają własne propozycje?
Kilka miesięcy temu zawarliśmy kontrakt z polską siecią supermarketów, gdzie zapytanie ofertowe było przygotowane w bardzo profesjonalny sposób, tj. „skrojone” na miarę do już istniejącej „półki” w danych placówkach. Nie było mowy o produktach, które są dostępne w znanych sieciach dyskontowych. Oferta była przygotowana wyłącznie dla klientów tej sieci. Z reguły jest jednak inaczej. Klient, który decyduje się na wprowadzenie marki własnej, na ogół podpatruje duże firmy i prosi o produkty, które znajdują się w ich ofercie. Ma to odniesienie na przykład do branży napojowej, gdzie wprowadzenie przez lidera segmentu brandowego nowego produktu, wspartego reklamą, spowoduje zapytania ze strony klientów sieciowych odnośnie „możliwie wiernych kopii”.
 

Jaki udział ma marka własna w sprzedaży soków, napojów i wody w Polsce?
Marki własne stanowią obecnie kilkanaście procent rynku wody, napojów i soków w Polsce. Produkty typu private label mają największy udział w kanale dyskontowym – aż 80–90 proc. W przypadku sieci hiper- i supermarketów jest to ok. 30 proc. sprzedaży, zaś w kanale tradycyjnym udział oscyluje wokół zera.
Wolumenowym liderem sprzedaży jest woda, natomiast jako kategoria w naszym portfolio najważniejsze są napoje gazowane, zarówno kategorii „value”, czyli najtańszej, jak i wyższej półki, np. różne odmiany coli.
 

Jaka jest dwu–trzyletnia perspektywa rozwoju rynku marki własnej w Polsce?
Polski rynek marki własnej miał kilkuletnie opóźnienie w stosunku do handlu międzynarodowego, chociaż różnica została zniwelowana. Katalizatorem rozwoju marki własnej w najbliższych miesiącach będzie trudna sytuacja gospodarcza i przewidywane problemy ze zbytem produktów markowych. Jeżeli tendencja, z którą mamy do czynienia, czyli zainteresowanie się marką własną polskich organizacji handlu hurtowego i detalicznego, będzie postępowała tak jak do tej pory, sądzę, że w ciągu trzech lat udział marki własnej w rynku będzie oscylował w granicach 25 proc.
Paradoksalnie rozwój nie będzie tak bardzo zależał od handlu międzynarodowego, tylko od tej części rynku, która dotąd była niezagospodarowana. Jest wiele lokalnych sieci, które częściowo są połączone z hurtem. Tutaj powinien postępować rozwój ekstensywny. W sieciach może następować rozwój intensywny, czyli zróżnicowanie oferty, kolejne poziomy cenowe, innowacje produktowe itd.
 

Co po kryzysie?
Sądzę, że marka własna, oczywiście z pewnym opóźnieniem, będzie rozwijać się podobnie jak rynek produktów markowych. Przykładem może być asortyment dla dzieci.
Następna kwestia to kategoria premium w markach własnych. Dobrym przykładem jest Wielka Brytania, gdzie znaczna część produktów spod znaku marki własnej jest na podobnym poziomie cenowym jak produkty markowe. Nie jest to oczywiście wyznacznikiem tego, co będzie się działo w Polsce, ale niewykluczone, że tą drogą też podążą nasze sieci handlowe. Tym bardziej że, jak już wspomniałem, coraz częściej zdarzają się nam zamówienia „szyte na miarę”, w ramach których znajdują się produkty premium.
W Polsce każda sieć będzie oferowała konsumentom pełnowartościowe alternatywy dla napojów liderów rynkowych, zarówno od strony jakości opakowania, jak i samego produktu.
 

Czy marka własna w Polsce będzie jedynie podążać śladem towarów markowych, czy też pojawią się produkty innowacyjne?
Nie zaobserwowałem, żeby sieci handlowe chciały wyznaczać nowe ścieżki czy trendy. Polska nie jest jeszcze na tym etapie i przez najbliższych parę lat nie będzie. Myślę, że w ciągu najbliższych trzech lat sieci przyjmą rolę odtwórców. Raczej będziemy tworzyć alternatywy do już istniejących rozwiązań i segmentów rynkowych.
 

Jak to wygląda na Zachodzie, czy sieci handlowe wymagają innowacyjności od producentów marek własnych?
Wrócę do przykładów z Wielkiej Brytanii. Tam bardzo często producenci tworzą nowe produkty pod marką własną dla dużych organizacji handlowych na bardzo wysokich pułapach cenowych, nie powielając produktów markowych. Tak samo jest we Francji. W tych krajach sieci są otwarte na innowacje i związane z tym pewnego rodzaju ryzyko. Jednak w Polsce jest to jeszcze odległa perspektywa czasowa.
 

Czy obecna sytuacja gospodarcza spowoduje, że producenci o wiele chętniej będą się godzić na produkcję dla sieci handlowych?
Producenci markowi będą zapewne chcieli zutylizować wolne moce produkcyjne na produkcję marek własnych, ale nie będzie to nigdy leżało w ramach ich strategii. Będzie to jedynie działalność oportunistyczna, zorientowana na krótkotrwały efekt i z przeświadczeniem pewnej „kanibalizacji”.
 

To z drugiej strony. Czy spowolnienie gospodarcze spowoduje zwiększenie liczby firm zorientowanych jedynie na produkcję marki własnej?
Skończyły się już bezpowrotnie czasy, gdy każdy „garażowy” producent mógł produkować markę własną i mógł na tym rynku działać. Po pierwsze, wymagania jakościowe ze strony sieci są bardzo wysokie. Po drugie, oczekiwania wolumenowe rosnących sieci handlowych wymagają ogromnego potencjału produkcyjnego. W tej sytuacji grono firm, które może sprostać tym wymaganiom raczej będzie się kurczyć. Natomiast mogą wystąpić przypadki, w których firmy mające słabe marki będą starały obronić się ucieczką w produkcję marek własnych i przekwalifikują swoją produkcję.
 

Jak wyglądają perspektywy dla rynku marki własnej w kategorii soków, napojów i wody, który już w tej chwili jest mocno nasycony marką własną?
Wydaje mi się, że nastąpi polaryzacja. Marki klasy A pozostaną na swojej pozycji, natomiast ogromny problem będą miały marki ze średniej półki. Innymi słowy, z jednej strony będą wspierane marki, a z drugiej rosnące pole dla marki własnej na dwóch, a nawet trzech poziomach jakościowych, więc w naturalny sposób marki value, czyli ekonomiczne, będą miały problemy. Myślę, że klienci będą wybierali między znanymi markami albo coraz lepszymi jakościowo markami własnymi sieci handlowych. Także nie przewiduję, że marki własne zdominują rynek soków i napojów, ale będziemy mieli do czynienia z zawężaniem się średniej półki cenowej.
 

Gdzie Pan jeszcze widzi szansę na rozwój marki własnej w Polsce?
Grupy produktów funkcjonalnych, napojów izotonicznych, produktów dla dzieci są to miejsca, gdzie jest jeszcze duże pole do popisu dla producentów marek własnych.
Są jednak badania, które mówią, że rodzice niechętnie sięgają po marki własne skierowane do najmniejszych konsumentów.
Tak, ale w tym wypadku mam na myśli produkty żywnościowe skierowane bezpośrednio dla nieco większych dzieci, chodzi o tzw. towary impulsowe, czyli gdzie większa część decyzji leży po stronie młodego konsumenta. Są to np. słodycze czy produkowane przez nas napoje.
Dziękuję za rozmowę
Robert Posytek

Reklama

ORF 2016 FALL Semahead – 16-31.10.2016