Kupiona lojalność klientów

Eksperyment jest przeprowadzany w wybranych placówkach w Polsce. – System jest sprawdzany w sklepach różnego formatu, usytuowanych zarówno w większych, jak i mniejszych miastach. Chcemy zbadać oczekiwania klientów i to, jak odbierają nasz pomysł – mówi Michał Kubajek z biura prasowego Tesco Polska Sp. z o.o. To, czy system zdał egzamin i czy zostanie wprowadzony we wszystkich placówkach w naszym kraju, będzie wiadomo jesienią. Na razie Tesco nie zdradza szczegółów przedsięwzięcia ani placówek, w których jest realizowane. Zapewnia jednak, że będzie to innowacyjne rozwiązanie, nieobejmujące ani zbierania punktów, ani nagród.

Lojalność w statystykach
Część sieci handlowych, jak Carrefour, sama tworzy programy lojalnościowe. Inne, na przykład Tesco, korzystają z pomocy wyspecjalizowanych firm. Takie systemy motywacyjne mogą przybierać różne formy. Wybór najlepszego, odpowiadającego potrzebom danej sieci nie zawsze jest łatwy, ale warto zwrócić uwagę na kilka elementów. Według badań firmy Polymus Sp. z o.o. powinny to być: nagrody (liczba kategorii nagród, ich zróżnicowanie), punkty (wartość postrzegana i rzeczywista), dostępność programu (liczba placówek detalicznych, w których można zbierać punkty), komunikacja (kontekstowość informowania o nagrodach, występowanie subprogramów, dodatkowe akcje promocyjne, dostępność programu on-line) oraz bezpieczeństwo w razie utraty karty.
Okazuje się, że dla klientów głównym motywatorem do przystąpienia do programu lojalnościowego są korzyści materialne. Przyznaje się do tego 52 proc. badanych. – Skuteczność programu motywacyjnego można w niektórych przypadkach przełożyć bezpośrednio na wyniki sprzedażowe, jednak w wielu sytuacjach korzyści mają charakter trudno mierzalny, przejawiają się w lojalności klienta, przywiązaniu do marki, regularności zamówień – uważa Beniamin Schön, kierownik kategorii motivation w Sodexho Pass Polska Sp. z o.o.

Właściwa organizacja
Skuteczność programu lojalnościowego w dużej mierze zależy od jego koncepcji i właściwej organizacji. – Kluczowym elementem jest prawidłowe zdefiniowanie celów programu i grup, do których ma on być skierowany. Kolejne kroki to sprawna organizacja, odpowiedni dobór narzędzi i nagród, a także, co ważne i często bagatelizowane przez organizatorów, dopilnowanie spraw związanych z prawem, m.in. podatkowym. Dlatego organizując program warto skorzystać z rozwiązań, które łączą wszystkie te elementy – tłumaczy Beniamin Schön.
Należy pamiętać o „sezonowości” w programach lojalnościowych. – Sieci notują wzrosty w okolicach świąt Bożego Narodzenia oraz Wielkanocy, ale zakupów w sieciach spożywczych dokonuje się przecież przez cały rok. Dlatego dobry program lojalnościowy wykorzystuje sezonowe wzrosty popytu do tego, aby przyciągnąć jak najwięcej klientów, a wtedy lojalny klient powróci także w gorszych okresach – uważa Mirosław Bartoń, prezes zarządu Vision SecretClient.
Poza tym program nie powinien trwać krócej niż rok. W innym przypadku koszty jego przygotowania i wdrożenia przewyższałyby rezultat.

Długofalowa inwestycja
Z badań przeprowadzonych przez ARC Rynek i Opinia wynika, że liczba firm w Polsce, w tym sieci handlowych, które zwiększają swoje budżety na działania BTL, w tym programy lojalnościowe, rośnie. Co więcej, przedsiębiorcy deklarują, że w 2009 roku nie zmniejszą wydatków na ten cel. – Pieniądze wydawane na tego typu działania są postrzegane jako długofalowa inwestycja w markę i pozycję firmy na rynku, która przekłada się na przywiązanie klientów do firmy, a tym samym na wyniki. Świadomość reakcji zwrotnej, jaką wywołują tego typu działania, zachęca przedsiębiorców do zwiększania budżetów przeznaczonych na ten cel – komentuje Beniamin Schön. Firmy w dużym stopniu wykorzystują w swoich działaniach marketingowych programy lojalnościowe. W 2008 roku prawie jedna trzecia firm stosujących działania BTL typu B2C korzystała z programów lojalnościowych. Z badań przeprowadzonych wśród odbiorców programów lojalnościowych wynika, że ich znajomość jest bardzo wysoka – ponad 65 proc. respondentów zetknęło się z nimi w przeszłości. Wyniki badania wskazują ponadto, że programy lojalnościowe wrosły w krajobraz zakupowy. Badani oceniali, że są one popularną i często spotykaną działalnością promocyjną. W ramach działań kierowanych do kontrahentów i partnerów biznesowych również najpopularniejsze były programy lojalnościowe (40 proc. wskazań). Kolejne miejsce pod względem atrakcyjności dla firm zajęły programy motywacyjne oraz konkursy, które stosowało odpowiednio 26 proc. i 11 proc. przedsiębiorstw. Natomiast ponad 40 proc. badanych firm wykorzystywało inne działania typu B2B.

Wydatki nie idą na marne
Sieci handlowe są w stanie dużo zainwestować, by zatrzymać klienta. – Koszty wprowadzenia programu lojalnościowego wahają się od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych, w zależności od skali, zastosowanych narzędzi, czasu trwania oraz siły premiowania. Ważne jest to, co klienci otrzymują w zamian za swoją lojalność, powtarzanie zakupów, wartość zakupów itp. – mówi Mirosław Bartoń.
Gdy program wspiera kampania reklamowa w mediach, górna granica kosztów przesuwa się w kierunku milionów złotych.
Na koszt programu lojalnościowego ma także wpływ rodzaj narzędzi wykorzystywanych do jego realizacji. – Sieci stosują zarówno karty rabatowe, elektroniczne karty z punktami, wymagające rozbudowanej infrastruktury informatycznej, jak i karty do zbierania naklejek, pieczątek itp. – dodaje.

Źródło wiedzy
Program lojalnościowy to nie tylko sposób na przyciągnięcie klientów, ale także świetny miernik ich zachowań. Doceniają to szczególnie duże hipermarkety, w tym Carrefour oferujący program Rodzinka. – To korzystna inwestycja. Rodzinka to sposób na budowanie więzi emocjonalnej z klientem, dająca ogromne możliwości jego poznania i dotarcia do niego z ofertą odpowiadającą jego potrzebom, poprzez wykorzystywanie narzędzi marketingu bezpośredniego. Analizy zachowań konsumenckich na podstawie programu lojalnościowego pozwalają nam podejmować odpowiednie decyzje odnośnie ceny, asortymentu czy layoutu sklepu, co przekłada się na wizerunek w oczach klienta – tłumaczy Maria Cieślikowska, dyrektor ds. PR i komunikacji zewnętrznej Carrefour Polska.
Jak podkreśla, odpowiadanie na potrzeby klienta sprawia, że między siecią handlową a konsumentem powstaje więź emocjonalna. Ma on przekonanie, że dany sklep oferuje dokładnie to, czego on potrzebuje. – Dane uzyskane dzięki programowi Rodzinka pozwalają lepiej poznać naszych klientów, ich nawyki, zachowania zakupowe. Na tej podstawie możemy kierować do nich konkretne, najbardziej dostosowane do ich potrzeb oferty. Klientowi, który kupuje pieluchy dla dzieci można zaproponować całą gamę produktów dla dzieci, a także dodatkowe korzyści pod postacią punktów czy rabatów. Siła marketingu bezpośredniego leży właśnie w dostosowywaniu oferty do konkretnych potrzeb odbiorców – wyjaśnia Maria Cieślikowska.
Zalety finansowe programów lojalnościowych podkreśla Mirosław Bartoń. – Jest on średnio 10 razy tańszy niż stymulowanie zakupów przez rabaty. Dodatkowo program buduje lojalność w dłuższym okresie z pożytkiem dla firmy, a rabaty skłaniają raczej do jednorazowych decyzji zakupowych i następnym razem klient pójdzie tam, gdzie będzie taniej. Sensowny program może temu zapobiec, a jeśli jest połączony z systemem rabatowym, to np. im dłużej klient jest związany z firmą i więcej kupuje, tym osiąga wyższe progi rabatowe jako stały klient – zauważa Bartoń.
 

Reklama

ORF 2016 FALL Semahead – 16-31.10.2016