Roczna sprzedaż wody warta 2,2 mld zł

Daje to wzrost w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku o 8,1 proc. wartościowo oraz 3,8 proc. ilościowo. Mamy zatem do czynienia ze wzrostem średniej ceny detalicznej. Pomiędzy kwietniem 2008 roku a marcem 2009 roku litr wody mineralnej kosztował średnio 1,06 zł, podczas gdy rok wcześniej było to 1,02 zł. Wyhamowuje przy tym nieco dynamika rynku. Według Nielsena, wzrost rynku wody butelkowej rok temu (kwiecień 2007–marzec 2008 roku) wyniósł w ujęciu ilościowym 6,7 proc., a wartościowym – 13,3 proc. rok do roku. W tym czasie sprzedaż przekroczyła 2 mld litrów i 2 mld zł.
 

Wciąż z dużym potencjałem
Do tej wartości należałoby doliczyć sprzedaż w gastronomii oraz punktach sprzedaży nieujętych w panelu detalicznym Nielsena, np. sezonowych. Firma Euromonitor szacuje, że w 2008 roku wartość rynku wody mineralnej w Polsce przekroczyła ogółem 3 mld zł, co jednak w porównaniu z danymi o sprzedaży detalicznej wydaje się wartością zawyżoną. Według oszacowania własnego Inquiry, całkowita wartość rynku wody mineralnej w Polsce wynosi w porównaniu z danymi Nielsena ok. 15–20 proc. więcej, co daje wartość ok. 2,5–2,6 mld zł w ciągu ostatniego roku (kwiecień 2008–marzec 2009 roku). W tym samym okresie spożycie wody kupionej w handlu detalicznym wynosiło średnio 54,5 l rocznie w przeliczeniu na statystycznego Polaka. Według firmy Canadean, średnia europejska to ponad 105 litrów wody. Jak widać, nie dogoniliśmy jeszcze reszty Europy, a rynek ma wciąż duży potencjał wzrostu.
 

Najważniejsze kanały dystrybucji
Spójrzmy teraz na miejsce zakupu, czyli tzw. lokalizację sprzedaży wody mineralnej w ujęciu wartościowym. Najważniejszymi miejscami, w których Polacy kupują wodę, są supermarkety. Ich udział w wartości sprzedaży, zgodnie z danymi od firmy Nielsen, wynosi 31,6 proc. Kolejnymi istotnymi kanałami dystrybucji są małe i średnie sklepy spożywcze, których udziały wynoszą odpowiednio 19 proc. i 22 proc. Spore znaczenie w tej kategorii mają też hipermarkety z 16-proc. udziałem. Ostatnią ważną lokalizacją dystrybucji w przypadku wody mineralnej są duże sklepy spożywcze – 10 proc. Trzeba przy tym zaznaczyć, ze znaczenie małych sklepów spożywczych spada na korzyść średnich i dużych.
Na naszym rynku obecnych jest wielu producentów i wiele marek wody, jednak wiodącą pozycję mają zagraniczne koncerny. Pierwsze miejsce na rynku należy do marki Żywiec-Zdrój z grupy Danone. Kolejne ważne marki to Nałęczowianka należąca do Nestlé Waters i Kropla Beskidu (własność Coca-Coli). Ta ostatnia zastąpiła słabo sprzedającą się w Polsce, mimo silnej promocji, markę Bonaqua. W branży mówi się powszechnie, że nazwa wody powinna być związana z konkretnym miejscem – źródłem, uzdrowiskiem czy masywem górskim, a sukces Kropli Beskidu zdaje się potwierdzać tę regułę. Tym samym tropem idzie obecnie Pepsi – firma właśnie wprowadziła na rynek nową wodę Górska Natura. Nietrudno zgadnąć, że konkurencją dla Beskidów są Sudety, a ujęcie wody Górska Natura znajduje się w Górach Sowich.
 

Silna pozycja marek własnych
Z pozostałych marek o zasięgu ogólnopolskim dobrymi wynikami może się poszczycić Cisowianka należąca do firmy Nałęczów-Zdrój SA. To najważniejsza z polskich marek pozostających własnością polskiej firmy. W pierwszej dziesiątce znajdzie się także woda Arctic firmy Hoop Polska oraz ważniejsze marki regionalne, takie jak Muszynianka czy Staropolanka, choć pozycja tych marek uległa ostatnio osłabieniu. Stabilna jest natomiast pozycja wody Jurajska, pochodzącej z Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Warto dodać, że polskie uzdrowiska, a z nimi lokalne źródła, nadal czekają na prywatyzację. Tylko kilka z nich objętych jest obecnie postępowaniem prywatyzacyjnym. Gdy uzdrowiska zostaną przejęte przez prywatnych inwestorów, możemy oczekiwać pojawienia się nowych propozycji na rynku. Wydarzeniem ostatniej chwili jest komunikat o planowanym wejściu na polski rynek marki Gorna Banja. To woda mineralna ze źródła Gorna Banja w Bułgarii. Ważnym zjawiskiem są także marki własne sieci handlowych, których łączny udział wynosi ilościowo nawet 30 proc. Tak wysoka popularność to skutek niskiej ceny.
 

Zmienne upodobania Polaków
Na rynku wody mineralnej zachodzą wciąż spore zmiany. Przede wszystkim miejsce wody gazowanej zajęła woda niegazowana, a jej znaczenie stale rośnie (wzrost udziału w rynku ilościowo o 2,3 p.p. w stosunku do poprzedniego roku). Natomiast stosunkowo nowy segment wody średnio gazowanej utrzymuje swój niszowy status.
Nowym segmentem są również wody smakowe (aromatyzowane). Według danych Nielsena, ich udział w rynku wartościowo przekracza już 20 proc., a ilościowo – 13 proc. Dynamika wzrostu tego segmentu pod względem ilościowym już wyhamowała, jednak nadal rośnie cena (wartościowy wzrost segmentu wyniósł 1,4 p.p. w ujęciu rok do roku). Nieznaczny dodatek aromatów i cukru pozwala uzyskać wyższą marżę.
Zdecydowanie największym zainteresowaniem cieszą się stale opakowania 1,5-litrowe, które stanowią już ponad 3/4 sprzedaży pod względem ilościowym, a ich popularność stale rośnie. W następnej kolejności mamy duże opakowania 5-litrowe, których udział wynosi ponad 12 proc. Sprzedaż wody w dużych butelkach (powyżej 1,5 l) w ostatnim roku jednak wykazywała tendencję spadkową.
 

Reklama

ORF 2016 FALL Semahead – 16-31.10.2016