Rynek piwa warty blisko 13 mld zł

Jak podaje Nielsen, Polacy najchętniej sięgają po piwo w puszkach, które obecnie odpowiada za 56,4 proc. sprzedaży wartościowej i 55,4 proc. sprzedaży wolumenowej. W obu przypadkach zyskuje ono na znaczeniu o 1,2 p.p., głównie kosztem klasycznej, szklanej butelki. Znaczenie opakowań typu PET jest w kategorii niewielkie i stabilne na poziomie 1 proc. ilościowo i wartościowo. Istotnym trendem dla kategorii jest malejące znaczenie piw mocnych, czyli takich, których zawartość alkoholu przekracza 6,2 proc. (spadek o 1,3 p.p. ilościowo i 1,4 p.p. wartościowo do odpowiednio 20,7 proc. i 20,5 proc.). Maleje również znaczenie piw o obniżonej zawartości alkoholu (pomiędzy 0,51 proc. a 4,9 proc.). Dynamicznie rozwija się za to segment klasycznych jasnych pełnych, które obecnie stanowią 72 proc. rynku ilościowo i odnotowały wzrost aż o 2 p.p. w okresie kwiecień’08–marzec’09 w porównaniu do kwiecień’07–marzec’08. Relatywnie niewielkie pozostaje znaczenie piw o zawartości alkoholu poniżej 0,6 proc. (0,8 proc. ilościowo i 0,9 proc. wartościowo). W ostatnim roku dynamicznie rozwijały się również piwa smakowe, które osiągnęły ilościową dynamikę wzrostu na poziomie 15 proc. i wartościową 27,5 proc.
 

Małe sklepy głównym kanałem sprzedaży
Piwo, podobnie jak wódka, jest kategorią silnie skoncentrowaną w handlu tradycyjnym. Hipermarkety i supermarkety w okresie kwiecień’08–marzec’09 odpowiadały za 21,2 proc. sprzedaży ilościowej (niewielki wzrost w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej sterowany przez supermarkety). Najważniejszym dla obrotów kategorii typem sklepów są małe sklepy spożywcze o powierzchni do 40 mkw. Obecnie odpowiadają one za 33,5 proc. sprzedaży piwa, tracą jednak na znaczeniu – 0,7 p.p. Warto dodać, że ten typ placówek handlowych doświadczył w ostatnim roku znacznego ubytku liczby punktów (spadek o blisko 7 tys. do 60 tys. sklepów). Coraz więcej piwa sprzedaje się natomiast w średnich sklepach spożywczych (wzrost o 0,5 p.p.) i sklepach winno-cukierniczych (wzrost również o 0,5 p.p.). Na uwagę zasługuje szczególnie ten ostatni, który pomimo niewielkiej liczebności (4200 sklepów) odpowiada za 5,6 proc. sprzedaży kategorii.
Przyglądając się dynamice rozwoju kategorii w ujęciu ilościowym i wartościowym, widzimy szybsze tempo wartościowego rozwoju. Wynika to głównie ze stale wzrastających cen w efekcie rosnących kosztów surowców i produkcji.
 

Cena stale rośnie
Najniższa cena piwa występuje w kanale supermarketów. W marcu’09 litr piwa w supermarkecie kosztował średnio 4,56 zł. Zdecydowanie droższe piwo jest w hipermarketach czy sklepach handlu tradycyjnego. Należy również pamiętać, że do kanału supermarketów zaliczane są również sklepy dyskontowe, takie jak Biedronka, Lidl, Netto czy Aldi, które w dużej mierze wpływają na średnią cenę ważoną sprzedażą. W marcu’09 widoczny jest znaczny wzrost cen piwa prawie we wszystkich kanałach sprzedaży – największy, bo aż o 11 gr, w sklepach tradycyjnych. Wzrost ten jest oczywiście wynikiem podniesienia akcyzy z dniem 1 marca. Co ciekawe, w kanale hipermarketów cena piwa wręcz spadła. Stało się tak za sprawą detalistów, którzy postanowili jeszcze przed wprowadzeniem nowej stawki akcyzowej sprzedać w cenach promocyjnych większy wolumen piwa. Możemy się spodziewać, że w kwietniu średnia cena za litr piwa wróci mniej więcej do poziomu 5,20 zł.
 

Reklama

ORF 2016 Fall – 16-31.10.2016