Rynek środków czystości w rozkwicie

Sprzedaż rozwijała się dynamicznie zarówno pod względem wolumenu, jak i wartości, osiągając odpowiednio 13- i 9-procentowy wzrost w stosunku do roku poprzedniego.
 

Odrdzewiacze i odkamieniacze ciągną rynek
W okresie maj 2008–czerwiec 2009 roku zanotowano wyraźny wzrost sprzedaży na rynku chemii gospodarczej zarówno pod względem wartościowym, jak i wolumenowym (odpowiednio 11 i 12 proc.).
Analizując rynek środków do czyszczenia toalet można zaobserwować 13- i 11-procentowy wzrost sprzedaży, odpowiednio w ujęciu wartościowym i wolumenowym. Rynek ten wypracował w badanym okresie 48 proc. całkowitej wartości sprzedaży rynku chemii gospodarczej.
Wzrost sprzedaży na rynku domowych środków czystości był generowany przez rosnącą sprzedaż wszystkich segmentów, natomiast w największym stopniu przyczynił się do niego bardzo dynamiczny rozwój odrdzewiaczy i odkamieniaczy oraz segmentu środków do mycia szyb, których sprzedaż w złotówkach wzrosła odpowiednio o 14 i 12 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym.
Mimo wzrostu sprzedaży, nieznacznie spadło znaczenie dwóch największych grup – płynów do mycia szyb oraz środków do czyszczenia podłóg, które łącznie wciąż odpowiadają za blisko 55 proc. sprzedaży wolumenowej i 49 proc. sprzedaży wartościowej. Pod względem wolumenu sprzedaży odnotowano natomiast bardzo wyraźny wzrost znaczenia segmentu środków do czyszczenia kuchni i łazienek, który wyniósł ponad 46 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim.
Z kolei główne motory wzrostu wartości sprzedaży na rynku środków do czyszczenia toalet stanowiły płyny oraz kostki i wkłady (odpowiednio 15 i 13 proc.). Wzrost wolumenu sprzedaży wynikał głównie z 16-proc. zwiększenia się wolumenu sprzedaży płynów.
 

Handel tradycyjny istotniejszy dla domowych środków
Istotnymi kanałami sprzedaży dla rynku chemii gospodarczej w Polsce są kanały handlu nowoczesnego, w których generowana jest sprzedaż na poziomie blisko 424 mln złotych w ujęciu wartościowym, co stanowi 50,5 proc. całkowitej wartości sprzedaży.
Handel tradycyjny pozostaje istotniejszy dla rynku domowych środków czystości (55 proc. wartości sprzedaży), natomiast na rynku środków do czyszczenia toalet dominującą rolę odgrywa handel nowoczesny (56 proc. wartości sprzedaży). W przypadku rynku domowych środków czystości handel nowoczesny generuje większą sprzedaż wyłącznie dla segmentu środków do kuchni i łazienek (58 proc. wartości sprzedaży). Jednak, podobnie jak dla pozostałych segmentów na tym rynku, również w tym przypadku placówki wielkopowierzchniowe straciły na znaczeniu. Wyjątek stanowi jedynie segment odrdzewiaczy i odkamieniaczy, dla którego rola handlu nowoczesnego nieznacznie wzrosła.
 

Reklama

ORF 2016 FALL Semahead – 16-31.10.2016