11 mld zł na alkohol

Porównując do analogicznego okresu sprzed roku zwiększyła się o około 30 mln litrów, czyli o 12,8 proc.
W tym czasie na wódkę, whisky, gin, rum, likiery, brandy i koniak klienci wydali w sklepach detalicznych (tj. hipermarketach, supermarketach, małych, średnich i dużych sklepach spożywczych oraz winno-cukierniczych) ponad 11 mld zł. Oznacza to wzrost o 15,6 proc. rok do roku.
 

Ceny w górę
Szybszy rozwój wartościowy niż wolumenowy jest związany ze wzrostem średniej ceny napojów alkoholowych, do którego przyczyniło się z pewnością tegoroczne podniesienie stawek akcyzy.
Tendencją wzrostową charakteryzują się prawie wszystkie kategorie spośród alkoholi mocnych. Wyjątkiem jest najmniejsza w koszyku – koniak – której sprzedaż spadła o ponad 20 proc. w stosunku do roku ubiegłego. Natomiast sprzedaż wódki, whisky, brandy, likierów i ginu, mierzona zarówno w złotówkach jak i litrach, odnotowała dwucyfrowy wzrost. Wolniejsze tempo osiągnął rum – jego sprzedaż w okresie czerwiec 2008–maj 2009 roku zwiększyła się o 9,6 proc. pod względem wartości sprzedaży i tylko o 4,5 proc. ze względu na wolumen.
 

Dyskonty pomocne w sprzedaży
Waga kanałów dystrybucji jest różna dla poszczególnych kategorii. Biorąc pod uwagę cały koszyk alkoholi wysokoprocentowych, prawie 72 proc. sprzedaży wartościowej wygenerowały kanały handlu tradycyjnego, podczas gdy hipermarkety i supermarkety odpowiadały za niewiele ponad 28 proc. Wynik ten odzwierciedla przede wszystkim lokalizację sprzedaży wódki, która jest kluczowym trunkiem mocnym.
Dla pozostałych kategorii znaczenie kanałów handlu nowoczesnego jest znacznie wyższe. Ponad połowa sprzedaży wartościowej whisky, ginu, likierów i koniaku generowana jest przez hipermarkety i supermarkety. W okresie czerwiec 2008–maj 2009 roku, w porównaniu do analogicznego okresu sprzed roku, na znaczeniu wyraźnie zyskuje kanał supermarketów. Tendencja ta jest widoczna dla wszystkich alkoholi mocnych, wynika przede wszystkim z dynamicznego rozwoju i wzrostu znaczenia formatu dyskontów. Znaczenie supermarketów (placówek o powierzchni sprzedaży powyżej 300 mkw.) dla całego koszyka alkoholi wysokoprocentowych wzrosło o 1,4 p.p. względem ubiegłego roku, głównie kosztem placówek handlu tradycyjnego: sklepów spożywczych i sklepów winno-cukierniczych.
Wódka króluje
Nadal najchętniej wybieranym przez Polaków napojem wysokoprocentowym jest wódka. W obrębie całego koszyka spożywczego, pod względem wartości sprzedaży, ustępuje tylko piwu. Pozycja lidera w całym koszyku alkoholi wysokoprocentowych pozostaje niezagrożona i stabilna – wódka odpowiada za ponad 94 proc. sprzedaży ilościowej i ponad 91 proc. sprzedaży wartościowej koszyka alkoholi mocnych. W ostatnim roku (czerwiec 2008–maj 2009) sprzedaż wódki wyniosła prawie 250 mln litrów, co przekłada się na ponad 10 mld złotych.
Prawie 76 proc. sprzedaży wartościowej wódki generują sklepy detaliczne zaliczane do kanałów handlu tradycyjnego. Na znaczeniu zyskują zarówno supermarkety, jak i małe sklepy spożywcze (o powierzchni do 40 mkw.), odpowiednio o 0,9 p.p. i 1,2 p.p., przede wszystkim kosztem średnich sklepów spożywczych (o powierzchni sprzedaży od 41 do 100 mkw.).
Drugą pod względem wielkości w grupie alkoholi mocnych, a jednocześnie nadal najdynamiczniej rozwijającą się kategorią wysokoprocentową, jest whisky. W kanałach objętych badaniem panelu handlu detalicznego w okresie czerwiec 2008–maj 2009 roku sprzedanych zostało ponad 5 mln litrów tego trunku, więcej o 19,7 proc. niż w roku ubiegłym. Sprzedaż wartościowa wyniosła ponad 430 mln złotych, o 19,3 proc. więcej niż w okresie czerwiec 2007–maj 2008 roku. Whisky jest silnie skoncentrowana w handlu nowoczesnym.
W ostatnim roku, kończącym się na maju 2009 roku, hipermarkety odpowiadały za 34,5 proc. sprzedaży wartościowej, natomiast supermarkety za 27,9 proc. Znaczenie supermarketów, w porównaniu do analogicznego okresu sprzed roku, podobnie jak dla pozostałych kategorii alkoholi mocnych, wzrosło o 2 p.p., głównie za sprawą dyskontów, kosztem placówek handlu tradycyjnego.
Brandy goni liderów
Trzecią kategorią pod względem wartości sprzedaży w koszyku alkoholi wysokoprocentowych, i również dynamicznie rosnącą, jest brandy. Sprzedaż tego alkoholu w ostatnim roku wyniosła ponad 210 mln zł, więcej o 14,1 proc. niż w roku ubiegłym, co stanowiło 1,9 proc. całkowitej sprzedaży alkoholi mocnych. Sprzedaż brandy dość równomiernie rozkłada się pomiędzy kanały handlu nowoczesnego i tradycyjnego. Hipermarkety i supermarkety odpowiadały za 46 proc. obrotu tą kategorią w omawianym okresie. Także dla kategorii brandy możemy zaobserwować wzrost znaczenia supermarketów (o 1,5 p.p.), ale również i małych sklepów spożywczych (o 1,4 p.p.).*
*Powyższe informacje oparte są na wynikach badania sprzedaży detalicznej, prowadzonego przez firmę Nielsen na reprezentatywnej próbie sklepów w całym kraju. Próba obejmuje hipermarkety, supermarkety, sklepy spożywcze i sklepy winno-cukiernicze.
 

Reklama

ORF 2016 FALL Semahead – 16-31.10.2016