Oszczędzić na chłodzie

Wybór odpowiednich mebli chłodniczych spędza sen z powiek niejednemu handlowcowi. Trudno się dziwić. Nowoczesne technologie pozwalają zredukować zużycie energii w placówkach handlowych od 30 do nawet 60 proc. Biorąc pod uwagę, że chłodnictwo generuje w sieciach sklepów aż 60 proc. kosztów energii, jest gdzie szukać oszczędności.
 

Taniej znaczy… drożej
Sieci handlowe różnie rozpatrują koszty związane z inwestycją w systemy chłodnicze – ceną kierują się zazwyczaj rodzime firmy, inną politykę stosują zagraniczne koncerny. – W Polsce spółki budżetują wydatki na chłodnictwo licząc wyłącznie początkowe koszty inwestycji. I to jest największy problemem. Natomiast przedsiębiorstwa z Europy Zachodniej przygotowują łączne koszty własności, jakie będą się wiązać z użytkowaniem sprzętu np. w perspektywie ośmiu lat tzw. TOC (total ownership costs) – mówi Zbigniew Grejner, dyrektor generalny firmy Carrier/Linde Chłodnictwo Polska, która dostarcza urządzenia i systemy chłodnicze m.in. do wielu sieci operujących w segmentach hipermarket, supermarket i discount. – Polacy wolą kupić taniej, a potem tracą na kosztach energii, serwisie, częściach – dodaje.
Poza kosztem zakupu i eksploatacji, istotnym aspektem w doborze sprzętu chłodniczego do supermarketu jest głośność urządzenia czy też dostępność podzespołów i części. – Rzetelny dostawca powinien pomóc kupującemu i przedstawić mu różne rozwiązania, wraz z informacją na temat zalet i korzyści każdej z opcji. Nie zawsze należy wybierać rozwiązania najdroższe. Chodzi tylko o to, aby decyzję podejmować świadomie i na zasadzie wyboru rozwiązania najlepiej pasującego do potrzeb, z uwzględnieniem, co oczywiste, możliwości finansowych – radzi Andrzej Szymanik, koordynator sprzedaży w firmie Danfoss Sp. z o.o., która jest dostawcą rozwiązań do urządzeń chłodniczych. – Często pojawia się problem braku wiedzy, doświadczenia oraz umiejętności oceny danego rozwiązania w dłuższym horyzoncie czasowym. Stąd jedynym kryterium staje się nierzadko cena, jako parametr łatwy do porównania i dający szybką odpowiedź, które rozwiązanie wybrać – tłumaczy Andrzej Szymanik.
 

Abc dobrego użytkowania
Jednak nawet najlepszy i najdroższy traci właściwe parametry pracy, jeśli będzie nieodpowiednio eksploatowany. Dla sieci handlowych, w których rotacja pracowników jest ogromna, prawidłowe użytkowanie mebli chłodniczych jest kluczowe. Właściwie cały czas trzeba szkolić zespół z obsługi mebli i systemów chłodniczych. Inaczej inwestycja może się okazać bezsensowna. – Pracownicy powinni zadbać o właściwe towarowanie, a sklepy powinny zamawiać profesjonalne mycie mebli i okresowe przeglądy prewencyjne, które kontrolują elementy zasilające, sprawdzają szczelność układu, komór i drzwi. Sprawdzać przyczyny utraty chłodu, a tym samym powody większego zużycia energii – przestrzega Zbigniew Grejner.
Choć sprzęt używany cieszy się wśród sieci handlowych dużym powodzeniem, branża chłodnicza nie jest już w tej kwestii tak entuzjastyczna. – Meble chłodnicze i mroźnicze powinny być nowe, bo to kryterium gwarantuje niskie koszty eksploatacji, ergonomię użytkowania i nowoczesny design – mówi Karol Poremski, key account manager z firmy JBG-2 Sp. z o.o. – Najnowsze produkty to urządzenia o maksymalnie dużej powierzchni chłodzonej i możliwie najmniejszym gabarycie zewnętrznym. Należy zwrócić szczególną uwagę na walory techniczne, choć i wizualne nie pozostają bez znaczenia – dodaje Poremski.
Jego zdaniem kolejną zasadą, którą należy się kierować wybierając sprzęt chłodniczy, jest energooszczędność. – Meble chłodnicze i mroźnicze powinny być energooszczędne. Jednak nie wszyscy producenci to gwarantują – mówi Poremski. Handlowcy powinni też zwrócić uwagę na dostępność serwisu. – Ponieważ zakup mebli chłodniczych i mroźniczych jest poważną inwestycją należy starannie dobrać partnera do jej realizacji. Dobry dostawca gwarantuje właściwą obsługę od zapytania ofertowego po obsługę posprzedażną, w tym serwisową – zwraca uwagę Karol Poremski.
 

Grzechy handlowców
Okazuje się, że w polskich sklepach aż roi się od błędów w użytkowaniu i zarządzaniu systemem chłodniczym. Niewłaściwe towarowanie mebli, które zakłóca ich poprawne funkcjonowanie, to jedno z większych przewinień pracowników tych placówek. Bywa, że ilość i pojemność urządzeń w supermarkecie nie zawsze koresponduje z ilością asortymentu i koncepcją uprawiania handlu. – Nasza lada czy gondola chłodnicza ma pokazaną linię, do której można załadować towar. Nie wolno jej przekraczać, bo wtedy asortyment najwyżej położony znajduje się już w temperaturze otoczenia. Taki produkt absorbuje wtedy dużo wilgoci. Następnie wilgoć ta jest zasysana do mebla i powoduje, że parownik pokrywa się lodem. Gdy parownik jest oblodzony, lód nie pozwala na dostarczanie chłodu. Taki mebel nigdy nie będzie więc dobrze działać, a system zasilania zaczyna być przeciążony – tłumaczy Zbigniew Grejner. – Poza tym usuwanie lodu musi być przeprowadzone fachowo, nie wystarczą zwykłe domowe metody – przestrzega.
Błędem są także niewłaściwie ustawione parametry pracy urządzeń chłodniczych, zwłaszcza tych, które znajdują się na zapleczu. Pracownicy sklepów nie zawsze dbają o części składowe systemu, bardzo często zdarza się, że np. skraplacze są zanieczyszczone. – Wszystkie te błędy prowadzą do zwiększonego zużycia energii, ale są dość łatwe do zidentyfikowania i usunięcia, tym bardziej dziwi fakt, że są spotykane dość często – zauważa Andrzej Szymanik.
Szymanik zwraca uwagę na osobną grupę błędów eksploatacyjnych, których zidentyfikowanie nie jest już tak proste. – Te dotyczą braku optymalizacji ustawień lub niewykorzystywania dostępnych w urządzeniach funkcji. Z pozoru wszystko jest w porządku – urządzenia pracują zgodnie z oczekiwaniem, brak większych zastrzeżeń co do osiąganych temperatur, awarie nie są zbyt częste. Problemem może być jednak zbyt duże zużycie energii w stosunku do tego, jakie byłoby możliwe do uzyskania w przypadku pełnej optymalizacji działania instalacji chłodniczej. Jest to zagadnienie dość złożone, wiele zależy od umiejętnego wykorzystania możliwości w zainstalowanym sprzęcie. Niemałą rolę odgrywa tu właściwa współpraca z serwisem – zaznacza Andrzej Szymanik.
Zdaniem Zbigniewa Grejnera do listy wykroczeń należy dopisać także nieprzestrzeganie zasad higieny. – Meble chłodnicze myte są zbyt rzadko i niedokładnie, co w konsekwencji prowadzi do częstych awarii. W Polsce w 90 proc. przypadków serwis działa interwencyjnie i tylko wtedy, gdy dzieje się coś złego. Nie ma prewencji – mówi Grejner. Wśród sieci handlowych, które podpisały takie umowy prewencyjne z firmą Carier/ Linde, są m.in. Aldi, Netto, Makro i Kaufland.
 

Sposoby na ograniczenie zużycia energii
Nie tylko dobra eksploatacja mebli chłodniczych pozwala oszczędzić energię. Należy dobrze zaplanować ich usytuowanie w sklepie. – Wszystkie urządzenia chłodnicze i mroźnicze powinny być skupione w jednym miejscu, tworzy to tak zwaną strefę chłodu. Dzięki temu rozwiązaniu oszczędza się na kosztach instalacji i eksploatacji, a meble mają lepsze warunki do funkcjonowania – radzi Karol Poremski. O tym, czy chłód jest 100 proc. wykorzystywany można przekonać się w bardzo prosty sposób. – Gdy między rzędem mebli w sklepie czuć ostry chłód oznacza to, że nie są odpowiednio użytkowane, chłód „ucieka”. W dobrym sklepie, który dba o małe zużycie energii, tego uczucia nie będzie. Najlepsze parametry osiagają meble z podwójnymi kurtynami zimnego powietrza, 15 cm od regału nie czuć chłodu, chyba że jest źle zatowarowany – podpowiada Zbigniew Grejner.
W zużyciu energii dużą rolę odgrywa także sam sprzęt. – Postęp techniczny w dziedzinie chłodnictwa na przestrzeni ostatnich lat był i jest znaczący. W praktyce jednak nadal dość często korzysta się z rozwiązań najprostszych, głównie ze względu na ich niższą cenę. A szkoda, gdyż sposobów na oszczędzanie energii w systemie chłodniczym w sklepie jest naprawdę bardzo wiele. Można tu wymienić, zaczynając od najprostszych, ograniczanie zysków ciepła poprzez stosowanie rolet lub pokryw w meblach, stosowanie izolacji termicznej o coraz lepszych parametrach, optymalizację przepływu powietrza w meblu, tak aby ograniczyć do minimum mieszanie się strumienia zimnego powietrza z powietrzem zewnętrznym – wymienia Andrzej Szymanik.
Inne sposoby ograniczania zużycia energii to np. stosowanie wysokosprawnych silników elektrycznych napędzających sprężarki i wentylatory. – Coraz częściej spotkać też można silniki o zmiennej prędkości obrotowej, które z jednej strony lepiej dopasowują się do zmiennych obciążeń, z drugiej strony pozwalają na istotne zmniejszenie zużycia energii – mówi Andrzej Szymanik.
Optymalizacja samego obiegu chłodniczego wynika bezpośrednio z zależności termodynamicznych związanych z pracą urządzenia. – Chodzi o dążenie do pracy instalacji z wysokim ciśnieniem parowania i niskim ciśnieniem skraplania. Możliwości takie daje zastosowanie elektronicznych zaworów rozprężnych, często w połączeniu z innymi funkcjami optymalizacyjnymi realizowanymi przez zaawansowane regulatory elektroniczne sterujące pracą urządzeń. Funkcje optymalizacyjne mogą ograniczać się do pojedynczych urządzeń, ale również, w przypadku instalacji bardziej rozbudowanych, mogą być realizowane na poziomie całego układu chłodniczego – w tym ostatnim przypadku wszystkie sterowniki pracują w jednym systemie transmisji danych z centralną jednostką nadzorującą i optymalizującą pracę całości – wyjaśnia Andrzej Szymanik.
Warto pamiętać, że w trakcie eksploatacji sam użytkownik ma również wpływ na ograniczanie zużycia energii poprzez zapewnienie właściwego serwisu i wykonywanie przeglądów w regularnych odstępach czasu, a nie tylko w przypadku wystąpienia nieprawidłowości pracy lub awarii.
 

Ile kosztuje system chłodniczy
Trudno jest oszacować nakład finansowy, jaki muszą ponieść sieci handlowe na dobry sprzęt i system chłodniczy. Wszystko zależy od wielkości samej placówki handlowej, wielkości sieci, do jakiej należy oraz oczywiście umowy, jaką wynegocjuje z dostawcą. – Najdroższe są szafy chłodnicze, które tworzą meble wertykalne, w pełni przeszklone, mające podwójne kurtyny i służące do przechowywania mrożonek. Mebel dla supermarketu o powierzchni ok. 4 tys. może kosztować od 100 tys. do 250 tys. euro. Istotną rzeczą jest ich ładowność, ma to znaczenie dla formatu sklepu – małe discountowe stosują meble o bardzo dużej ładowności, ograniczając w ten sposób wielkość chłodni na zapleczu. Inaczej jest w obiektach wielkopowierzchniowych, gdzie większe znaczenie ma jakość prezentacji towaru i koncepcji prowadzenia klienta. W naszych meblach istnieje prawie nieograniczona liczba ich wariantów. Mogą mieć różną wysokość, głębokość, odległość od podłogi, system oświetlenia, możliwość ultradźwiękowego nawilżenia, zadane temperatury, cyrkulację chłodzenia, tj. pojedyncze lub podwójne kurtyny, lady z chłodzeniem wymuszonym, grawitacyjnym lub spowolnionym, półki różnego typu i inne akcesoria stosowane do ekspozycji towaru. Mogą to być meble do żywności pakowanej lub świeżej, mrożonej, na warzywa i owoce, słodycze i ciasta, napoje i alkohole. Nasi klienci liczą eksploatację na 8 lat, po takim czasie sklep powinien zmienić nie tylko meble chłodnicze, ale też wystrój i styl – mówi Zbigniew Grejner.
Zdaniem części specjalistów nie warto inwestować w używany sprzęt chłodniczy. – Stare meble są energochłonne, narażamy się na poważny problem z częściami zamiennymi, a ich design znacząco odbiega od dzisiejszych standardów. Ponadto nieznany jest nam styl eksploatacji urządzeń w sklepie poprzednika, a przystosowanie urządzeń do obecnie obowiązujących przepisów może dużo kosztować – wymienia Karol Poremski. – Teoretycznie urządzenia chłodnicze stanowią środek trwały, który amortyzuje się najczęściej przez okres 5 lat. W praktyce, właściwie eksploatowane, używane są przez 10 lat – dodaje Poremski.
Inaczej na inwestycję w używany sprzęt patrzy przedstawiciel firmy Danfoss. – Opłacalność zakupu sprzętu używanego zależy przede wszystkim od konkretnego przypadku i warunków, w jakich działamy. Jeżeli np. stoimy przed wyborem: albo kupię sprzęt używany albo nie kupię go w ogóle, bo na nowy mnie nie stać – to oczywiście warto kupić ten używany. Jeśli natomiast mamy do czynienia z sytuacją: po co mam tyle płacić za nowy sprzęt, skoro mogę „taki sam”, używany kupić dużo taniej, tak naprawdę wydamy więcej, jeśli uwzględnimy wszystkie dalsze koszty naszej decyzji zakupu sprzętu używanego – mówi Andrzej Szymanik.
 

Opieka posprzedażowa
Sieć handlowa, która inwestuje w sprzęt chłodniczy, powinna zwrócić uwagę, co proponuje jej dostawca na czas eksploatacji urządzeń. – Nasza posprzedażowa opieka nad klientem rozpoczyna się w momencie udzielania bezpłatnego instruktażu na temat użytkowania naszych produktów. Ponadto dział handlowy JBG-2 pozostaje do dyspozycji klienta przez cały okres eksploatacji zakupionych u nas urządzeń. Świadczymy bezpłatne usługi doradztwa technicznego oraz udzielamy wskazówek dotyczących bieżącego funkcjonowania urządzeń marki JBG-2 – mówi Karol Poremski.
W ramach obsługi posprzedażnej w JBG-2 funkcjonuje dział serwisu oraz dział doboru i sprzedaży części zamiennych. – Do dyspozycji naszych klientów oddajemy sieć złożoną z 50 ekip serwisowych rozlokowanych tak, aby do każdego miejsca w Polsce serwisant nie musiał jechać dłużej niż godzinę. W aglomeracjach funkcjonuje po kilka ekip serwisowych jednocześnie, tak aby czas dojazdu ograniczyć do minimum. Działania sieci serwisowej koordynowane są przez kierownika serwisu JBG-2. Serwisowy telefon alarmowy czynny jest 24h/dobę – mówi Poremski.
Opiekę posprzedażową oferuje również Linde Polska. – Zawieramy umowy gwarancyjne na 1 do 2 lat, robimy przeglądy, następnie proponujemy umowy stałej konserwacji. Sprawdzamy system chłodniczy, pełen przegląd funkcji, ustawiamy i regulujemy sezonowe parametry, działamy prewencyjnie – jest szczególnie ważne tam, gdzie występują ryzyka strat towaru. Obecnie obserwujemy zwiększone zainteresowanie takimi umowami wynikającymi z coraz częstszych i restrykcyjnych kontroli sanepidu, nakładających kary czy nawet wnioskujących o zamknięcie sklepu z powodu niewłaściwych parametrów przechowywania towaru – mówi Zbigniew Grejner.
 

Reklama

ORF 2016 Fall – 16-31.10.2016