Do dwóch razy sztuka

Panie Prezesie, od naszej ostatniej rozmowy minął niemal rok. Wspominał Pan wtedy, że giełdowy debiut Eko Holding może nastąpić jeszcze w I kwartale 2009 roku. Spółka nie pojawiła się jednak na parkiecie. Jak wyglądają plany firmy w tej kwestii i jakie środki chcą Państwo pozyskać z emisji?
Przed kilkoma dniami ponownie złożyliśmy nasz wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego, gdzie aktualnie trwają nad nim prace. Jeśli nie wydarzy się nic strasznego na rynkach finansowych, nasz debiut nastąpi w pierwszym kwartale 2010 roku. Na rynek trafi ponad 20 proc. akcji Eko Holdingu, ze sprzedaży których zamierzamy pozyskać kilkadziesiąt milionów złotych. Aktualnie konsultujemy z naszym doradcą finansowym wycenę i konkretne szczegóły emisji.
Prowadziliśmy również rozmowy z funduszami inwestycyjnymi, gdyż decyzję o tym, że do dalszego dynamicznego rozwoju będziemy potrzebowali finansowania zewnętrznego podjęliśmy dużo wcześniej. Pod koniec roku okazało się jednak, że klimat na giełdzie poprawia się na tyle, że możemy wrócić do planów wejścia na rynek publiczny.

Czyli rezygnują Państwo z innych źródeł finansowania?
Zawsze uważaliśmy, iż giełda, poza wartościami czysto finansowymi, niesie ze sobą dodatkowe możliwości rozwoju. To, że rozpoczęliśmy rozmowy z funduszami wynikało nie z tego, że zmieniło się nasze podejście, tylko z tego, że rynek uniemożliwiał uplasowanie spółki na parkiecie przez pierwsze dziewięć miesięcy 2009 roku.
Wejście do spółki funduszu wiąże ręce przy podejmowaniu strategicznych decyzji. Przykładowo, za kilka miesięcy pojawi się na rynku ciekawy podmiot do przejęcia, ale warunkiem takiej transakcji będzie częściowa wymiana udziałów. Nie tylko sprzedaż. Na giełdzie przeprowadzenie takiej transakcji jest prostsze i o wiele bardziej prawdopodobne, niż w przypadku wpuszczenia do firmy funduszu inwestycyjnego. Chcąc się dynamicznie rozwijać dopuszczamy taką możliwość. Inną zaletą giełdy jest budowanie wizerunku spółki, szczególnie w oczach dostawców. Wiadomo, że taka firma za chwilę się nie sprzeda. W sytuacji gdy w przedsiębiorstwo jest zaangażowany fundusz nigdy nie wiadomo, jak nastąpi jego wyjście. Z punktu widzenia naszych dostawców jest to istotny argument. Giełda gwarantuje transparentność.

Na co zostaną przeznaczone środki z giełdy?
Większość środków przeznaczymy na przejęcia w sektorze detalicznym, remodeling istniejących sklepów oraz rozwój bazy logistycznej. Dzięki tym pieniądzom chcemy pozyskać również firmy dystrybucyjne, które pozwolą Polskiej Grupie Dystrybucyjnej stać się spółką o zasięgu ogólnopolskim.

Jaki był ten kryzysowy rok dla Pana firmy?
Na pewno pokrzyżował nasze plany, ponieważ były one ściśle powiązane z pozyskaniem finansowania zewnętrznego. Nie udało się. Dodatkowo, wstrzemięźliwość instytucji finansowych, przynajmniej w pierwszym półroczu, uniemożliwiała pozyskanie finansowania długoterminowego z banków. Okres ten spędzilismy jednak pożytecznie. Skupiliśmy się na tym, by tak ustawić nasze przedsięwzięcia, aby wyciągnąć maksymalne profity z tego, co już posiadamy. W części dystrybucyjnej, gdzie pojawiło się sporo nowych podmiotów, prowadziliśmy działania ujednolicające struktury operacyjne.
Walczyliśmy o wyniki finansowe. Co prawda do końca roku mamy jeszcze dwa miesiące, ale już dziś mogę powiedzieć, że będzie to rok zdecydowanie lepszy dla Eko Holdingu niż 2008 rok. Mimo że był to czas kryzysu, wynik finansowy będzie naprawdę dobry.

Czy był to czas walki z kosztami?
Tak, ale nie w sensie redukcji zatrudnienia. Udało nam się tego uniknąć. Staraliśmy się efektywniej wykorzystywać kapitał firmy, w tym ludzki. Oczywiście był to okres bardzo wnikliwego obserwowania kosztów. Wszędzie, gdzie się dało, podejmowaliśmy próby renegocjacji umów, szukaliśmy tańszych dostawców, ucinaliśmy koszty działalności operacyjnej, ale też efektywniej wykorzystywaliśmy potencjał, który już posiadamy, tak aby więcej zarobić. W sklepach wprowadzaliśmy nowe produkty, nowe sposoby sprzedaży i obserwowaliśmy, czy przynosi to miarodajne korzyści.
W pierwszej połowie roku banki zachowywały się tak, jakby w ogóle nie były zainteresowane udzielaniem kredytów. Teraz obraz ten uległ diametralnej zmianie. Sytuacja nie powróciła do warunków, jakie panowały w 2007 roku, ale wchodzi już na właściwe tory. Nie było pieniędzy na finansowanie długoterminowych przedsięwzięć. Z kolei dostępność kredytów krótkoterminowych rodziła wśród przedsiębiorców niepewność i wyczekiwanie, jak zachowa się dany bank. Czy nie upadnie, czy nie wypowie umowy, czy nie zostanie przejęty. To był bardzo nerwowy okres. Naszej grupie udało się go jednak przejść bez problemów. Odnowiliśmy wszystkie umowy kredytowe.


W jakim stopniu kryzys ograniczył plany rozwoju firmy i odbił się na wyniku finansowym?
Nasze wyniki like-for-like są na plusie. Nie jest on duży. W zależności od miesiąca było to od 1 do 4 proc. Ogólny wynik finansowy grupy będzie dużo lepszy od zrealizowanego w 2008 roku. Największe ograniczenia były na szczeblu planów akwizycyjnych. Nie mieliśmy finansowania i w bieżącym roku nic w tym kierunku nie zrobiliśmy, choć planowaliśmy. Nie podejmowaliśmy tych działań, bo nie mając zapewnionego finansowania, byłyby one po prostu nierozsądne. Wyhamowaliśmy również rozwój organiczny, bo nie wiedzieliśmy, co przyniesie kryzys. Okazało się, że malowany był dużo straszniej niż w rzeczywistości wyglądał. Konsumpcja klienta ostatecznego nie załamała się. Patrzenie klienta na to, co kupuje uległo zmianie, ale nie ma rewolucji, jeśli chodzi o poziom zakupów. Przynajmniej w naszej branży.

Ile sklepów zamierzali Państwo otworzyć w 2009 roku, a ile otwarć udało się zrealizować?
W tym roku uruchomiliśmy dziewięć supermarketów. Był to jednak rok porządkowania. Sklepy trwale nierentowne, gdzie nie widzieliśmy szans na poprawę zamykaliśmy. Taki los spotkał dziewięć placówek.

Wszyscy zgodnie twierdzili, że kryzys to doskonały moment na ruchy konsolidacyjne, ponieważ urealnia wyceny spółek. Ponadto słabsze podmioty szukają bezpiecznego schronienia pod skrzydłami silniejszych graczy. Na rynku nie doszło jednak do spektakularnych przejęć. Dlaczego?
Przyczyna braku ruchów konsolidacyjnych w całej branży była zapewne ta sama, dla której i my takich kroków nie podjęliśmy. Nawet jeśli były podmioty chętne do przejmowania, to nie miały środków na realizację transakcji. Po drugie, kryzys to czas niepewności. W takim okresie bardzo trudno podejmować wszelkie decyzje, szczególnie tak ryzykowne jak przejęcie. Kryzys pokazał również, jak istotne jest szczegółowe zweryfikowanie kondycji biznesowej przejmowanego podmiotu, że dużo bardziej opłaca się przyłączać silnych graczy, nawet jeśli to więcej kosztuje. Cały problem w tym, że nawet jeśli ktoś miał finansowanie i nie bał się podjąć decyzji, to na rynku brakowało mocnych graczy, którzy byliby skłonni sprzedać swój biznes, często jeszcze po zaniżonej wycenie. Rzeczywistość przed rokiem była taka, że większość spółek była przeszacowana, teraz jest niedowartościowana.

Czy Eko zamierza włączyć się w rywalizację o względy spółdzielni „Społem”?
Nasze rozmowy zawiesiliśmy w momencie gdy byliśmy bliscy sfinalizowania prospektu emisyjnego i z przyczyn technicznych nie mogliśmy ich kontynuować. Potem przyszedł kryzys i czas zmagania się z problemami wewnętrznymi. Jeżeli uporamy się z debiutem giełdowym, to zapewne będziemy chcieli powrócić do rozmów ze Społem, możliwe że na poziomie bardziej lokalnym.

Czy do Pana drzwi zapukała firma, która chciałaby schronić się pod skrzydłami Eko?
Cały czas jesteśmy zainteresowani przyłączaniem nowych podmiotów i takie rozmowy prowadziliśmy. Niestety nie mając pewnej perspektywy na pojawienie się finansowania, podjęliśmy decyzję, że nie ma sensu dalej takich negocjacji prowadzić. Pół roku temu nie sądziliśmy, że giełda tak szybko się odblokuje. Rozmowy zostały zamrożone, a my skupiliśmy się na pozyskiwaniu środków na akwizycje.

Czy w tym czasie nie pojawił się również podmiot chętny do przejęcia Eko?
Propozycje przystąpienia do innej sieci oraz wykupienia naszej firmy pojawiły się, ale nie było to i nie jest to zgodne z naszą strategią. Najpierw chcemy wejść na giełdę. Wtedy przy ewentualnym połączeniu staniemy się równoprawnym partnerem.

Rok temu rozpoczęli Państwo testowy program Rabat Franczyza. Co przyniósł ten czas dla rozwoju sieci?
Faza testów zakończyła się. Mamy trzy modele franczyzy. Od bardzo luźnego do pełnej dyscypliny. W formacie pełnej franczyzy mamy jeden sklep, który był placówką testową. W trakcie przygotowania są kolejne umowy. Pozostałe modele rozwijają się bardzo dynamicznie. Na koniec października br. w sieci Rabat działały 484 sklepy, z czego jeden w formule twardej, a 483 w miękkiej. Tylko w 2009 do sieci Rabat dołączyły 102 placówki.

Dziękuję za rozmowę
Robert Posytek

Reklama

ORF 2016 FALL Semahead – 16-31.10.2016