Polska – jasny punkt na mapie Europy

Mimo że Polska jest bogatsza od najbiedniejszych regionów Europy Wschodniej, jej mieszkańcy wciąż pozostają dużo mniej zamożni od konsumentów w krajów Europy Zachodniej
Aby ocenić realną siłę nabywczą mieszkańców Europy i rzeczywisty status dobrobytu, musimy wyeliminować kolosalne różnice cen w poszczególnych państwach. – Za tą samą ilość euro zamienioną na inną walutę otrzymamy znacznie mniej w Norwegii niż np. w Rumunii – zauważa Olaf Petersen z GfK GeoMarketing.
Z największymi wydatkami konsumpcyjnymi muszą liczyć się Duńczycy, Norwegowie i Islandczycy. Niewiele tańsze są Irlandia oraz pozostałe kraje skandynawskie. W dalszej kolejności znajduje się Francja, Włochy, Wielka Brytania, Niemcy oraz Austria. W środku stawki uplasowały się Grecja, Hiszpania i Portugalia, aż wreszcie państwa Europy Środkowo-Wschodniej: Polska, Czechy, Słowacja, Węgry i Estonia.
Najtańsze koszty utrzymania zanotowano na Litwie, w Bułgarii, Macedonii oraz w Bośnii i Hercegowinie. – Zestawiając ze sobą dane na temat siły nabywczej z poziomem cen, otrzymujemy zupełnie inny obraz. Okazuje się, że mieszkańcy Skandynawii wcale nie są tak bogaci, a ludność w Polsce czy Czechach aż tak uboga. Granice te praktycznie się zacierają, kiedy weźmiemy pod uwagę obszary metropolitarne Warszawy i Pragi – dodaje Petersen.
Kolejnym istotnym aspektem jest zagęszczenie siły nabywczej na danym obszarze (mln euro/mkw.). Patrząc na europejską mapę gęstości siły nabywczej, dochodzimy do wniosku, że zdefiniowanie lokalizacji pod centrum handlowe w krajach skandynawskich jest zdecydowanie trudniejsze, niż określenie atrakcyjnych miejsc pod tego typu inwestycje w Polsce czy Czechach.
 

Obiecujące prognozy
W latach 2007 i 2008 akumulowany wzrost sprzedaży detalicznej w państwach europejskich wynosił 5,3 proc. Poniżej tej średniej znalazły się m.in. takie państwa, jak: Francja, Niemcy, Wielka Brytania czy Włochy. – Bilans równoważyły jednak dwucyfrowe wzrosty na rynkach rozwijających się państw Europy Środkowo-Wschodniej – mówi Petersen.
Z największymi wzrostami, przekraczającymi 22 proc., mieliśmy do czynienia w republikach nadbałtyckich, Bułgarii i Turcji. 22-procentowym wzrostem sprzedaży detalicznej mogła się pochwalić Rumunia, zaś Polska, Czechy i Słowacja zanotowały wzrost na poziomie 14–18 proc. – Pamiętajmy jednak, że poziom początkowy w tych krajach był stosunkowo niski – podkreśla.
Obraz ten zmienił się w dramatyczny sposób jesienią 2008 r. – Światowy kryzys gospodarczy wpłynął na gospodarkę rzeczywistą oraz obniżył perspektywy nabywców ze względu na rosnące bezrobocie, wysoki poziom niepewności, a także zmniejszającą się wartość aktywów i funduszy – wylicza szef GfK GeoMarketing. Przełożyło się to na sytuację w 2009 r. – Rok do roku zarówno w kwestii nominalnej, jak i walucie obcej tylko w Polsce zauważyliśmy możliwość wzrostu sprzedaży detalicznej. Ostatnie dane Eurostatu potwierdzają te przypuszczenia, a nawet pozwalają sądzić, że wyniki te będą lepsze od prognoz z początku bieżącego roku – podkreśla.
Z pozytywną stagnacją mamy jeszcze do czynienia w Austrii i Słowenii. Pozostałe kraje Europy muszą liczyć się z ponad 2-procentowym spadkiem obrotów w sprzedaży detalicznej. Najgorsze perspektywy mają przed sobą państwa nadbałtyckie i Irlandia, gdzie spadki będą dwucyfrowe. – Gdy popatrzymy na internacjonalizacje rozwoju sektora centrów handlowych w Europie, należy zwrócić uwagę na to, że są to szacunki rozwoju w lokalnej walucie, a w ciągu ostatnich 12 lat wiele walut narodowych silnie się zdewaluowało wobec euro – podkreśla.
Najsilniej odczuła to branża handlowa rynków z poza strefy euro. Obiecujące wydają się prognozy GfK dla Polski również na 2010 r. Eksperci firmy oceniają, że sprzedaż detaliczna w naszym kraju powinna pozostać na stabilnym poziomie, wzrost PKB wyniesie ok. 2 proc., a inflacja wyniesie ok. 2 proc. – Wszystkie te czynniki pokazują, że w Polsce panują rzeczywiście pozytywne warunki do inwestycji w branży handlu detalicznego – przekonuje Petersen.
 

Ewoluujące regiony
W 2008 r. największą siłą nabywczą w Polsce mogli pochwalić się mieszkańcy Warszawy i okolic. Przyjmując za średnią krajową 100, w Warszawie indeks siły nabywczej wynosił powyżej 128. Najbiedniejszymi regionami naszego kraju była Kieleczczyzna, Rzeszowszczyzna i woj. lubelskie, gdzie indeksy wynosiły poniżej 88 punktów. – Zakładamy, że do 2020 r. w całej Polsce utrzyma się wzrostowy trend indeksu siły nabywczej. Najzamożniejszym regionem Polski pozostanie woj. mazowieckie. Jednym obszarem, gdzie może nastąpić spadek, są okolice Krakowa – twierdzi Olaf Petersen.
Pod względem gęstości siły nabywczej, czyli siły nabywczej połączonej z liczbą mieszkańców na danym terenie, w ciągu najbliższych 12 lat sytuacja bardzo się zmieni. W 2008 r. największa gęstość siły nabywczej występowała na Śląsku. Dla średniej krajowej wynoszącej 100, na Śląsku indeks ten wynosił ponad 170. Z indeksem poniżej 170 punktów mieliśmy do czynienia w woj. mazowieckim, małopolskim, dolnośląskim i łódzkim. Najmniejszą gęstość siły nabywczej odnotowano w woj. warmińsko-mazurskim i podlaskim. Do 2020 r. najmniejszą dynamiką wzrostu gęstości siły nabywczej będziemy mieli do czynienia na południu Polski. W woj. podkarpackim wzrośnie ona o 2 proc., a w woj. śląskim o 6 proc. Opolszczyzna zanotuje spadek o ok. 2 proc. Jedynym wyjątkiem w tej części kraju, a zarazem województwem z największym, bo ponad 22-proc. wzrostem, jest Małopolska. Poziom poniżej 22-procentowego wzrostu będzie miał miejsce w woj. wielkopolskim i lubuskim. W woj. mazowieckim będzie to ok. 18 proc. – Jednym z najciekawszych regionów Polski jest Małopolska. Jeśli planując przyszłą inwestycję weźmiemy pod uwagę tylko siłę nabywczą, to region ten nie wypada najlepiej, jeśli jednak dołożymy do tego spodziewany wzrost populacji, to okolice Krakowa są jednym z najjaśniejszych regionów na inwestycyjnej mapie Polski – uważa Petersen. – Oczekujemy, że w ciągu dekady Polska będzie jednym z najlepszych krajów do inwestowania w sektorze handlu detalicznego w Europie – podsumowuje.
 

Niespełna metr powierzchni
W Polsce na jednego mieszkańca przypada niespełna 1 mkw. nowoczesnej powierzchni handlowej. Pod tym względem nasz kraj jest zbliżony do takich państw, jak: Czechy, Słowacja, Włochy czy Portugalia. Najwięcej powierzchni handlowej przypada na jednego mieszkańca Austrii (1,61 mkw.), Holandii (1,58 mkw.), Szwajcarii, Luksemburga i Belgii (po ok. 1,3 mkw.). Najmniejsze nasycenie występuje w Bułgarii, Rumunii i Turcji (nieco ponad 0,5 mkw.).
Dużo słabiej wypada Polska, jeśli weźmiemy pod uwagę średni przychód generowany z jednego metra kwadratowego powierzchni handlowej. W 2008 r. właściciele obiektów handlowych w Polsce mieli przychód z metra kwadratowego nieprzekraczający 3 tys. euro. Podobna sytuacja panuje w innych państwach naszego regionu: na Litwie, Słowacji, Węgrzech, w Słowenii, Rumunii i Bułgarii. Nieco lepsze wyniki zanotowały centra na Łotwie, w Estonii czy Czechach, gdzie metr kwadratowy przyniósł pomiędzy 3 a 4 tys. euro. Największym obrotem mogą pochwalić się obiekty handlowe w Norwegii, Francji, Finlandii, Anglii i Irlandii, gdzie wskaźnik ten wynosi pomiędzy 7 a 8 tys. euro z metra kwadratowego.
 

Reklama

ORF 2016 Fall – 16-31.10.2016