Rynek wody coraz większy

Zarówno pod względem wartości, jak i wolumenu obserwujemy wysokie tempo wzrostu sprzedaży kategorii. Porównując okres luty 2009 r.–styczeń 2010 r. do analogicznego okresu rok wcześniej był to wzrost na poziomie 9,1 proc. w przypadku wolumenu i 10,0 proc. w przypadku wartości sprzedanej wody.
 

Dominuje handel nowoczesny
Warto podkreślić, że wzrostem kategorii sterował w największym stopniu handel nowoczesny. Już ponad 1/3 wartości sprzedaży jest zlokalizowana w tym kanale, a w ciągu roku znaczenie tego kanału dla obrotów kategorią wzrosło z 31,5 proc. do 34,3 proc. Było to spowodowane znacznym wzrostem wartości sprzedaży w supermarketach. O ile od lutego 2008 r. do stycznia 2009 r. wartość sprzedaży wody wyniosła w tym kanale 691 milionów zł, w analogicznym okresie rok wcześniej było to już 828 milionów zł. Hipermarkety utrzymały stabilny udział w sprzedaży wody i odpowiadały w minionym roku za 16,2 proc. wartościowych obrotów. Wzrost znaczenia supermarketów dla obrotów wodą odbił się w niewielkim stopniu na średnich sklepach spożywczych, których znaczenie dla sprzedaży wartościowej spadło z 22 proc. do 21,4 proc. w ostatnim roku. Najwięcej straciły małe sklepy spożywcze, które przed rokiem odpowiadały za 19,3 proc. obrotów wartościowych, podczas gdy w tym roku było to o 2,2 punktu procentowego mniej (17,1 proc.).
 

Woda niegazowana zyskuje
Najczęściej kupowaną przez Polaków wodą pozostaje woda niegazowana. Odpowiada ona za prawie 2/3 obrotów kategorią (udziały wolumenowe w całej kategorii na poziomie 63,7 proc.; wartościowe 66,9 proc.). Ten typ wody zyskał w ostatnim roku na znaczeniu kosztem wody gazowanej (która odpowiada za prawie 1/3 obrotów), jak i w mniejszym stopniu także średnio gazowanej. Warto przy tym zauważyć, że wzrostem znaczenia supermarketów dla obrotów wodą sterowały wszystkie segmenty, ale w największym stopniu przyczyniły się do tego produkty niegazowane. Dla sprzedaży wody niegazowanej tylko supermarkety zyskały na znaczeniu, co wynikało z tego, że tempo wzrostu segmentu w tym kanale było zdecydowanie szybsze niż dla pozostałych kanałów. W hipermarketach wzrosła sprzedaż wody gazowanej, natomiast wolniejsze tempo wzrostu wartości sprzedaży (w porównaniu z tempem wzrostu segmentu w całym rynku) zdecydowało o tym, że znaczenie tego kanału było niższe niż przed rokiem. W obszarze handlu tradycyjnego także widoczny jest niewielki spadek znaczenia średnich i relatywnie większy spadek dla małych sklepów spożywczych. Wartość sprzedaży wody niegazowanej w sklepach o małym formacie nie była jednak niższa niż przed rokiem. Spadkiem sprzedaży wody mineralnej w tym kanale sterowała woda gazowana i średnio gazowana.
 

Największe znaczenie mają produkty standardowe
Pod względem segmentacji smakowej dla sprzedaży wody nadal największe znaczenie mają produkty standardowe, które nie są wzbogacone dodatkowym smakiem. W zeszłym roku odpowiadały one za 86,3 proc. obrotów wielkościowych i 78,1 proc. dla obrotów wartościowych. Segment ten stracił jednak nieznacznie na rzecz wody aromatyzowanej, która odpowiadała za 13,7 proc. sprzedaży wolumenowej i 21,9 proc. wartościowej kategorii. Relatywnie wyższe udziały wartościowe niż wielkościowe wód smakowych wynikały ze średnio wyższej ceny za jednostkę produktu.
 

Konsumenci częściej sięgają po opakowanie 0,5 l
Polacy nadal najchętniej kupują wodę w butelkach o pojemności 1,5 l. To właśnie to opakowanie odpowiada za 3/4 wolumenu sprzedanej w zeszłym roku wody i dodatkowo w największym stopniu sterowało wzrostem wolumenu sprzedaży (w okresie luty 2008 r.–styczeń 2009 r. udziały na poziomie 74,9 proc., podczas gdy w analogicznym okresie rok później było to 76,1 proc. sprzedanego wolumenu kategorii). Także dla wartości sprzedaży wody mineralnej opakowanie 1,5 l ma największe znaczenie na poziomie 74,8 proc. udziału w kategorii. Warto przy tym zauważyć, że konsumenci sięgają coraz częściej po opakowanie 0,5 l. W przypadku wolumenu sprzedaży znaczenie tego opakowania pozostaje niewielkie, bo stanowiło w zeszłym roku 4,2 proc. obrotów całą kategorią, jednak w przypadku wartości sprzedanej wody było to w zeszłym roku już ponad 12,4 proc. całej wody mineralnej. O ile więc w ostatnim roku do wzrostu wolumenu sprzedanej wody w największym stopniu przyczyniło się opakowanie 1,5 l, to w przypadku wartości sprzedaży wzrostem sterował przede wszystkim mniejszy format, czyli opakowanie 0,5 l. Wśród dużych pojemności największe znaczenie utrzymuje opakowanie pięciolitrowe, które w zeszłym roku odpowiadało za 12,3 proc. sprzedaży wolumenowej kategorii. Opakowanie 5 l odnotowało procentowo niższy wzrost wartościowy niż cała kategoria, co przełożyło się na spadek znaczenia tego formatu w obrotach wodą mineralną. Łącznie opakowania: 0,5 l, 1,5 l oraz 5 l wygenerowały w minionym roku 93 proc. wartościowej sprzedaży wody mineralnej.
 

Reklama

ORF 2016 FALL Semahead – 16-31.10.2016