Rynek podnosi się z zapaści

Szaleństwo wahań kursów walut, pierwsze bankructwa sieci handlowych, wstrzymane inwestycje, utrudnienia w dostępie do finansowania, spadek czynszów i wzrost pustostanów w centrach handlowych skutkowały zamrożeniem aktywności na handlowym rynku inwestycyjnym, co obrazuje całkowity wolumen transakcji rzędu jedynie 30 mln euro.
 

Szybka reakcja
Polski rynek handlowy szybko zareagował na zjawiska będące konsekwencją globalnego kryzysu finansowego. Firmy handlowe rozpoczęły, w wielu przypadkach uwieńczone sukcesem, wprowadzanie programów naprawczych, modyfikację strategii rozwoju, renegocjację warunków finansowania z bankami oraz poszukiwania inwestorów strategicznych. Do poprawy sytuacji przyczynił się również poziom sprzedaży detalicznej, która przekładała się na bezpieczny poziom obrotów większości głównych graczy. Deweloperzy skupili się na modyfikacji swoich projektów w kontekście dostosowywania ich założeń biznesowych do zmieniających się warunków finansowania, co spowodowało odblokowanie budowy kilku znaczących projektów.
Handlowy rynek inwestycyjny powoli podnosi się z zapaści, a obserwowany wzrost aktywności powinien przynieść informacje o zawartych transakcjach już w 2010 roku. Katalizatorem wzrostu będzie odwrócenie się niekorzystnego trendu w zakresie czynszów, popytu i pustostanów spowodowane znaczącym spadkiem nowej podaży po 2010 roku, a co za tym idzie, dostępności nowoczesnej powierzchni handlowej w Polsce.
 

Podaż na dobrym poziomie
W 2009 roku w Polsce oddano do użytku blisko 850 000 mkw. nowoczesnej powierzchni handlowej, w tym około 700 000 mkw. powierzchni centrów handlowych (27 obiektów plus rozbudowy). Tak dobry wynik zawdzięczamy temu, że decyzje o budowie obecnie otwieranych galerii handlowych podejmowane były 2–3 lata temu, w najlepszym okresie koniunktury gospodarczej.
Do największych obiektów oddanych do użytku należą: Galeria Malta w Poznaniu, Renoma we Wrocławiu, Olimp w Lublinie, Galeria Jurajska w Częstochowie, Focus w Piotrkowie Trybunalskim, Cuprum Arena w Lubinie i Bonarka w Krakowie. Zasoby nowoczesnej powierzchni handlowej wzrosły w 2009 roku do poziomu 9,3 mln mkw., z czego 73 proc. stanowią centra handlowe (352 obiekty).
Budowa ok. 200 tys. mkw. wstrzymana
Obecnie w Polsce w budowie pozostaje blisko 700 000 mkw. nowoczesnej powierzchni handlowej, z czego przeważająca większość to powierzchnia centrów handlowych (ponad 550 000 mkw.). Blisko 70 proc. budowanej powierzchni zostanie dostarczone na rynek w 2010 roku. Największe budowane obiekty to IKEA Port Łódź, Focus Gliwice, Galeria Victoria Wałbrzych, Jasna Park Tarnów i Galeria Słoneczna Radom.
Trudności w uzyskaniu kredytów, jakie pojawiły się w 2009 roku, doprowadziły jednak do wstrzymania budowy kilku znaczących centrów handlowych oraz opóźnień w procesach deweloperskich wielu planowanych inwestycji. Łącznie wstrzymano rozpoczęte budowy o powierzchni ok. 200 000 mkw., w tym Millennium Hall w Rzeszowie (49 000 mkw. GLA) i Felicity w Lublinie (75 000 mkw. GLA). Obiekty te, znajdujące się w procesie zmian koncepcyjnych i własnościowych, zostaną dostarczone na rynek ze znacznym opóźnieniem, a ich ostateczny kształt komercyjny będzie się znacznie różnić od pierwotnych projektów.
 

Po 2010 roku spadek podaży
Modyfikacjom podlegają również projekty znajdujące się w 2009 roku na etapie planowania; część z nich zostanie zrealizowana z opóźnieniem lub w zmienionej formie, inne zmienią właściciela, a niektóre, będące na wczesnym etapie, zostaną zupełnie zaniechane. Spowoduje to znaczący spadek rocznej podaży nowoczesnej powierzchni handlowej w Polsce po 2010 roku. Prognozowany spadek rocznej podaży będzie odczuwalny szczególnie w średnich i małych miastach, które przez ostatnie lata były w centrum zainteresowania czołowych deweloperów i inwestorów, zarówno międzynarodowych jak i polskich. Inwestycje w tych lokalizacjach zostały ocenione przez instytucje finansowe jako bardziej ryzykowne z powodu: mniejszej siły nabywczej mieszkańców, spadku popytu ze strony sieci handlowych, niższych stawek czynszowych i większej wrażliwości na potencjalną konkurencję.
 

Popyt na zadowalającym poziomie
Pomimo trudnej sytuacji na rynku w 2009 roku popyt pozostawał na zadowalającym poziomie i koncentrował się wokół najlepszych lokalizacji handlowych. Wielkość popytu była jednak bardzo zróżnicowana i zależna od poziomu nasycenia danego rynku i jakości istniejących obiektów handlowych. Minimalny poziom pustostanów oraz spektakularne transakcje najmu dokonane w 2009 roku w Warszawie, pomimo kryzysu (między innymi transakcje najmu zawarte przez M&S w Blue City i DT Wars Sawa Junior), świadczą o potencjale stołecznego rynku, braku dostępności nowoczesnej powierzchni i potrzebie nowych inwestycji w tym sektorze.
Rynek łódzki, po ponad trzyletniej przerwie od otwarcia Manufaktury, sprawnie absorbuje nową powierzchnię handlową oferowaną w IKEA Port Łódź, przy minimalnym poziomie pustostanów w starszych obiektach. Podobnie w Krakowie, gdzie końcowy etap wynajmu centrum handlowego Bonarka zbiegł się z nadejściem kryzysu, nie odnotowano znaczących zakłóceń procesu deweloperskiego. Jedynym skutkiem, wynikającym również z wielkości obiektu, jest nieznaczne wydłużenie okresu wynajmu – w dniu oddania do użytku nie osiągnięto 100 proc. poziomu pre-let, który spodziewany jest w końcu I kwartału 2010 roku. Statyczny rynek Szczecina pozostawał w 2009 roku w równowadze, przy minimalnym poziomie pustostanów, a zainteresowanie najemców skupia wokół siebie planowany projekt ECE – Galeria Kaskada.
Konurbacja Katowicka jest regionem niezwykle zróżnicowanym pod względem jakości lokalizacji i obiektów handlowych, a współczynnik pustostanów znajduje się na średnim poziomie. Popyt na powierzchnie handlowe koncentruje się tu w największych ośrodkach miejskich oraz w lokalizacjach z dogodną infrastrukturą drogowo-transportową. W chwili obecnej zainteresowanie najemców skupia się wokół projektu Galeria Katowicka realizowanego przez Neinver i PKP SA w sąsiedztwie dworca kolejowego, w ścisłym centrum miasta.
Rynki Wrocławia i Poznania, jako jedne z najbardziej nasyconych nowoczesną powierzchnią handlową w Polsce, odnotowały wzrost poziomu pustostanów, a obiekty drugorzędne borykają się ze znaczącą ilością niewynajętej powierzchni. Dobrej jakości obiekty handlowe (Galeria Malta, Renoma) rozwiązały jednak problemy pustostanów wygenerowane przez Galerię Centrum czy Royal Collection i wprowadziły na ich miejsce nowych najemców odzieżowych, takich jak TK Maxx. Również rynek trójmiejski wykazuje symptomy nasycenia, chociaż problem pustostanów dotyczy głównie obiektów drugorzędnych. Pusta w dniu otwarcia powierzchnia w Klifie została szybko zaabsorbowana przez M&S oraz inne sieci handlowe.
Globalny kryzys finansowy najdotkliwiej odczuły rynki miast średniej wielkości i małych. Spadek popytu w tych lokalizacjach był jednym z głównych czynników, które doprowadziły do decyzji o wstrzymaniu procesów deweloperskich znaczącej liczby inwestycji handlowych. Oddawane w tych lokalizacjach w 2009 roku obiekty charakteryzował wysoki poziom pustostanów, nawet na poziomie 20–30 proc.
 

Czynsze – lekki trend spadkowy
Najwyższe czynsze za powierzchnie handlowe w 2009 roku były tradycyjnie notowane w Warszawie (lokale przy głównych ulicach handlowych miasta – 80–84 euro/mkw. za miesiąc i lokale w śródmiejskich centrach handlowych – 77–83 euro/mkw. za miesiąc). Czynsze w 2009 roku znajdowały się w lekkim trendzie spadkowym. Pogłębiła się również różnica pomiędzy czynszem transakcyjnym a efektywnym z powodu wzrostu znaczenia zachęt w całkowitych pakietach najmu. Największy wpływ na spadek czynszów miały wahania kursowe walut w I kwartale 2009 roku, które przyniosły wzrost całkowitych kosztów najmu nawet o 30–40 proc. Wynika to z praktyki rynkowej zawierania umów w euro i rozliczaniu na podstawie faktury VAT w zł po kursie z dnia wystawienia. Chociaż w II połowie roku złotówka ustabilizowała się, okres wahań kursowych miał niezwykle negatywny wpływ na kondycję sieci handlowych w Polsce.
 

2010 rok przyniesie wzrost stawek
Wzrost całkowitych kosztów najmu pociągnął za sobą renegocjację stawek czynszowych, wzrost znaczenia zachęt w całkowitych pakietach najmu, takich jak: czynsz jedynie od obrotów, czynsze kroczące, wakacje czynszowe, różnego rodzaju kontrybucje, w tym partycypacja właściciela w kosztach aranżacji lokalu. Co ciekawe, znaczący spadek podaży nowych galerii handlowych po 2010 roku zmniejszy dostępność powierzchni na wynajem, przyniesie wzrost czynszów i w konsekwencji – odwrócenie obecnego trendu rynkowego.
 

Reklama

ORF 2016 FALL Semahead – 16-31.10.2016