W obronie wspólnego interesu

Skąd pomysł na utworzenie Ogólnopolskiego Forum Najemców. W jakiej formule będzie ono funkcjonowało?
Pomysł zrodziły realia kryzysu. Firmom branży retail trudno elastycznie reagować na szybko zmieniające się otoczenie gospodarcze z powodu długoterminowych zobowiązań, jakie podejmowały w innej rzeczywistości ekonomicznej.
Na razie funkcjonujemy nieformalnie, jako Forum. Później działalność ta być może przybierze formę stowarzyszenia.
Chciałbym jednak podkreślić, że ideą, która nam przyświeca, nie jest próba zbiorowych zmian umów z zarządcami centrów handlowych, nie będziemy też prowadzić zbiorowych renegocjacji stawek czynszowych. To są indywidualne ustalenia pomiędzy poszczególnym zarządcą a najmującym.
Próbujemy dzielić się informacjami jawnymi, które nie łamią tajemnicy kontraktowej. Do tej pory przepływ takich danych pomiędzy firmami handlowymi – najemcami był bowiem dużo słabszy niż w przypadku deweloperów, agencji doradczych czy zarządców. Wynikało to z banalnej rzeczy – fluktuacji personelu.
Zamierzamy zająć się działalnością lobbingową i występować wspólnie wszędzie tam, gdzie mamy ten sam interes.
 

Jakie idee przyświecają Państwa działalności?
Chcemy mówić głośno o rzeczach, o których nam wolno i o których możemy rozmawiać publicznie, w zakresie obowiązującego prawa. Mam tu na myśli praktyki deweloperów wobec kosztów wspólnych, marketing poszczególnych obiektów oraz sposób komunikowania się zarządców z najemcami.
Będziemy dyskutować o tym, czy odpowiadają na nasze pisma, postulaty i prośby. Czy chcą się umawiać na spotkania, czy przedstawiają w rzetelny sposób „open book”. Gdybyśmy się nigdy nie spotkali, nie wypłynęłyby informacje, że na przykład dane centrum nie wysłało w przewidzianym czasie „open book”, bądź w innym obiekcie zorganizowano akcję marketingową bez pobierania dodatkowych opłat od najemców.
Ideą Forum jest stworzenie platformy wymiany informacji, z których będą korzystać najemcy – zarówno polskie, jak i zagraniczne sieci, dysponujące kilkoma, a nawet kilkuset sklepami w galeriach handlowych.
 

Kto przystąpił do Forum?
Obecnie w spotkaniach uczestniczą przedstawiciele ok. 30-40 sieci handlowych. Wśród nich są takie firmy jak: Bata, MixElectronics, Boninex – Świat Spinek, Caterina Collections, Tchibo, Vision Express, Douglas czy też nasz bezpośredni konkurent – Komputronik.
Chciałbym jednak zaznaczyć, że formuła naszej organizacji jest otwarta. Żadna z wymienionych przeze mnie firm nie ma statusu członka. W zebraniu może wziąć udział każda sieć, która zdecyduje się przesłać do nas zestawienie w jakich centrach działa i o jakich problemach chce rozmawiać. Na zasadzie wzajemności udostępniamy takie same dane. Na ich podstawie tworzymy celowe grupy dyskusyjne, które poruszają temat konkretnych projektów i zagadnień. Oceniam, że w ciągu najbliższych miesięcy nasze grono ma szansę poszerzyć się o dalsze kilkanaście firm.
Jednym z założeń Forum jest stworzenie rankingu centrów handlowych…
Przede wszystkim chciałbym odciąć się od informacji medialnych, jakoby naszym zamiarem było stworzenie „czarnej listy” centrów handlowych. W tej chwili projektujemy ankietę, którą roześlemy we własnym gronie oraz wśród firm, z którymi mamy kontakt. Jej celem jest rzetelna ocena istniejących na polskim rynku projektów, pod kątem kilku kryteriów. Są to względy czysto merytoryczne.
 

Jakie kryteria będą brane pod uwagę?
Chcemy ocenić obiekty pod kątem procesu deweloperskiego, dowiedzieć się, czy był on przyjazny dla najemcy. Mam tu na myśli takie kwestie, jak narzucanie dodatkowych opłat czy profesjonalizm koordynatorów na budowie.
Drugi aspekt to komercjalizacja, rozumiana zarówno w aspekcie ilościowym, jak i jakościowym oraz to, czy dobór najemców jest atrakcyjny dla lokalnego rynku.
Kolejne sprawy to zarządzanie z wyłączeniem marketingu, czyli administrowanie kosztami wspólnymi oraz sam marketing – to, czy centrum potrafi funkcjonować na rynku lokalnym, czy robi to we właściwy sposób i czy atrakcyjnie kreuje wizerunek własny i najemców.
Na koniec pozostaje jeszcze kwestia satysfakcji handlowej, rozumianej jako stosunek pieniędzy, jakie zarabiamy w obiekcie, do nakładów, które ponieśliśmy w związku z rozpoczęciem działalności. Angażując się w drogi projekt, gdzie czynsze oraz nakłady inwestycyjne na aranżacje lokalu są wyższe, najemca oczekuje, że jego wyniki będą na ponadprzeciętnym poziomie, co pozwoli zbilansować wydane środki.
Podsumowując, to nie jest żadna „czarna lista”, tylko rzetelna ocena obiektów, wynikająca z doświadczeń handlowych. Ponieważ audytorami będą sami zainteresowani, nie wydaje mi się, żeby było lepsze grono dedykowane temu zadaniu. W końcu centrum handlowe jest budowane dla satysfakcji klientów i najemców, a nie wynajmujących.
 

Cel rankingu to…
Nie chcemy wpisywać się w typowy polski nurt i narzekać. Zamierzamy pokazać, że w Polsce są projekty, które doskonale poradziły sobie z kryzysem, jak również te, które przygotowały się do niego trochę gorzej. Zamierzamy udowodnić na konkretnych przykładach, którzy zarządcy wytyczają nowe ścieżki w dziedzinie marketingu, niekoniecznie wyciągając dodatkowe pieniądze od sieci.
Na razie projekt jest w powijakach. Minie jeszcze trochę czasu zanim opracujemy metodę badawczą, zbierzemy i podsumujemy uzyskane informacje. Jestem jednak pewien, że wyniki ankiety nie będą dla nikogo zaskoczeniem. Przekażemy rynkowi wiedzę, która już od dawna po nim krąży. Jako Vobis mogę subiektywnie powiedzieć w których galeriach "żyje" się nam dobrze, a w których gorzej. Przyjmując, że taką opinię wyrazi 30-40 operatorów, możemy zakładać duży obiektywizm.
Które elementy współpracy z zarządcami budzą największy sprzeciw najemców?
Sprawa, która nas bardzo boli, to przebieg procesu deweloperskiego i narzucane w jego trakcie koszty. Zdajemy sobie sprawę, że w obiektach, w których otwieramy swoje sklepy, nie jest tanio – sami wydajemy sporo pieniędzy, aby rozpocząć w nich działalność. Jednak deweloperzy przyzwyczaili się do komfortowej sytuacji, w której coraz więcej wydarzeń dzieje się bez ich wkładu finansowego.
Od kilku lat, kropla po kropli, część nakładów jest przerzucana na najemców. To, że lokal jaki otrzymujemy jest w stanie deweloperskim i musimy ponieść nakłady na jego adaptację, jest oczywiste. Niesprawiedliwe wydaje się przenoszenie na sieci opłat za jedną, dwie i trzy warstwy tryskaczy, czy też układy wentylacyjne. Za chwilę okaże się, że inwestorem galerii są najemcy, a nie właściciele obiektu.
Nie mówię tu o samym obowiązku opłat, co o ich wysokości. Umowy są tak konstruowane, że jako najemcy musimy godzić się na te warunki niejako z góry. Nakłady te ponosimy niezależnie od ich wysokości, a cenami za ich realizację nie żądzą prawa wolnego rynku. To jest największy absurd, bo oczywiste jest, że budując duże centrum handlowe i podpisując umowę na realizację ogromnej instalacji, uzyskuje się lepsze ceny, niż przy pojedynczym lokalu. Tymczasem jest odwrotnie – im większe centrum, tym ta stawka jest wyższa. Odpowiedzmy sobie zatem na pytanie, czy cena, którą najemcy muszą zapłacić, wynika z tego, że koszt tych usług rośnie na rynku? W takim przypadku byłoby to zrozumiałe. Sądzę jednak, iż po drodze ktoś próbuje dodać do tego dodatkową marżę i zbudować dodatkowo przychód. To bardzo częste praktyki.
 

Centrum już funkcjonuje i…
Pojawia się kolejny problem dotyczący rozliczania pozostałych kosztów. Proszę zwrócić uwagę, że nie mówimy o czynszu.
Zauważamy tendencję, że koszty usług w centrach handlowych rosną, mimo że ceny na rynku maleją. Znowu ktoś wprowadza dodatkową marżę. Mam wrażenie, że część firm nie jest zainteresowana zarządzaniem obiektami w rozsądnej proporcji jakości do kosztów. A my mamy prawo domagać się, by koszty które ponosimy były racjonalne.
Kolejnym dużym problemem dla najemców są również opłaty serwisowe, które do tej pory były przez nich bagatelizowane. Dotychczas każdy machał ręką na dodatkowe 2 euro do stawki czynszu, jednak w nowej rzeczywistości ekonomicznej, kiedy przedsiębiorca jest zmuszony do oszczędzania na pracownikach czy paliwie, oczekujemy, że właściciele budynków będą racjonalnie zarządzać kosztami. Tym bardziej, że to my je ponosimy.
Trzecia sprawa to marketing. Czy jest on profesjonalny? Czy na polskim rynku są ludzie potrafiący dobrze realizować marketing centrów handlowych? I, co najważniejsze, czy trafia on do lokalnego klienta?
Nie sztuka wykupić billboardy w całym mieście. Jednak co w przypadku, jeśli umieszczona na nich informacja jest bezsensowna, kreowany przekaz nie trafia do konsumenta. Przecież koszt takich akcji jest z reguły pokrywany z kieszeni najemców. Te drobne sprawy składają się na finalny sukces bądź klapę przedsięwzięcia.
 

Dość często poruszana jest również kwestia polityki informacyjnej centrów?
Ponieważ bardzo często jest żenująca. Nie są rzadkością sytuacje, gdy w sklepie pojawia się zarządca i informuje, że za 24 godziny odbędzie się spotkanie na temat marketingu obiektu. Osobie, która powinna pojawić się na takim zebraniu, nie zawsze uda się na nie dotrzeć.
W momencie, kiedy otrzymujemy pismo o wprowadzeniu dodatkowej opłaty na reklamę ripostujemy, ale zarządca ma już w ręku gotową odpowiedź – przecież spotkanie w tej sprawie odbyło się, nie było na nim państwa przedstawiciela. To niesmaczne. Na takie zebrania nie zaprasza się kierownika sklepu, tylko osobę odpowiedzialna za marketing sieci.
Właściciele galerii powinni dążyć do otwartego dialogu – zrobiliśmy akcję billbordową, nasze centrum odwiedziło o tyle proc. więcej klientów. Czy przełożyło się to na państwa sprzedaż? Na polskim rynki nieruchomości handlowych brakuje profesjonalizmu w zakresie komunikacji na styku zarządca – najemca.
 

Czy może Pan posłużyć się konkretnymi przykładami?
Dopóki nie będą znane wyniki ankiety, nie. Generalnie mogę powiedzieć, że wszystkie centra otwarte w 2009 roku mają bardzo mocno zawyżone koszty. Umowy w tych obiektach były podpisywane w 2008 roku, na górce cenowo-rynkowej. Elastyczność przy negocjowaniu umów była znikoma. Koszty serwisowo-usługowe są od 30 do nawet 100 proc. wyższe od rynkowych. 6-metrową witrynę o wysokości 3,5 metra na wolnym rynku kupuje się za ok. 20 tys. zł, ale w centrum handlowym za porównywalny produkt trzeba zapłacić nawet 50 tys. zł. To obrazuje skalę problemu.
Jesteśmy gronem profesjonalistów i bez rzetelnej oceny szerokiego kręgu zainteresowanych nie będę posługiwał się konkretnymi przykładami. Pamiętajmy jednak, że centra mają dane do oceny swoich najemców. Co miesiąc otrzymują zestawienie z naszymi obrotami. Jeżeli mają różnych najemców z tej samej branży, to mają informację, kto i na którym miejscu plasuje się w swoim segmencie rynku. Chcemy zrobić to samo. Sklasyfikować obiekty według ogólnie dostępnych danych.
 

Od czego zależy jakość współpracy z deweloperem?
Ciężko to uogólniać. Wszystko zależy od ludzi, z jakimi się współpracuje. Odpowiedzią na to pytanie może być przykład współpracy z jedną z największych firm na tym rynku – ECE. W jej przypadku proces deweloperski jest bardzo przyjazny dla najemcy, z kolei kontrakt jest bardzo rygorystyczny. Mamy tu jednak do czynienia z partnerskim podejściem. Najemcy wiedzą, że jeżeli coś złego dzieje się na rynku, nie ma problemu, żeby zasiąść do negocjacji z przedstawicielami tej firmy i rozwiązać problem.
Z mojego punktu widzenia w całym łańcuszku pokarmowym rynku nieruchomości komercyjnych największe znaczenie ma firma, która bezpośrednio się ze mną kontaktuje, a nie docelowy inwestor projektu. Najważniejsze znaczenie ma profesjonalizm i konkretna osoba, np. agent.
 

Ogólnopolskie Forum sieci handlowo-usługowych to nie jedyna organizacja skupiająca i reprezentująca interesy najemców, jaka powstała w ostatnim czasie. Czym różni się Retailer’s Club od Forum? Czy Państwa działania uzupełniają się?
Obie inicjatywy doskonale się uzupełniają. Sam będę aktywnym uczestnikiem obu organizacji. I tu, i tu cel jest podobny – stworzenie platformy wymiany informacji. Różnica polega na tym, że Forum jest organizacją skupiającą wyłącznie najemców. Retailer’s Club stworzono z kolei z myślą o sieciach, zarządcach i właścicielach.
Oczywiście obie organizacje są w pewnym sensie konkurencyjne, bo tematy są wspólne, ale nie może być inaczej. Różne są jednak cele. Forum służy wymianie doświadczeń pomiędzy najemcami. Retailer’s Club postawił sobie za zadanie stworzenie „kodeksu dobrych praktyk”. Mam nadzieję, że jeśli kodeks powstanie i podpiszą się pod nim obie strony barykady, nastąpi pewne ucywilizowanie tego rynku. Na ostatnim posiedzeniu klubu, Andrzej Cichocki, członek zarządu Polskiej Rady Centrów Handlowych, powiedział, że jeżeli ten dokument powstanie i zostanie przyjęty przez szerokie gremium, to jego marzeniem jest certyfikowanie kodeksu pod względem spełniania bądź niespełniania przez dane centrum zawartych w nim standardów. Z punktu widzenia najemcy to idealna sytuacja.
Dziękuję za rozmowę
Robert Posytek

Reklama

ORF 2016 FALL Semahead – 16-31.10.2016