Mocne wyhamowanie w handlu

Wojciech Tulwin, dyrektor ds. marketingu i PR sieci Recman

Odmieniane przez wszystkie przypadki pojęcie „kryzys” pojawia się w ostatnich miesiącach w kontekście praktycznie każdej gałęzi gospodarki. Nie inaczej jest w przypadku handlu wewnętrznego. Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, całkowita sprzedaż detaliczna mierzona w cenach stałych spadła w pierwszych pięciu miesiącach 2009 roku o 0,4 proc. w porównaniu z I–V 2008 roku. Rok wcześniej sprzedaż w porównywalnym okresie wzrosła aż o 14,4 proc., co bez wątpienia świadczy o mocnym wyhamowaniu w sektorze. Jeszcze silniejszy spadek wystąpił w sektorze żywności, napojów i wyrobów tytoniowych – o 1,6 proc., choć w tym obszarze wzrost w 2008 roku był niższy niż w przypadku całkowitego detalu i wynosił nieco powyżej 6 proc.

Słaby wynik na rynku napojów
Większa amplituda zmian wystąpiła w przypadku handlu hurtowego. Całkowity hurt (mierzony w cenach bieżących) odnotował blisko 10-proc. spadek, co jest w dużej mierze efektem nadzwyczaj słabego wyniku w sektorze napojów alkoholowych i bezalkoholowych, który skurczył się o prawie 30 proc. rok do roku. Sprzedaż hurtowa żywności wzrosła natomiast o 11,6 proc. w analizowanym okresie.
Pocieszający może być fakt, iż wszystkie wspomniane wskaźniki poprawiły się w porównaniu z analizą po pierwszych trzech miesiącach, kiedy to spadki były bardziej znaczące. Pozytywne wiadomości z drugiego kwartału są zapewne odzwierciedleniem polepszającej się koniunktury konsumenckiej. Monitorowany przez GUS bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej – BWUK, syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej – odbił się od dna, jaki osiągnął w marcu br. (minus 30,3 proc.) i do czerwca poprawił się o 6,1 p. proc. Nie sposób w tym przypadku mówić o optymizmie wśród konsumentów i daleko do osiągnięcia wyniku z pierwszej połowy 2008 roku, gdy wskaźnik wynosił minus kilka procent. Jednakże ta delikatna poprawa znalazła szybkie odzwierciedlenie w opisanej wcześniej aktywności zakupowej.
 
Fala niepewności
Podobnie wygląda sytuacja w przypadku wyprzedzającego wskaźnika ufności konsumenckiej – WWUK, opisującego tendencje konsumpcji indywidualnej oczekiwane w najbliższych miesiącach. Z marcowego dna na poziomie minus 42,2 proc. wskaźnik wzrósł do minus 32,8 proc. po kolejnych trzech miesiącach i pozwala na odrobinę pozytywniejsze patrzenie w najbliższą przyszłość.
Warto jednak zaznaczyć, iż wspomniane pozytywne tendencje zmian wskaźników ufności konsumenckiej mogą odwrócić się na skutek ostatnich negatywnych informacji o powiększającej się dziurze budżetowej i rządowych pomysłach na jej łatanie. Perspektywa wzrostu podatków czy innych obciążeń może wywołać ponowną falę niepewności wśród konsumentów. Nadal także trudno jednoznacznie nakreślić scenariusze ewolucji kryzysu na rynkach zagranicznych, co ma niemały wpływ na sytuację gospodarczą w kraju.

Pozytywny wpływ koncentracji
Przedstawione wcześniej pozytywne wyniki handlu hurtowego żywnością są nie tylko efektem aktualnego klimatu gospodarki, ale także mocno odzwierciedlają wpływ obecnych od paru lat trendów na rynku. Konsolidacja była i pozostaje najważniejszym tematem. Procesy konsolidacyjne widoczne są we wszelkich odmianach: integracja z producentami, tworzenie silnych grup dystrybucyjnych poprzez fuzje i przejęcia, wreszcie integracja pionowa w postaci rozwijania własnych i franczyzowych sieci detalicznych. Sprawozdania finansowe spółek giełdowych z sektora potwierdzają pozytywny wpływ koncentracji na wyniki. Sprzedaż Eurocash Cash&Carry wzrosła w pierwszym kwartale 2009 roku i była o 25 proc. wyższa niż w porównywalnym okresie roku 2008. Najsilniejszy wzrost sprzedaży nastąpił w szybko rozwijającej się sieci sklepów franczyzowych abc (zarządzanej przez Eurocash), której udział w całkowitej sprzedaży hurtowni cash&carry wyniósł w I kw. br. aż 46 proc.
Konsolidacja jest również obecna wśród detalistów i producentów. Siła przetargowa obu tych grup stale rośnie i wytwarza coraz większą presję na hurtowników, a w szczególności na ich marże. Czasami wręcz prowadzi do całkowitego wyłączenia hurtownika z łańcucha wartości. Tak więc koncentracja handlu hurtowego przestaje być kwestią wyboru, a coraz częściej staje się jedynym wyjściem utrzymania i dalszego rozwoju firmy na rynku. W tym też kontekście problematyczne staje się funkcjonowanie dystrybutorów niezależnych, którzy tracą powoli swój rynek do dużych graczy skupiających wokół siebie punkty sprzedaży detalicznej. Najwięksi gracze na rynku dystrybucji FMCG (np. Eurocash czy Emperia) obsługują już po ponad 3500 zrzeszonych lub własnych punktów detalicznych. Dlatego gracze niezależni powoli wypadają z rynku. Oficjalne dane wskazują 22 hurtownie, które zakończyły działalność w pierwszym kwartale 2009 roku. Ten trend potwierdzają doświadczenia z bardziej rozwiniętych rynków. Na przykład na rynku niemieckim w ciągu 10 lat liczba dystrybutorów zmniejszyła się o około 30 proc. (zarówno jako efekt bankructw, jak i fuzji), zaś ich skala wzrosła istotnie w wyniku trendów konsolidacyjnych.

Rozwój własnej marki
Duzi gracze intensywnie inwestują w rozwój własnych marek, co pozwala im na dywersyfikowanie swoich przychodów. Pionier w tym obszarze – Makro Cash & Carry – sukcesywnie powiększa portfolio własnych produktów, generujących coraz większą sprzedaż, ale również dobrze wpisujących się w obecne czasy spowolnienia gospodarczego i zaciskania pasa.
Oferta dystrybutorów stale się poszerza i obejmuje swoim zakresem usługi dla dostawców, jak na przykład pomoc przy wprowadzeniu nowych produktów, wspólny merchandising czy udostępnianie informacji o sprzedaży i zapasach, i klientów – doradztwo w projektowaniu i wdrażaniu formatów sklepów, szkolenia czy wsparcie w zarządzaniu portfelem produktów, a także coraz częściej szeroki wachlarz usług logistycznych.
Jedną z recept na sukces może być specjalizacja dystrybutora. Jednak jest to również ścieżka ryzykowna, na którą nie każdy może sobie pozwolić. Jeżeli branża obsługiwana przez hurtownika ma kłopoty, odbije się to na i tak niezwykle niskich marżach hurtowych. Widać to wyraźnie w przypadku branż przeżywających kryzys ciężej niż inne, na przykład mięsnej czy mleczarskiej.
Biorąc pod uwagę wciąż duże rozdrobnienie handlu detalicznego w Polsce, bliskie modelowi hiszpańskiemu lub włoskiemu, wydaje się, że większość dużych dystrybutorów może relatywnie spokojnie patrzeć w przyszłość. Występują pozytywne perspektywy rozwoju dla hurtowni cash&carry oraz dla hurtowników integrujących się zarówno poziomo, jak i pionowo. Coraz trudniejsze czasy przychodzą natomiast dla niewielkich lokalnych, niezależnych hurtowni. Jednak mogą się one często uratować wyraźniej profilując swoją działalność i dokonując specjalizacji czy to na poziomie oferowanego portfolio, czy wyróżniających się usług.

 

Reklama

ORF 2016 Fall – 16-31.10.2016