GUS: poprawa koniunktury w handlu

Zmniejszają się trudności w regulowaniu bieżących zobowiązań finansowych, ale utrzymują się pesymistyczne prognozy w tym zakresie. W kwietniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w handlu kształtuje się na poziomie plus 6 (plus 3 w marcu). Poprawę koniunktury sygnalizuje 22 proc. badanych przedsiębiorstw, natomiast jej pogorszenie – 16 proc. (przed miesiącem odpowiednio 21 proc. i 18 proc.). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie. Oceny bieżącej sprzedaży w kwietniu są dużo mniej pesymistyczne niż w marcu – podaje GUS.

W najbliższych miesiącach przedsiębiorcy oczekują zwiększenia sprzedaży, w skali zbliżonej do przewidywań sprzed miesiąca. Zmniejszają się trudności przy regulowaniu bieżących zobowiązań finansowych. Prognozy w tym zakresie są pesymistyczne. Poziom zapasów towarów jest nadal uważany za nadmierny. Mimo to ilość towarów zamawianych u dostawców może nieznacznie wzrosnąć. Planowane niewielkie redukcje zatrudnienia mogą być zbliżone do przewidywanych przed miesiącem. Zdaniem przedsiębiorców, w kwietniu utrzymuje się wzrost cen sprzed miesiąca, natomiast przyszłe ceny towarów mogą rosnąć nieco wolniej niż przewidywano w marcu.

Jak podał GUS, w kwietniu badane przedsiębiorstwa branży żywnościowej odnotowują wzrost bieżącej sprzedaży. Przewidywany wzrost sprzedaży może być mniejszy niż prognozowano przed miesiącem. Utrzymuje się poziom nadmiernych zapasów towarów. W konsekwencji ilość towarów zamawianych u dostawców może rosnąć w mniejszym stopniu w porównaniu do przewidywań z marca. Zdolność do regulowania bieżących zobowiązań finansowych oceniana jest mniej negatywnie niż w marcu. Odpowiednie prognozy pogorszyły się i są nieznacznie pesymistyczne. Odnotowywany jest wzrost bieżących i przyszłych cen towarów. Dyrektorzy przedsiębiorstw planują nieco zwiększyć zatrudnienie.

GUS informuje, że w branży włókno, odzież, obuwie odnotowuje się znacznie mniejszy niż przed miesiącem spadek bieżącej sprzedaży. Odpowiednie prognozy są bardziej optymistyczne od formułowanych przed miesiącem. Mimo utrzymujących się nadmiernych zapasów towarów, zapowiadane jest zwiększenie ilości towarów zamawianych u dostawców. Zmniejszają się trudności przy regulowaniu bieżących zobowiązań finansowych przedsiębiorstw. Przewidywania w tym zakresie są mniej pesymistyczne od prognoz formułowanych w ubiegłym miesiącu. W kwietniu przedsiębiorstwa sygnalizują spadek
bieżących i przyszłych cen towarów. Dyrektorzy planują zwiększać zatrudnienie w stopniu mniejszym niż zapowiadali w marcu.
 

Reklama

ORF 2016 Fall – 16-31.10.2016