Małe sklepy znikają z rynku

W 2008 roku liczba sklepów w Polsce nieznacznie zmniejszyła się (o 4 proc.). Stało się to za sprawą istotnego spadku liczby małych sklepów spożywczych. W dalszym ciągu obserwujemy jednak rozwój handlu nowoczesnego, sterowany przez wszystkie formaty: hipermarkety, supermarkety oraz dyskonty, które to w największym stopniu przyczyniły się do jego wzrostu.

Sieciowe inwestycje
Na wzrost liczby hipermarketów sieciowych miały wpływ przede wszystkim działania takich sieci, jak: Tesco, Kaufland czy Real. Najwięcej placówek supermarketowych wciąż ma Carrefour, choć ich liczba rok do roku spadła o 11 proc. (30 sklepów zostało zamkniętych pod koniec czerwca). Szybko rozwijają się polskie sieci lokalne: Polomarket i Stokrotka. W ramach sieci dyskontowych najwięcej otwarć w okresie czerwiec 2008–czerwiec 2009 roku, bo 291, zanotowała najbardziej liczebna sieć dyskontowa Biedronka (wliczając w to przejęte w grudniu 2008 roku sklepy sieci Plus). Aldi, europejski potentat w kanale dyskontów zwiększył liczbę placówek z 8 do 26 w ciągu roku kończącego się w czerwcu 2009. Dynamiczny rozwój przeżywają sieci delikatesów – Alma, Bomi, Piotr i Paweł – wszystkie odnotowały ponad 50-procentowy wzrost liczby sklepów, przy czym Bomi zwiększył liczbę sklepów w ciągu ostatniego roku dwukrotnie.
Pomimo tak dużej liczby sklepów i licznych kolejnych otwarć, koncentracja handlu detalicznego w Polsce jest jedną z najniższych w Europie, a znaczenie handlu nowoczesnego dla obrotu produktami FMCG relatywnie niskie. Udziały trzech głównych detalistów wynoszą 18 proc. Dla porównania, w krajach skandynawskich (Szwecja, Dania, Norwegia, Finlandia) udział ten wynosi ponad 80 proc. Również w krajach naszego regionu: na Słowacji, w Czechach, Estonii i na Łotwie udział ten jest ponad dwukrotnie wyższy i wynosi od 40 do 50 proc. Mimo dużego rozdrobnienia handlu wyraźnie widać, że model wzrostu liczby placówek handlu nowoczesnego – zarówno hipermarketów, jak i dyskontów – podąża za trendami europejskimi. Duże sieci detaliczne, zaczynające od formatu hipermarketów, poszukują nowych źródeł wzrostu w mniejszym formacie sklepów, ale też starają się konkurować cenowo z dyskontami, czego przykładem jest sieć Tesco. Również krajowi detaliści konsolidują się, stosują franczyzę lub rosną organicznie, korzystają zatem z tych samych źródeł, co wielcy międzynarodowi gracze.

Spowolnienie w całej Europie
W ostatnich dwóch kwartałach w większości krajów w Europie zaobserwowaliśmy spowolnienie dynamiki wzrostu wartości sprzedaży. W pierwszym kwartale 2009 roku największe odnotowano w Czechach, Holandii i Polsce, a na Słowacji i w Irlandii pierwszy raz od dłuższego czasu zanotowano spadek wartości. Wzrost wartości sprzedaży wynikał głównie ze wzrostu cen detalicznych, a nie z rozwoju wolumenu sprzedaży. Wyjątkowym krajem pod tym względem była Portugalia, gdzie ceny w pierwszym kwartale 2009 roku nieznacznie spadły. W Polsce natomiast spadek dynamiki wzrostu wynikał w znacznej mierze ze spadku wolumenu sprzedaży, co może oznaczać realne spowolnienie na rynku FMCG.

Wartość koszyka w górę
Pomimo spadku liczebności sklepów handel tradycyjny w Polsce wciąż odgrywa najistotniejszą rolę. Jego udział w sprzedaży produktów koszyka spożywczego wynosi około 55 proc. i pozostaje niezmienny w okresie ostatnich trzech lat. W kanale nowoczesnym największą popularnością cieszą się supermarkety, które w ciągu ostatnich kilku lat przeżywają dynamiczny rozwój. Hipermarkety oraz dyskonty również odgrywają bardzo istotną rolę, warto jednak zauważyć, że hipermarkety nieznacznie tracą na znaczeniu, podczas gdy dyskonty istotnie zyskują.
W ostatnim roku wartość koszyka spożywczego w Polsce wzrosła o 11 proc. (VI 2008 r.–V 2009 r.), a wzrost ten był sterowany przez wszystkie największe kategorie monitorowane przez Nielsena. W analizowanym okresie top 10 kategorii spożywczych stanowi na rynku całej Polski 57 proc. wartości sprzedaży. Dziesiątka największych kategorii spożywczych waży w kanale tradycyjnym, najmniej w hipermarketach – 45 proc. Wynika to z szerokości asortymentu dostępnego w tych dwóch kanałach. W supermarketach i dyskontach udziały te wynoszą odpowiednio 47 i 49 proc. Częścią wspólną dla analizowanych kanałów jest to, że dwa pierwsze miejsca zajmują w nich solidarnie dwie kategorie alkoholowe: piwo i wódka. Największe znaczenie mają w handlu tradycyjnym, gdzie odpowiadają za 41 proc. wartości sprzedaży, w hipermarketach stanowią już relatywnie mniej, bo 14 proc. Trzecią największą kategorią są soki, nektary i napoje niegazowane, które podobnie jak i alkohole największy udział mają w sklepach tradycyjnych i supermarketach.
W przypadku koszyka chemicznego udział handlu nowoczesnego stanowi około 50 proc. i pozostał stabilny przez ostatnie dwa lata. Dynamika wzrostu wartości sprzedaży w okresie VI 2008 r.–V 2009 r. wyniosła 12 proc. Największą kategorią są środki do prania, których udział w koszyku chemicznym przekracza 9 proc. Kategoria ta jest najważniejsza w hipermarketach i supermarketach i w dyskontach o powierzchni powyżej 300 mkw., natomiast największą kategorią jest papier toaletowy, przed środkami do prania i pieluchami, te trzy kategorie to aż 35 proc. wartości sprzedaży koszyka chemicznego.
Analizując koncentrację sprzedaży zauważamy, że dziesiątka największych kategorii ma najwyższy udział w dyskontach i kanale tradycyjnym, gdzie stanowi odpowiednio 64 i 55 proc.

Ryzyko spadku sprzedaży
Na koniec warto jeszcze wrócić do najdynamiczniej rozwijającego się kanału sprzedaży, mianowicie dyskontów. Jest on najszybciej rozwijającym się pod względem przyrostu liczby placówek kanałem dystrybucji w Polsce. Otwarcia nowych sklepów to strategia odpowiadająca oczekiwaniom klientów, dla których najważniejszym atrybutem przy wyborze sklepu jest przede wszystkim dogodna lokalizacja i bliskość domu, dzięki czemu sklepy dyskontowe są w stanie rywalizować z mającymi dużo szerszy asortyment sieciami hipermarketów, a ceną z supermarketami. Obecna sytuacja ekonomiczna prowadząc do ograniczeń budżetowych w zakresie zakupu artykułów spożywczych oraz środków higieny i czystości stwarza potencjał do dalszego rozwoju sieci dyskontowych, poszerzania oferty produktów marek własnych zarówno w dyskontach, jak i pozostałych kanałach handlu nowoczesnego, a także zwiększa wrażliwość konsumentów na produkty oferowane w promocji.
Większość klientów przyznaje, że w wyniku wzrostu cen, jaki miał miejsce w ciągu ostatnich kilku miesięcy, zaczęła zwracać większą uwagę na ceny żywności. Średnio połowa kupujących deklaruje, że w wyniku obecnej sytuacji ekonomicznej w kraju postanowiła ograniczyć swoje wydatki w zakresie artykułów spożywczych oraz środków higieny i czystości. Istnieje więc ryzyko zmniejszenia wartości sprzedaży przypadającej na każdego kupującego. Z tego samego powodu wzrasta prawdopodobieństwo przepływu klientów hiper- i supermarketów w stronę dyskontów.
 

Reklama

ORF 2016 FALL Semahead – 16-31.10.2016