Sprzedaż detaliczna w UE bez zmian

Analitycy spodziewali się tymczasem, że sprzedaż mdm wzrośnie o 0,1 proc. Sprzedaż detaliczna rok do roku spadła w eurolandzie w marcu o 0,1 proc., po spadku w poprzednim miesiącu o 0,2 proc. Tu spodziewano się większego spadku, o 0,5 proc.

W 27 krajach UE sprzedaż detaliczna pozostała bez zmian w III mdm, podczas gdy poprzednio wzrosła o 0,3 proc., po korekcie. W UE-27 rok do roku sprzedaż wzrosła o 0,3 proc., podczas gdy poprzednio spadła o 0,2 proc., po korekcie – podał Eurostat.
Eurostat powstał w 1972 roku. Zastąpił wcześniejszy Statistical Office of the European Community (SOEC), które funkcjonowało od 1959 r. Wcześniej funkcje statystyczne pełniły: Statistical Division (lata 1954-1959), a od 1952 do 1954 European Community of Steel and Coal Statistical services.

Nowe zasady jego działalności i nowe wytyczne zostały ustanowione w 1987 roku na mocy Jednolitego Aktu Europejskiego.

Urząd zajmuje się sporządzaniem prognoz i analiz statystycznych dotyczących obszaru Unii Europejskiej i EFTA, istotnych dla podejmowania decyzji przez organy wspólnotowe oraz koordynowaniem i monitorowanie prac narodowych urzędów statystycznych w celu unifikacji stosowanych przez nie metod badań a także konsolidowaniem statystyk krajowych, państw członkowskich. Do kompetencji Eurostatu zaliczamy także analizowanie i prognozowanie tendencji rozwoju Unii Europejskiej. Eurostat składa się z Terminalu Danych (Bruksela) i Biura Informacyjnego (Luksemburg) przygotowującego dane dla instytucji kierowniczych Unii Europejskiej (są one później udostępniane opinii publicznej).
 

 

 

 

Reklama

ORF 2016 Fall – 16-31.10.2016