Emperia przedstawiła nową strategię

Stokrotka ma zostać liderem rynku

Stokrotka ma zostać liderem rynku

Dzięki niej wycena spółki osiągnie poziom odzwierciedlający jej faktyczną wartość, szacowaną przez zarząd na 2,1 do 2,3 mld zł.

Zgodnie z planami holdingu – Grupa Dystrybucyjna Tradis oraz Supermarkety Stokrotka osiągną pozycję lidera w segmentach, w których działają na rynku polskim. Wyodrębnienie trzech dywizji biznesowych zapewni Grupie pełną transparentność, ułatwi wycenę i podwyższy zdolność akwizycyjną. Debiut Grupy Dystrybucyjnej Tradis na GPW w Warszawie możliwy jest już w czerwcu 2011 roku, a spółki Stokrotka w czerwcu 2013.

– Mamy obecnie trzy główne cele. Po pierwsze ochronę wartości inwestycji przed arbitrażem – czemu służyć będzie zaplanowany skup akcji własnych i podniesienie kapitału docelowego. Po drugie – umożliwienie naszym akcjonariuszom realizacji zysków z inwestycji w krótkim okresie – w tym celu zaplanowaliśmy głosowanie akcjonariuszy nad kolejną transzą buy-backu. Po trzecie – i najważniejsze – zależy nam na pełnej realizacji zysków z inwestycji w Emperię w średnim i długim okresie – czemu służyć będą upublicznienia poszczególnych dywizji i dalsze inwestycje w rozwój Grupy – powiedział Artur Kawa, prezes zarządu Emperia Holding.

Pierwszym krokiem Emperii w celu zaprezentowania rynkowi aktualnej, realnej wartości ekonomicznej grupy były zgody rady nadzorczej na rozpoczęcie nabywania akcji własnych spółki – do 20 proc. kapitału zakładowego, za łączną cenę nie przekraczającą wysokości utworzonego na ten cel kapitału rezerwowego w kwocie 40 mln zł oraz na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego przez wyemitowanie do 755.758 nowych akcji bez prawa poboru.

Dodatkowo, na 13 października spółka zaplanowała WZA. W porządku obrad znalazła się uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dalszy skup akcji w celu umorzenia do 25 proc. kapitału zakładowego i kwoty 500 mln zł. NWZA ma zdecydować także o podwyższeniu kapitału docelowego do 1.511.516 zł.
W kolejnym kroku Emperia zaprezentowała prognozy finansowe na lata 2010-2012 i powiadomiła o proponowanej zmianie polityki dywidendowej. Począwszy od podziału zysku netto za 2010 rok Zarząd planuje konsekwentnie rokrocznie rekomendować WZA wypłatę dywidendy na poziomie 40%, czyli znacznie wyższą niż dotychczas (20 proc.). Dodatkowo, termin wypłaty dywidendy zostanie ustalony na przełom czerwca i lipca.
Według szacunków spółki wielkość planowanej dywidendy na akcję (przy założeniu niezmienionej – w stosunku do obecnego stanu – ilości akcji) wyniesie za 2010 rok 2,37 zł, w 2011 już 3,56 zł, a w 2012 aż 4,56 zł.

Zarząd Emperia Holding SA ocenia, że zwiększenie wysokości wypłacanej dywidendy nie wpłynie na realizację zamierzonych działań inwestycyjnych Grupy.
Według prognoz, w 2010 roku spółka osiągnie przychody ze sprzedaży na poziomie 6,00 mld złotych, czyli o 8,5 proc. więcej niż w roku 2009. W latach kolejnych przychody rok do roku wzrosną o 18,3 proc. (7,10 mld w 2011) i o 12,7 proc. (8,00 mld w 2012). Deklarowany zysk netto za 2010 rok wyniesie 89 mln, co oznacza wzrost o 29 proc. względem wyniku z roku 2009. Lata 2011 i 2012 przyniosą zwiększenie zysku netto – o 50 proc. (do poziomu 134 mln zł w 2011) oraz o 28 proc. (do poziomu 172 mln zł w 2012).
Grupa Handlowa Emperia osiągnęła w pierwszym półroczu 2010 roku przychody ze sprzedaży w wysokości 2,83 mld zł, wyższe o 5,5 proc. i zysk netto w wysokości 32,4 mln zł, wyższy o 2,5 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

W pierwszym półroczu 2010 roku realizowano plany konsolidacyjne Grupy Handlowej Emperia. Już 7 kwietnia zakończono proces nabycia 100 proc. udziałów spółki Lewiatan Kujawy. Lewiatan Kujawy zarządza siecią 248 placówek detalicznych zlokalizowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego i śląskiego. Jest to kolejna spółka z Polskiej Grupy Handlowej Lewiatan , jednej z największych sieci sklepów franczyzowych w Polsce.

Reklama

SCF 2017 Spring 1-15.12.2016