GUS: jest dobry klimat dla handlu detalicznego

Jak informuje GUS, październikowe statystyki dla handlu detalicznego kształtują się na podobnym poziomie jak przed miesiącem. Jednak w porównaniu z analogicznym miesiącem 2009 r., koniunktura w handlu prezentuje się lepiej. W październiku tego roku wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w handlu wyniósł plus 3. Poprawę koniunktury sygnalizuje 20 proc. badanych przedsiębiorstw, pogorszenie – 17 proc. (tak samo jak przed miesiącem). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

Bieżąca sprzedaż jest ograniczana w mniejszym stopniu niż we wrześniu. Na najbliższe miesiące przewidywane jest zwiększenie sprzedaży, choć nieco mniejsze niż planowano we wrześniu. Przewidywane są niewielkie redukcje zatrudnienia na poziomie z września, a ponadto przedsiębiorcy sygnalizują wzrost bieżących i przyszłych cen towarów.

GUS dodaje, że w przedsiębiorstwach utrzymują się trudności w regulowaniu bieżących zobowiązań finansowych, natomiast prognozy wskazują na możliwość nieznacznej poprawy w tym zakresie.

W raporcie czytamy ponadto, że korzystnie koniunkturę oceniają przedsiębiorstwa branży artykuły gospodarstwa domowego, branży żywnościowej oraz branży pojazdy samochodowe. Tylko przedstawiciele branży włókno, odzież, obuwie oceniają koniunkturę gorzej niż przed miesiącem.
 

Reklama

ORF 2016 Fall – 16-31.10.2016