Eurocash terroryzuje naszych akcjonariuszy

Carl Rohde, trend watcher, właściciel firmy Science of the Time

Carl Rohde, trend watcher, właściciel firmy Science of the Time

Zaskarżenie uchwały Emperii przez przedstawicieli Eurocashu jest w naszej opinii celowym i zaplanowanym działaniem na szkodę Emperii. Uchwała dotycząca warunków buy backu – podjęta przez akcjonariuszy miażdżącą większością głosów – jest całkowicie zgodna z przepisami KSH. Ponieważ zarzuty powództwa i argumenty na ich poparcie, zdaniem Emperii, są całkowicie chybione i nie powinny zasługiwać na uwzględnienie, postanowienie sądu o zabezpieczeniu roszczenia zostanie zaskarżone.

Nie mamy wątpliwości, że akcjonariusze Emperii – w tym także przedstawiciel Eurocash – doskonale orientują się, że uchwała o skupie akcji własnych została wydana na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu Spółek Handlowych (te informacje znajdują się bezpośrednio w treści uchwały) i rozumieją ten przepis. Art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu Spółek Handlowych to przepis, który zezwala spółce akcyjnej na nabycie akcji w celu umorzenia. Co bardzo istotne, przepis ten nie wskazuje ani okresu w jakim miałby się odbywać skup akcji, ani limitów ilości nabywanych akcji, ani nie nakazuje tworzyć w celu ich nabycia odrębnego kapitału rezerwowego.

Dysponujemy opiniami prawnymi potwierdzającymi, że brak jest podstaw do kwestionowania postanowień uchwały Nr 2 NWZA spółki z 13.10.2010r. Uchwała ta stanowi spotykaną w praktyce obrotu oraz akceptowaną w doktrynie uchwałę upoważniającą zarząd spółki do przeprowadzenia buy backu.

Zarzuty stawiane przez przedstawiciela Eurocashu są bezpodstawne i jesteśmy przekonani, że w związku z realizowaną obecnie przez Eurocash próbą wrogiego przejęcia Emperii, powinny być uznane za próbę wpłynięcia na kurs akcji zarówno Emperii jak i Eurocashu.
 

Reklama

SCF 2017 Spring 1-15.12.2016