Skoncentrujemy się na regulacjach łańcucha dostaw

Renata Juszkiewicz, prezes POHiD (Metro Group)

Renata Juszkiewicz, prezes POHiD (Metro Group)

Taka postawa daje nam silną motywację do dalszego działania. 

Dzięki połączeniu sił mogliśmy odnieść się do ustawy o wielkopowierzchniowych obiektach handlowych i ostatecznie przyczynić się do jej uchylania. To olbrzymi sukces, świadczący o naszej pozycji i sile opiniotwórczej. Organizacja nasza opiniowała również wiele innych projektów ustawodawczych.
Nadal chcemy podnosić na forum publicznym najważniejsze tematy dla rynku handlu detalicznego. Chcemy uczestniczyć w dialogu na rzecz dobrego prawa i usuwać wszelkie bariery biurokratyczne, jakie stoją na przeszkodzie w budowaniu lepszej gospodarki. Działać na rzecz dialogu środowiska handlowców i branż pokrewnych – dostawców i kontrahentów.

W najbliższym czasie skoncentrujemy się na regulacjach łańcucha dostaw i zmianach, jakie chce wprowadzić resort rolnictwa.

W naszym otoczeniu znajdują się głównie firmy sektora FMCG, ale chcemy sukcesywnie poszerzać organizację. Przede wszystkim o duże sieci, nigdzie nie zrzeszone, jak np. Piotr i Paweł, Bomi ale również o sieci non food.

Narynku jest wiele polskich sieci food. Jednak one dotychczas nie zadeklarowały chęci przystąpienia do naszej organizacji. A szkoda, bo w sumie jest to duża grupa i w opiniowaniu rynku ich głos mógłby być bardzo silny. Chcielibyśmy aby przyłączyły się do nas po to aby polski handel mówił jednym głosem.
 

Reklama

SCF 2017 Spring 1-15.12.2016