Polnord zyskał na sprzedaży udziałów w CH Wilanów

Spółka działa przede wszystkim na rynku nieruchomości mieszkaniowych. Polnord zdecydował się uczestniczyć również w budowie warszawskiego Centrum Handlowego Wilanów. I jak czytamy w wydanym  komunikacie, właśnie zysk w wysokości 42,7 mln zł z transakcji sprzedaży firmie Globe Trade Center części udziałów w spółce celowej powołanej do zrealizowania budowy Centrum Handlowego Wilanów znacząco wpłynął na osiągnięte wyniki kwartalne.

„W III kwartale Grupa Polnord wypracowała 19,5 mln zł zysku netto, uzyskując przychody ze sprzedaży w wysokości 41,3 mln zł. Oznacza to wzrost zysku netto w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym o prawie 14 proc. W okresie pierwszych trzech kwartałów wielkości te wynoszą odpowiednio: 45,2 mln zł zysku netto wobec 32,2 mln zł w pierwszych trzech kwartałach 2009 roku oraz 137,6 mln zł przychodów wobec 170,2 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego” – podaje raport.

Na początku sierpnia tego roku Globe Trade Center oraz Polnord zawarły umowę, na podstawie której GTC nabył od Polnordu 50 proc. udziałów w kapitale zakładowym spółki Centrum Handlowe Wilanów, której Polnord był jedynym właścicielem.

Koszty realizacji projektu wyniosą ok. 170 mln euro, zaś jego wartość po zakończeniu inwestycji powinna przekroczyć 250 mln euro.
 

Reklama

SCF 2017 Spring 1-15.12.2016