Michał Stanisz, BOIG: dobry marketing przyciąga klientów, przesądzając o sukcesie centrum handlowego

Michał Stanisz

Michał Stanisz

Marketingowiec jest osobą, która z ramienia centrum handlowego odpowiada za komunikację z konsumentami. Rola takiej osoby jest jednak często niedoceniana. – Jest bardzo mało osób, które tworzą marketing nieruchomości komercyjnych, w randze członka zarządu. Stąd konieczność powstania organizacji, która wspierałaby marketingowców – powiedział Michał Stanisz, tłumaczac, że tak pojawił się pomysł utworzenia Stowarzyszenia Marketingu Centrów Handlowych.


REKLAMA
SHOPPING CENTER FORUM & TRADE FAIR 2011

8-9 września 2011, Hotel Hilton, Warszawa
 
Największe targi nieruchomości handlowych i inwestycji w Polsce. Pierwsza i jedyna tak duża impreza w kraju.Dwudniowa konferencja będzie najważniejszym spotkaniem profesjonalistów, służącym wymianie opinii i poglądów na temat rynku centrów handlowych. Uczestnicy skupią się na zagadnieniach współpracy z samorządami, problemie finansowania inwestycji i zagadnieniach marketingu centrów handlowych.

 
W programie, oprócz części merytorycznej i targowej, przewidziano czas na nieoficjalne spotkania, networking i business mixery.

Zapraszamy do udziału ! 

Reklama

ORF 2016 FALL Semahead – 16-31.10.2016