Ożywienie w segmencie nieruchomości handlowych

Łukasz Lorencki

Łukasz Lorencki

Wzrost aktywności inwestycyjnej przy ograniczonej podaży obiektów wysokiej klasy sprzyjał spadkowi ich stóp kapitalizacji do ok. 6,25 proc. na koniec drugiego kwartału. Dla nieruchomości w gorszych lokalizacjach, o niższym standardzie lub z mniej korzystną strukturą najemców, inwestorzy wykazywali większą ostrożność, co przełożyło się na wysokość stóp kapitalizacji przekraczających w niektórych przypadkach nawet 10 proc.

Najaktywniejszym podmiotem wśród sprzedających był brytyjski fundusz Carpathian. Finalizowane w pierwszym półroczu 2011 r. transakcje dla nieruchomości funduszu obejmowały m.in. warszawskie
Centrum Handlowym Promenada kupione przez Atrium European Real Estate za 171 mln euro oraz cztery mniejsze galerie handlowe: Tulipan Łódź, Kometa Toruń, Centrum Handlowe Sosnowiec oraz Centrum Handlowe Osowa w Gdańsku, przejęte przez brytyjski fundusz Pradera za 74,7 mln euro.

Zauważalna jest zaostrzająca się konkurencja między centrami handlowymi w głównych miastach wojewódzkich. Dla wyróżniających się obiektów w kluczowych lokalizacjach i o wysokiej klasie najemców, stopy kapitalizacji kształtują się na porównywalnym poziomie do warszawskich galerii handlowych.

Krótkoterminowa prognoza wskazuje na podtrzymanie wysokiej aktywności inwestycyjnej w sektorze handlowym. Wśród nnajważniejszych transakcji, które mają zostać sfinalizowane w drugiej
połowie 2011 r., jest sprzedaż przez GTC 50 proc. udziałów w Galerii Mokotów aktualnemu współwłaścicielowi i zarządcy – Unibail-Rodamco. Ponadto, amerykański fundusz Blackstone Real Estate jest w trakcie przejmowania portfela Rank Progress, obejmującego galerie handlowe w Kłodzku, Kaliszu i Zamościu.

Reklama

ORF 2016 FALL Semahead – 16-31.10.2016