Rynek w 2012 pod znakiem Euro

Krzysztof Gaweł,dyrektor zarządzający Gemini Park

Krzysztof Gaweł,dyrektor zarządzający Gemini Park

Mijający rok to przede wszystkim spory szum informacyjny wokół pojęcia „kryzys”, które jak mantra powtarzane było przez wszystkich. Z jednej strony obserwujemy zmianę struktury zakupów, widać spadek przedsiębiorczości (mniej rejestrowanych nowych podmiotów gospodarczych), widzimy dalsze usztywnianie się polityki kredytowej banków, co wpływa na wyhamowanie dużych projektów inwestycyjnych, nie mówiąc o drobnych inwestycjach. Z drugiej strony, nadal utrzymuje się wzrost gospodarczy, stosunkowo niskie bezrobocie i słyszymy o wysokim optymiźmie konsumeckim Polaków.

Odzwierciedleniem ogólnej sytuacji jest rynek nieruchomości komercyjnych. Czynnikiem powodującym dużą frustrację jest wzrost (od sierpnia prawie 12 procent) kursu Euro, który z jednej strony powoduje stymulację eksportu, tak potrzebną naszej niezbilansowanej wymianie gospodarczej, z drugiej strony wywołuje frustrację najemców, którzy, o ile trend ten będzie się utrzymywał, coraz częściej będą domagać się regulowania umów najmu w złotówkach. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że średnioroczny wzrost kursu euro jest stosunkowo niewielki i wynosi (dane na koniec listopada) zaledwie 2 procent w stosunku do roku ubiegłego. Wzrost kursu euro zbiegł się jednak w czasie ze spadkiem sprzedaży, szczególnie w branży modowej, co osłabiło handel w centrach.

Przyszły rok to będzie kolejny „rok najemców”, choć podaż powierzchni w galeriach będzie relatywnie coraz mniejsza z uwagi na wyhamowanie inwestycji w dużych miastach z jednoczesnym umocnieniem się pozycji centrów wybudowanych w ostatnim czasie. Przykładem jest centrum handlowe Gemini Park Tarnów, w którym w rok po otwarciu pozostały już tylko ostatnie powierzchnie do wynajęcia, a w którym wzrosty obrotów najemców i frekwencji sięgają kilkudziesięciu procent rok do roku. Jeśli optymizm konsumencki utrzyma się, a jest szansa, że z uwagi na Euro 2012, wzrośnie, rynek wynajmu znacznie się ożywi, co wpłynie na wzrost czynszów, szczególnie w atrakcyjnych galeriach. Tym samym poprawi się sytuacja tych galerii, które dziś borykają się z problemami.
Powiedział Krzysztof Gaweł, Dyrektor Zarządzający Centrum Handlowo – Rozrywkowe Gemini Park
 

Reklama

SCF 2017 Spring 1-15.12.2016