WKB: Data pewna na umowie najmu zabezpiecza interes najemcy w przypadku sprzedaży CH

Etam Lingerie, należąca do odzieżowej Grupy Etam, to marka bieliźniana

Etam Lingerie, należąca do odzieżowej Grupy Etam, to marka bieliźniana

Kiedy nieruchomość, będąca przedmiotem najmu, zostaje sprzedana, nabywca może wypowiedzieć zawarte w stosunku do niej umowy najmu z zachowaniem ustawowych terminów wypowiedzenia, nawet w przypadku gdy umowa najmu została zawarta na czas określony.  Nabywcy nieruchomości takie uprawnienie jednak nie przysługuje w przypadku gdy umowa najmu zawarta jest na czas określony w formie pisemnej z datą pewną, a przedmiot najmu został najemcy wydany – zwraca uwagę Magdalena Zienkiewicz, partner WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr sp. k.

– Jeżeli więc umowa najmu nie jest zawarta w odpowiedniej formie albo pomimo zawarcia jej w odpowiedniej formie, przedmiot najmu nie został najemcy jeszcze wydany, w przypadku sprzedaży wynajmowanej nieruchomości, nowy właściciel będzie uprawniony do wypowiedzenia umów najmu nawet zawartych na czas określony. W praktyce najczęściej datę pewną nadaje notariusz. Datę pewną wyczerpuje też forma pisemna z podpisami notarialnie poświadczonymi oraz forma aktu notarialnego. W związku z faktem, iż za nadanie daty pewnej notariusz pobiera opłatę od każdej strony umowy wraz z załącznikami, przy obszernych umowach najmu, jakie w praktyce zawierane są w stosunku do powierzchni handlowych w centrach handlowych, mniej kosztowne jest zawarcie umowy najmu z podpisami notarialnie poświadczonymi, gdzie wynagrodzenie notariusza nie jest uzależnione od ilości stron dokumentu. Dodatkowo, tylko umowa najmu w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi może stanowić podstawę wpisu praw i roszczeń z niej wynikających do działu III księgi wieczystej prowadzonej dla przedmiotu najmu – powiedziała Magdalena Zienkiewicz.
 

Tagi:

Reklama

SCF 2017 Spring 1-15.12.2016