Grupa PZU: Krzysztof Tokarski nowym prezesem PZU TFI

Wzrost sprzedaży spółki NG2

Wzrost sprzedaży spółki NG2

Rady nadzorcze TFI PZU SA oraz PZU Asset Management SA odwołały Krzysztofa Wantołę ze stanowiska prezesa zarządu tych spółek, a jego miejsce zajął Krzysztof Tokarski. Grupa poinformowała również, że docelowo składy zarządów obu spółek zostaną ujednolicone. – To kolejny element reorganizacji i przygotowania ekspansji filaru inwestycyjnego Grupy PZU – tłumaczy Ryszard Trepczyński, CIO Grupy PZU i członek zarządu odpowiedzialny za inwestycyjną aktywność tej grupy finansowej. PZU ma zamiar inwestować m.in. w centra handlowe.

Pion inwestycyjny Grupy PZU tworzą obecnie: PZU Asset Management SA, TFI PZU SA, w tym Biuro Sektora Nieruchomości, Biuro Inwestycji Strukturyzowanych PZU, Biuro Skarbnika, PTE PZU SA oraz Biuro Analiz Makroekonomicznych. Działalność bieżącą, reorganizację i rozwój tych struktur nadzoruje Ryszard Trepczyński.

– Grupa PZU, zarządzając aktywami łącznej wartości ok. 80 mld zł już teraz jest czołowym asset managerem nie tylko w Polsce, ale i w naszym regionie Europy. Naszą ambicją jest ekspansja inwestycyjna, ale proces ten musi być dobrze przygotowany. Chcemy wykorzystać olbrzymi potencjał inwestycyjny jakim dysponujemy. Jako Grupa jesteśmy jednocześnie zarządzającym i inwestorem. W przeciwieństwie do innych, którzy żyją wyłącznie z pobieranych prowizji, my możemy zaoferować klientom fundusze, w których Grupa PZU lokuje swoje własne środki – wyjaśnia Ryszard Trepczyński.

Przypomnijmy, że Grupa w ostatnim czasie powołała nowy fundusz, który w ciągu trzech lat ma zainwestować nieruchomości komercyjne, w tym w centra handlowe. Jak jednak podkreśla Agnieszka Rosa z biura prasowego spółki, PZU chce, aby nastąpiło to szybciej. Niedawno zamknięta została pierwsza transakcja powołanego do tego celu funduszu – za ponad 100 mln zł kupione zostały biurowce na Wybrzeżu. PZU docelowo zamierza zasilić fundusz kwotą 500 mln zł.

Spółka PZU swój pierwszy fundusz nieruchomości utworzyła w lipcu 2008 r. – Fundusz zakończył już etap inwestowania powierzonych środków. Do dyspozycji mieliśmy 300 mln zł w gotówce oraz finansowanie dłużne na zbliżonym poziomie. Aktywa te przeznaczyliśmy na zakup m.in. 6 magazynów, 4 centrów handlowych i 2 biurowców, z których najmniejsza nieruchomość miała wartość 20 mln zł, a największa 130 mln zł. Według ostatniej wyceny portfel funduszu jest wart 720 mln zł. Obecnie stworzyliśmy drugi fundusz, do którego na razie wpłaciliśmy 150 mln zł, a docelowo ma to być 500 mln zł. – wyjaśnia Włodzimierz Kocon, dyrektor Biura Sektora Nieruchomości PZU AM.

 

Tagi:

Reklama

Galeria Jurajska