Mirbud: korekta prognozy wyników finansowych za 2011 rok

Spółka jest generalnym wykonawcą Galerii Bawełnianka

Spółka jest generalnym wykonawcą Galerii Bawełnianka

Firma budowlana Mirbud S.A. dokonała korekty publikowanej wcześniej prognozy wyników finansowych za okres od stycznia do grudnia 2011 roku. Wynika z niej, że spółka osiągnie zysk netto w wysokości 27 mln zł, a nie jak wcześniej prognozowano – 43,7 mln zł. Z kolei EBITDA według najnowszej prognozy ma wynieść 56,8 mln zł, a nie 81,8 mln zł, EBIT zaś wyniesie 44,8 mln zł, a nie jak wcześniej zakładano – 68 mln zł. Jednocześnie zarząd spółki podtrzymuje wcześniejszą prognozę odnośnie skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w wysokości 520,7 mln zł, nie spodziewając się odchyleń wykonania o więcej niż +/- 10% od prognozowanych wartości.

– Główną przyczyną korekty prognoz są słabsze niż przewidywane wyniki finansowe spółek PRDiM Kobylarnia S.A. , JHM Development S.A. i Marywilska 44 sp z o.o. – czytamy w komunikacie giełdowym Grupy.

Przypomnijmy, że za okres styczeń –wrzesień 2011 roku Mirbud uzyskał przychody ze sprzedaży w wysokości 358,9 mln zł (ponad 78 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2010 roku). Po trzech kwartałach Grupa wypracowała zysk na sprzedaży o ponad 13 proc. wyższy niż przez 9 miesięcy 2010 r. Jednak rentowność sprzedaży uległa obniżeniu do poziomu 14 proc. co wynikało z wzrastającej presji cenowej w sektorze robót budowlano montażowych, oraz obniżeniu się do poziomu 41 proc. rentowności sprzedaży usług wynajmu.

Mirbud S.A. specjalizuje się w realizacji obiektów przemysłowych, obiektów użyteczności publicznej, centrów logistycznych i handlowych, jak również w budownictwie mieszkalnym. Ważną grupą robót są również obiekty inżynierii drogowej, które stanowią coraz większy udział w przychodach spółki. Obecnie spółka jest m.in. generalnym wykonawcą Galerii Bawełnianka w Bełchatowie i Karuzeli Park w Biskupcu.

 

Reklama

ORF 2016 FALL Semahead – 16-31.10.2016