WKB: partner merytoryczny Shopping Center Forum

Magdalena Zienkiewicz

Magdalena Zienkiewicz

Coraz trudniejsza sytuacja na rynku nieruchomości, ograniczenie dostępu do finansowania powoduje, iż bardziej niż kiedyś opłaca się łączyć siły przy nowych projektach. W tym kontekście zdarza się, iż firmy nawiązują współpracę w celu realizacji wspólnych zamierzeń inwestycyjnych- podkreślaja w przygotowanej analizie Magdalena Zienkiewicz i Aleksander Stawicki, radcy prawni i partnerzy w kancelarii WKB Wierciński Kwieciński Baehr sp.k.

Współpraca taka musi być jednak zgodna z przepisami prawa konkurencji. Granica między dozwoloną współpracą a zakazanym porozumieniem prowadzącym do ograniczenia konkurencji (np. zakazanym podziałem rynków lub klientów) jest bardzo cienka i często trudna do uchwycenia. Dlatego szczególnie ważne jest to, by wszelkie tego typu działania odbywały się przy wsparciu doświadczonego doradcy.

 W praktyce podmioty nawiązujące współpracę najczęściej decydują się na realizację projektów inwestycyjnych poprzez specjalnie do tego celu utworzoną spółkę celową (SPV).

 Należy mieć świadomość, iż zamiar utworzenia SPV, jako jedna z form koncentracji, może podlegać obowiązkowi zgłoszenia do Prezes UOKiK.  Co do zasady, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów zgłoszeniu podlega zamiar koncentracji jeżeli spełniona jest, któraś z poniższych przesłanek: (i) łączny światowy obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji (rozumianych jako całe grupy kapitałowe bezpośrednich uczestników koncentracji) w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 1 mld euro, lub (ii) łączny obrót na terytorium Polski przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym zgłoszenia przekracza równowartość 50 mln euro. W przypadku dużych graczy drugi z progów nie wydaje się być szczególnie wygórowany.

Brak złożenia stosownego zgłoszenia i uzyskania zgody Prezesa UOKiK może wiązać się z dotkliwymi konsekwencjami – karami pieniężnymi w wysokości do 10% przychodu przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym nałożenie kary a nawet konieczność rozwiązania SPV.

Różnica pomiędzy dozwoloną współpracą między podmiotami uczestniczącymi w obrocie gospodarczym a zakazanymi porozumieniami, może być niekiedy bardzo cienka, a przekroczenie jej skutkować może bardzo poważnymi konsekwencjami. Dlatego też podejmując współpracę z innym inwestorem – konkurentem rynkowym, należy w szczególności przygotować procedury zapobiegające wymianie informacji uznawanych za poufne tj. informacji o cenach (aktualnych lub przyszłych ale niekiedy także historycznych), strategii rozwoju (w tym szczegółach planowanych inwestycji), informacji dotyczących wielkości i struktury produkcji, klientów, umów handlowych, przetargów itp.

Jednocześnie przed podjęciem decyzji o wspólnej realizacji projektu poprzez specjalnie do tego celu utworzoną spółkę celową, wysoce wskazane jest przeprowadzenie odpowiednich analiz prawnych – mających wykazać czy niezbędne jest dokonanie zgłoszenia zamiaru koncentracji do Prezesa UOKiK.

Kancelaria prawna WKB Wierciński Kwieciński Baehr jesdt partnerem merytorycznym Shopping Center Forum &Trade Fair 2012. O wrześniowym Forum można przeczytać na stronie  www.scf2012.retailnet.pl.

 

Reklama

Galeria Jurajska