Echo Investment: Waldemar Lesiak objął funkcję wiceprezesa

Waldemar Lesiak

Waldemar Lesiak

Spółka Echo Investment poszerza skład zarządu. 21 marca 2013 roku Rada Nadzorcza Echo Investment powołała Waldemara Lesiaka na stanowisko Wiceprezesa Zarządu.

Obecnie w składzie zarządu spółki zasiadają: prezes zarządu Piotr Gromniak, oraz dwaj wiceprezesi Artur Langner i Waldemar Lesiak.

Jako wiceprezes zarządu Echo Investment Waldemar Lesiak będzie odpowiadał za akwizycję i sprzedaż zrealizowanych projektów komercyjnych w Polsce i zagranicą.

Waldemar Lesiak jest absolwentem Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Świętokrzyskiej. Ukończył również Wydział Ekonomii Wyższej Szkoły Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie i Podyplomowe Studia Podatkowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Pracę zawodową rozpoczął w firmie Mitex-Trade/ Ahold Polska  gdzie pełnił funkcje dyrektora ds. operacyjnych oraz dyrektora handlowego. W latach 1998 – 2000 był wiceprezesem zarządu spółki Hekon SA, która zrealizowała wspólnie z Accor Group program budowy sieci hoteli w Polsce obejmujący 12 projektów o wartości rynkowej 100 mln euro.

W Echo Investment od roku 1997 pełnił funkcję dyrektora ds. sprzedaży projektów mieszkaniowych, a także dyrektora ds. sprzedaży projektów komercyjnych. Dotychczas pełnił funkcję dyrektora Działu Biur i Hoteli, gdzie był odpowiedzialny za cały proces deweloperski w segmencie biurowym i hotelowym.

Echo Investment SA zrealizowała ponad 100 projektów w kilkudziesięciu miastach Polski o łącznej powierzchni ponad 800 tys. mkw. Spółka prowadzi również inwestycje w Rumunii, na Węgrzech i Ukrainie.

Reklama

ORF 2016 Fall – 16-31.10.2016