Co trzeci klient centrum handlowego chce skorzystać z oferty rozrywkowej

Centrum handlowe, Shutterstock

Centrum handlowe, Shutterstock

Zarządzający centrami handlowymi zauważyli, że galerie zaczynają spełniać wiele pozazakupowych funkcji. Rozwijanie tego trendu może pomóc obiektom wyróżnić się na mocno konkurencyjnym rynku i zbudować przywiązanie klientów

W jakim celu, oprócz zakupów, klienci najczęściej odwiedzają centra handlowe? Niemal 2/3 klientów odwiedza centra handlowe, aby obejrzeć towary, które ich interesują (65 proc. respondentów). Ponad jedna trzecia (36 proc. badanych) wskazała natomiast chęć skorzystania z oferty rozrywkowej centrum. Kolejne 20 proc. odwiedza centrum handlowe, aby skorzystać z oferty usługowej, a 16 proc., by wziąć udział w wydarzeniach specjalnych, np. koncercie czy wystawie – wynika z raportu opracowanego przez On Board PR Ecco Network i SW Research.

Ponadto, jak wskazuje badanie, galerie handlowe funkcjonują dziś także w wymiarze społecznym. 26 proc. badanych uznało, że są one dobrym miejscem do spotkań z najbliższymi. Blisko co czwarty respondent (23 proc.) decyduje się na ich odwiedzenie ze względu na możliwość spędzania czasu wśród innych osób.

– Czasy, kiedy wszystkie centra handlowe były jednakowe, odchodzą do lamusa. Dziś, aby pozyskać klienta, a co ważniejsze – zatrzymać go przy sobie, należy postawić na jasną i długofalową strategię komunikacji. Znaleźć wyróżniki, które będą dla klienta czytelnym przekazem wartości, jakie stoją za marką. Nie bez powodu takie galerie, jak łódzka Manufaktura czy poznański Stary Browar, są znane i rozpoznawalne w całej Polsce. To one pierwsze wokół swoich marek zbudowały opowieść, której konsument chce słuchać i z którą chce się identyfikować – komentuje Elwira Jastrzębska Project Leader Finance & Real Estate Department, On Board PR.

– Te dwa centra postawiły na historię, odniesienia do miejsca, które zaadaptowały pod swoją działalność. Ale wyróżników można szukać także w innych obszarach – specjalnie dobranych markach, sprofilowanych regularnych eventach czy zapleczu rozrywkowym. Ważne tylko, aby atrybuty, na które postawi centrum nie były tylko pustym sloganem, ale znalazły odzwierciedlenie w długofalowych działaniach galerii – mówi Elwira Jastrzębska.

– Galerie handlowe coraz częściej stają się centrum miejskiego życia. Ich funkcjonowanie nie opiera się jedynie na handlu i ma znacznie szerszy, kompleksowy wymiar. Wykorzystując ten potencjał i reagując na zmiany w otoczeniu, zarządzający centrami dostosowują ich funkcjonalności do ewaluujących potrzeb społeczeństwa i rozwijają kolejne obszary swojej działalności. W nowoczesnych centrach handlowych dostępna jest coraz szersza oferta rozrywkowa i rekreacyjna. Widoczny jest także rozwój inicjatyw i usług odpowiadającym potrzebom społecznym, kulturalnym, biznesowym czy turystycznym. Multifunkcjonalność tych miejsc pozwala na dotarcie do szerokiego i zróżnicowanego grona odbiorców, a także buduje wartość dodaną dotychczasowego miejsca zakupów. Ważne jednak, aby wyznaczony profil rozwoju był adekwatny do potrzeb i opierał się na odpowiedniej strategii komunikacji z otoczeniem – podsumowuje Anna Wrzosk, Project Leader Finance & Real Estate Department On Board PR.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 14–22.10.2013 roku metodą internetowych zestandaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych (CAWI) przez agencję SW Research. Próba badawcza miała charakter losowy. Operatem losowania był panel internetowy SWpanel.pl, do udziału w badaniu zaproszono osoby w wieku od 18 do 72 lat. Zebrano łącznie 1000 w pełni wypełnionych kwestionariuszy, a dopuszczalny błąd statystyczny w badaniu nie przekraczał 3,2 p. proc. dla całej próby. Kwestionariusz wywiadu składał się z 15 pytań badawczych i został opracowany przez On Board PR przy współpracy z SW Research.

Reklama

SCF 2017 Spring 1-15.12.2016