Multi Corporation przejmuje zarządzanie 7 centrami handlowymi

Magnolia Park

Magnolia Park

Firma Multi Corporation, należąca od października 2013 roku do grupy Blackstone, przejęła zarządzanie nieruchomościami z portfela King’s Street Retail, również będącego własnością Blackstone. King’s Street Retail to platforma grupująca 7 polskich centrów handlowych o łącznej powierzchni ponad 250 tys. mkw.

Jednym z nich jest Magnolia Park we Wrocławiu o powierzchni najmu wynoszącej 100 tys. mkw. To jedno z największych centrów handlowych w Polsce i flagowy projekt King’s Street Retail. Pozostałe przejęte centra handlowe to Galeria Twierdza Kłodzko, Galeria Twierdza w Zamościu, Galeria Pestka w Poznaniu, Wzorcownia Włocławek, Galeria Tęcza w Kaliszu oraz Galeria Leszno.

Platforma King’s Street Retail została zintegrowana z firmą Multi Corporation, jednym z największych w Europie właścicieli, zarządców i deweloperów miejskich obiektów handlowych. Dzięki temu połączeniu portfolio Blackstone w Europie Środkowo-Wschodniej stało się jednym z największych w tym regionie, obejmując łącznie 10 już funkcjonujących oraz będących w budowie centrów handlowych. Multi Corporation zarządza jeszcze 2 centrami handlowymi w Europie Środkowo-Wschodniej, należącymi do innych podmiotów.

Nadzór nad portfolio będzie pełnił Brain Jenkins, który został powołany przez Blackstone na stanowisko dyrektora zarządzającego King’s Street Retail. Poprzednio Brain Jenkins zarządzał portfelem centrów handlowych w regionie Nowej Anglii w Stanach Zjednoczonych, należącym do Simon Property Group. W Europie Środkowo-Wschodniej pracował przez 14 lat i był odpowiedzialny za założenie spółki TriGranit Development w 1997 roku, a w 2004 roku pracował jako partner ds. nieruchomości handlowych w firmie AIG/Lincoln. Z branżą centrów handlowych związany jest od ponad 28 lat. Zajmował stanowiska kierownicze, zarówno w obszarze działalności deweloperskiej, jak i zarządzania aktywami. Ostatnio otrzymał od Międzynarodowej Rady Centrów Handlowych tytuł Certified Retail Property Executive (CRX).

– To dla mnie wielka radość, że mogę powrócić do Europy Środkowo-Wschodniej jako członek zespołu Blackstone, jednego z największych na świecie inwestorów w sektorze nieruchomościowym. Cieszę się, że razem z zespołem Multi Corporation i Blackstone będę pracował nad dalszym umacnianiem pozycji naszych centrów handlowych jako atrakcyjnych miejsc zakupów i spotkań dla klientów – mówi Brian Jenkins, dyrektor zarządzający King’s Street Retail.

– Z wielką przyjemnością witamy Briana w naszym zespole. Jego bogate doświadczenie w sektorze handlowym w regionie Europy Środkowo-Wschodniej z pewnością przyniesie znaczne korzyści rozwijającej się platformie Multi Corporation, która oferuje wysokiej jakości, innowacyjne usługi zarówno dla najemców, jak i klientów naszych centrów handlowych. Przyjęcie Briana odzwierciedla nasze ogromne zaangażowanie w regionie. Do naszego zespołu dołączyły także inne doświadczone osoby, które objęły wysokie stanowiska, w tym Jaap Blokhuis, powołany na prezesa Multi Corporation oraz Paolo M. Bottelli, który został dyrektorem zarządzającym włoskiej dywizji Multi Corporation – powiedział Ken Caplan, szef European Real Estate w Blackstone.

Do tej pory za pozyskiwanie oraz zarządzanie centrami handlowymi z portfela King’s Street Retail odpowiedzialna była firma Master Management Group (MMG), której prezesem i założycielem jest Paul Kusmierz, a także George Mula z Integrated Finance Group, jednego z polskich inwestorów nieruchomościowych. Obaj partnerzy sprzedali swoje udziały w portfolio King’s Street Retail.

– Chcielibyśmy podziękować Paulowi i George’owi za ich zaangażowanie w wyszukiwanie wysokiej jakości, obiecujących obiektów, w które zainwestował Blackstone. Razem stworzyliśmy jedną z wiodących platform grupujących nieruchomości handlowe w Europie Środkowo-Wschodniej. Życzymy im obu dalszych sukcesów w przyszłych przedsięwzięciach – dodał Ken Kaplan.

– Trwająca rozbudowa Magnolia Park oraz prowadzony z powodzeniem wynajem powierzchni handlowej w tym centrum są najlepszym dowodem owocnej współpracy pomiędzy MMG a Blackstone. Bardzo się cieszymy, że mieliśmy okazję współtworzyć jedno z najciekawszych portfolio nieruchomości handlowych w Polsce i wychodzimy z tej inwestycji z ogromnym poczuciem satysfakcji – powiedział Paul Kusmierz, założyciel i prezes Master Management Group.

Multi Corporation to właściciel, zarządca oraz deweloper centrów handlowych w Europie oraz Turcji. Od powstania w 1982 roku firma brała udział w ponad 180 projektach oraz jest właścicielem lub zarządcą 60 centrów handlowych.
Multi Corporation działa w 12 krajach, w tym w Holandii, gdzie ma swoją siedzibę, a także w Belgii, Czechach, Niemczech, we Włoszech, w Polsce, Portugali, Słowacji, Hiszpanii, na Ukrainie, w Wielkiej Brytanii i Turcji.

King’s Street Retail to platforma grupująca polskie centra handlowe. Właścicielem King’s Street Retail jest Blackstone, który także zarządza jego aktywami. Do portfela King’s Street Retail należą obecnie: Magnolia Park we Wrocławiu, Galeria Twierdza Kłodzko, Galeria Twierdza w Zamościu, Galeria Pestka w Poznaniu, Wzorcownia Włocławek, Galeria Tęcza w Kaliszu oraz Galeria Leszno.

Blackstone jest firmą inwestycyjną i doradczą. Różnorodne spółki należące do Blackstone zarządzające aktywami specjalizują się w zarządzaniu funduszami private equity, funduszami nieruchomościowymi, hedgingowymi, funduszami sekurytyzacyjnymi oraz zamkniętymi funduszami inwestycyjnymi. Blackstone zapewnia też różnorodne usługi doradcze, w tym doradztwo finansowe, strategiczne, restrukturyzacyjne i reorganizacyjne, a także usługi w zakresie alokacji funduszy.

Master Management Group jest polską firmą zarządzającą i inwestującą w nieruchomości handlowe. Swoje projekty zaprezentuje podczas Shopping Center Forum 2014 Fall Edition przy stoisku 5.1

Swoje stoisko na Forum będzie miała także Multi Development (stoisko 3.2).

Reklama

ORF 2016 FALL Semahead – 16-31.10.2016