ONZ – United Nations Global Compact partnerem merytorycznym SCF 2014

UN Global Compact

UN Global Compact

Partnerem merytorycznym Shopping Center Forum 20014 Fall Edition została Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ), która przedstawi UN Global Compact, największą globalną inicjatywę skupiającą biznes i wypracowującą w oparciu o standardy ONZ praktykę działania przedsiębiorców na całym świecie. Polskie przedstawicielstwo inicjatywy ONZ – UN Global Compact podczas targów zaprezentuje blok pod hasłem „Rynek centrów handlowych w dobie zrównoważonego rozwoju”.

– Shopping Center Forum to wydarzenie, w ramach którego odbywają się cyklicznie spotkania najemców i deweloperów centrów handlowych. Wydarzenie to ma już swoją ugruntowaną pozycję na rynku i renomę największej i najważniejszej tego typu imprezy w Europie Środkowej. Zarówno wśród deweloperów jak i najemców znajdują się firmy, które w swoich strategiach rozwoju uwzględniają działania o charakterze proekologicznym. Wśród uczestników SCF znajdują się również aktywni członkowie UN Global Compact, którzy podążają ścieżką zrównoważonego rozwoju i kierują się w biznesie zasadami odpowiedzialności społecznej. W ramach naszego udziału w tegorocznej, jesiennej edycji Shopping Center Forum pragniemy, odwołując się do najlepszych wzorców w tym obszarze, przybliżyć możliwości podejmowania realnego działania będącego odpowiedzią na globalne zagrożenia – mówi portalowi Retailnet.pl Andrzej Kryński, Communication Specialist United Nations Global Compact.

Inicjatywa Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact to największa na świecie inicjatywa ONZ na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) i wspierania zrównoważonego rozwoju. United Nations Global Compact (UN Global Compact) jest wiodącą platformą na rzecz rozwoju, implementacji oraz rozpowszechniania odpowiedzialnej i zrównoważonej polityki korporacyjnej. UN Global Compact została zapowiedziana na Szczycie w Davos w 1999 roku, a utworzona przez Sekretarza Generalnego ONZ podczas Szczytu Milenijnego ONZ (UN Millenium Summit) w 2000 roku. Sekretarz Generalny ONZ, wspierany przez Prezesów firm w ramach UN Global Compact powiązuje strategiczne działania biznesu z 10 podstawowymi zasadami UN Global Compact z zakresu praw człowieka, praw pracowniczych, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji.

Poprzez szerokie spektrum działań, współpracę z rządem, administracją publiczną, sektorem prywatnym, organizacjami pozarządowymi i instytucjami naukowymi UN Global Compact wspiera: rozpowszechnienie 10 zasad Global Compact wśród biznesu na całym świecie, realizację generalnych celów ONZ, w tym SDGs (Sustainable Development Goals), wypracowuje standardy międzynarodowe dla biznesu w oparciu o koncepcję zrównoważonego rozwoju (sustainable development concept).

Jednym z priorytetowych programów UN Global Compact jest Brandbility. Brandbility to program tworzący sieć firm i instytucji odpowiedzialnych środowiskowo, do której członkostwa zapraszane są firmy, które w modelowy sposób zarządzają strumieniem odpadów w czasie przekształceń wizerunkowych. – Celem przewodnim Brandbility jest minimalizacja obciążeń dla środowiska związanych z cyklem życia marki oraz zwiększenie odpowiedzialności firm za strumienie odpadów, powstające w wyniku procesów rebrandingu, remodelingu, refreshingu i remontów. Wszelkie wspomniane przekształcenia wizerunkowe, dokonywane są powszechnie w sektorze nieruchomości handlowych i wiążą się z generowaniem znacznej ilości odpadów. Pragniemy zwrócić uwagę Uczestników Konferencji na proekologiczne praktyki w tym aspekcie, realizowane m.in. poprzez zwiększenie poziomu odzysku odpadów, w tym recyclingu oraz podjąć dyskusję na temat szeroko rozumianej ekologicznej odpowiedzialności firm za produkowane odpady – podkreśla Andrzej Kryński.

Reklama

ORF 2016 FALL Semahead – 16-31.10.2016