Alma Market wyda 22 mln zł na rozwój sieci

Delikatesy Alma

Delikatesy Alma

Przyjęte przez Alma Market SA plany inwestycyjne na 2015 rok zakładają otwarcie od trzech do pięciu nowych sklepów Alma Market. Pierwsza z tych placówek już ruszyła lubelskich Tarasach Zamkowych, pozostałe zostaną zlokalizowane aglomeracjach Warszawy i Trójmiasta.

W przypadku części z tych lokali spółka podpisała już umowy najmu, natomiast warunki wynajmu pozostałych są obecnie przedmiotem prowadzonych negocjacji. Ostateczne decyzje o uruchomieniu poszczególnych obiektów handlowych będą jednak uzależnione od możliwości uzyskania satysfakcjonujących warunków umownych. Spółka nie wyklucza również rozwoju poprzez przejęcia obiektów lub grup obiektów działających obecnie w ramach konkurencyjnych sieci handlowych.

Strategia rozwoju

Wartość nakładów inwestycyjnych niezbędnych do realizacji inwestycji zaplanowanych na 2015 rok uzależniona jest od liczby przyjętych do realizacji ostatecznie projektów i zgodnie z szacunkami nie powinna przekroczyć poziomu 22 mln zł.

Ponadto wchodząca w skład GK Alma Market spółka Krakowski Kredens Tradycja Galicyjska SA planuje otworzyć w 2015 roku do trzech nowych sklepów w miastach Białystok, Katowice i Warszawa. Według założeń zostaną one sfinansowane w części wartości inwestycji kapitałem własnym, a w pozostałej części długoterminowym kredytem inwestycyjnym.

Wyniki finansowe

W ubiegłym roku Grupa Kapitałowa Alma Market osiągnęła 2,1 proc. wzrostu skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w porównaniu z rokiem 2013 (o kwotę 34,7 mln zł do wysokości 1 656,7 mln zł).

Zrealizowany wzrost sprzedaży wynikał przede wszystkim z przyrostu przychodów spółki dominującej w wysokości 25,3 mln zł oraz spółki zależnej Krakchemia SA, która zwiększyła przychody ze sprzedaży w stosunku do roku 2013 o 9,5 mln zł. Grupa osiągnęła spadek zysku brutto z działalności kontynuowanej o 3 mln zł tj. o 0,9%. Skonsolidowany wynik operacyjny EBIT z działalności kontynuowanej w 2014 roku wyniósł -0,2 mln zł, obniżając się o 22,8 mln zł w porównaniu z rokiem 2013.

W 2014 roku obniżeniu uległy koszty związane z obsługą finansowania zewnętrznego, z którego korzystają spółki z Grupy kapitałowej. W jego efekcie skonsolidowany wynik finansowy roku 2014 został obciążony kosztami finansowymi w kwocie -9,8 mln zł wobec -8,9 mln zł rok wcześniej. Oznacza to ograniczenie kosztów finansowych o 0,9 mln zł. Rok 2014 Grupa kapitałowa Alma Market SA zamknęła stratą w wysokości 11,6 mln zł. Strata przypadająca akcjonariuszom Alma Market SA wyniosła 13,5 mln zł.

Reklama

Galeria Jurajska