PKP i Poczta Polska planują wspólną realizację projektów deweloperskich

PKP

PKP SA i Poczta Polska SA podpisały list intencyjny w sprawie współpracy przy zagospodarowaniu nieruchomości w ramach projektów deweloperskich.

Spółki należą do największych właścicieli nieruchomości w Polsce. Współpraca ma na celu realizację projektów deweloperskich obejmujących tereny PKP i Poczty Polskiej. Spółki, jak poinformowano, dążą do zwiększenia potencjału nieruchomości oraz ich bardziej efektywnego zagospodarowania.

Warszawa i Gdynia

Podpisany list intencyjny dotyczy terenów przy dworcu Warszawa Główna, Warszawa – ul. Chmielna oraz Gdynia Międzytorze. Planowany termin rozpoczęcia prac przy trzech inwestycjach to 2017-18 rok. Dodatkowo strony przeanalizują posiadane nieruchomości, pod kątem realizacji podobnych projektów w przyszłości. Podczas wyboru będą brane pod uwagę przede wszystkim potrzeby społeczności lokalnej i potencjał biznesowy lokalizacji.

– Tereny objęte wspólnym planem zagospodarowania należą do obydwu spółek, dlatego współpraca w tym zakresie pozwoli na realizację jeszcze większych i ciekawszych inwestycji. Nawiązując współpracę z Pocztą Polską wykorzystujemy nasze dotychczasowe doświadczenie w prowadzeniu projektów deweloperskich z różnymi inwestorami. Obecnie realizowanych i planowanych jest 16 takich projektów. Ich łączna wartość to około 4,66 mld euro – mówi Jarosław Bator, członek zarządu PKP SA.

Działalność deweloperska

– Poczta Polska jest otwarta na różne rozwiązania optymalnego zagospodarowania swoich nieruchomości. Współpraca w tym zakresie z PKP, która w wielu miejscach jest naszym sąsiadem oraz posiadane doświadczenie w realizacji projektów deweloperskich jest dla nas interesująca – podkreśla Mariusz Zarzycki, członek zarządu Poczty Polskiej SA.

Poczta Polska ma na terenie całego kraju wiele nieruchomości niewykorzystanych do działalności biznesowej, które są przeznaczone do sprzedaży lub wynajmu.

Reklama

SCF 2017 Spring 1-15.12.2016